středa 12. října 2011

Otevřený dopis primátorovi Prahy.

                                                                                                                                                            9.10.2011

                 Otevřený dopis primátorovi hl.m. Prahy Mudr. Bohuslavu Svobodovi.        .

Pane primátore.
                        Tímto svým „otevřeným dopisem“ Vám chci dát najevo svoji „nespokojenost s přístupem“ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Úřadu MHMP pod „vedením“ p.Trnky, při „prošetřování“ stížností klientů „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, na „poměry“ a přinejmenším „nevhodné jednání“ sociálního úseku a pí.Málkové ředitelky tohoto „Domova“.

  Naposled zde byla Dr.Mrnková s MHMP. O tom kdy do DS přijede „prošetřovat“ podané stížností, věděli kromě jiných snad i všechny uklízečky DS „akorát klienti kteří si tyto stížnosti podali o tom nevěděli“ a nemohli se na „šetření“ připravit.

  Jednomu z těchto klientů, kterého Dr.Mrnková „náhodou zastihla“ nakonec stejně „nedala zápis“ s tohoto „setkání“i když si o něj „opakovaně“ žádal.

   Takhle však postupují všechny ty tzv. „kontroly“ a nejen z MHMP, včetně Mgr.Halové a Mgr.Štědroně
Kteří „se svými vyjádřeními přímo podílejí na neřešení závažných nedostatků a šikanování klientů“ kteří v tomto DS na tyto „nedostatky“ poukazují.

  Pak se není čemu divit, když takový „zoufalý klient“ dává svou „nespokojenost“ najevo „veřejně“ případně ji „řeší jiným způsobem“.

  Podle mých „zkušeností“ a toho „co kolem sebe vidím“, jsem „dospěl k názoru“ že po klientovi v tomto DS se požaduje aby „otvíral ústa jenom při jídle, když polyká léky anebo když se ho někdo na něco zeptá“!

 Nedivím se potom tomu že si někteří klienti nechají „zapsat do svého cílového plánu“ přání „aby bylo o ně dobře pečováno až nebudou vůbec soběstační“.

   Musím však napsat že mezi zdejšími „pečovatelkami“ jsou i takové, které „péči o klienty berou odpovědně“. Někdy se mi však zdá že „jsou v menšině“.

   V podobných „zařízeních“ by měli být „povinné psychotesty“ pro všechny zaměstnance včetně vedení.
  Myslel jsem že tento DS je určen pouze pro „pražské zájemce“. Překvapuje mně kolik je tady „mimopražských“ klientů a nejsou to jenom „příbuzní některých zaměstnanců“. A nepřišli jenom v době, kdy byl DS údajně „přístupný i pro mimopražské“.

  Někteří z nich „vůbec nevypadají na to, že by potřebovali zvýšenou péči“.

    Za „pořádek“ v zámeckém parku „odpovídá“ DS. Návštěvník parku se musí „vyhýbat“ nejen „opilcům a feťákům“ (často jsou to ještě děti) povalujícím se po lavičkách ale musí dávat pozor, aby se „nepřipletl pod kola“ cyklistům nebo ředitelce DS, která se parkem „prohání autem“ když si „zkracuje cestu“ domů.
   To i přesto že do parku je „zakázán vjezd pod pokutou i cyklistům“.

      Vy se pane primátore „rád veřejně vyjadřujete o potřebách nemocných a zdravotně postižených“.
  Zatím jsou to však jenom „prázdna slova“.

 Nejenom vašeho „předchůdce“ ale i Vás jsem již „informoval a žádal o pomoc“ při řešení „stávající situace“ v DS v Heřmanově Městci.

Vedení DS a MHMP se ze mně snaží udělat „kverulanta“.
 „Poukazuji“ v podstatě „pořád na ty samé problémy“ o kterých vedení DS a úředníci MHMP „tvrdí že neexistují“ anebo že „je už vyřešili“.
  Teď „našel odvahu“ další klient, který má se soc.odd. a vedením DS „podobné zkušenosti“jako já.

MHMP opět „nechává volnou ruku“ ředitelce pí.Málkové aby tuto situaci řešila „obvyklým způsobem“.
  Kromě jiného taky „vystěhováním třeba na ubytovnu, bez ohledu na jeho zdravotní stav“.

  „Život“ ve zdejším „Domově“ to nejsou jenom babičky a dědečkové usmívající se s fotografií rozvěšených po chodbách DS anebo soc.odd. „vybraní“klienti, kteří „případným návštěvníkům“ DS v „dílně U Šikuly předvádějí jak jsou šťastní že jsou zrovna tady“.

  Je to taky „obyčejná lidská hloupost, nezájem a bezohlednost“ se kterými se tady  klienti můžou potkat u některých zaměstnanců DS každý den.

Podle „reakce“ MHMP je to zřejmě „v normě“.

    Myslel jsem že když se lékař „aktivně účastní politického a veřejného dění“, že bude mít „větší pochopení“ pro potřeby lidí, zvláště pak starých, nemocných a zdravotně postižených.

   Bohužel, ne vždy je to pravda.

Např. Fidel Castro, Pavel Bém a Jaroslav Barták jsou také „lékaři“.

             Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803

Na vědomí: Sdělovací prostředky.

PS. Opět Vás odkazuji na web.//Seznam//aginaj.sweb.cz// nebo //Gogole//rozhodny.blogspot.com//  kde jsou zveřejněny oprávněné stížnosti které MHMP ve skutečnosti „neřešil“ a které budu pravidelně „aktualizovat

Žádné komentáře:

Okomentovat