sobota 14. ledna 2012

Zpráva o porušování lidských práv v České republice v tzv. Domovech pro seniory.


                                                                                                                                                14.1.2012

  Zpráva o porušování lidských práv v České republice, v tzv. „Domovech pro seniory“(DS).

    Tato zpráva je napsaná na základě mých vlastních zkušeností a poznatků v tzv. „Domově pro seniory“ v Heřmanově Městci, které zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP).

   Lidé jsou do těchto „Domovů“ umísťování aniž by byli obeznámení s tím, do jakého „Zařízení“ vlastně jdou.
   Není brán ohled na jejich věk, celkový zdravotní stav ani na jejich individuální potřeby, které by těmto lidem umožňovali pokud možno žít i nadále plnohodnotný život.
   Vedení těchto DS tuto činnost vykazuje většinou „papírově“ v podobě tzv. „individuálních plánů klientů“.
            „Umístěním do Domova pro seniory ztrácí člověk – klient svoje lidská práva“.

   Psychicky a duševně zdravý klient je pak často na pokoji nebo ve společných prostorách DS vystaven agresivnímu chování jiných duševně a psychicky nemocných klientů, kteří bývají často pod vlivem alkoholu, přestože užívají někdy i více léku najednou.
   Jakýkoliv projev nespokojenosti s poskytovanými službami nebo s celkovými poměry v DS je vedením DS postihován.
      Oprávněná kritika zaměstnanců DS je považovaná za jejich napadení.
   Nespokojenému klientovi jsou nabízeny léky na uklidnění, je zastrašován psychiatrem, vystěhováním nebo rovnou umístěn do „Psychiatrického ústavu“.
   Případní svědci jsou pak „ovlivňování“ pracovnicemi sociálního úseku „Domova“ aby změnili svou výpověď.
            V případě „sebevraždy“ nového klienta, kterému nebyla věnována dostatečná pozornost při „začleňovaní se do kolektivu a využívaní jeho volného času“, se vedení DS „snaží zbavit odpovědnosti zkreslenými zápisy“ o chování klienta a z jeho „sebevraždy“ obviňuje postiženého klienta a jeho dřívější rodinné vztahy.
     „Odpovědnosti“ se vedení DS „zbavuje“ i při dalších „mimořádných úmrtích“ i když by se „podrobnějším a objektivním šetřením“ zjistilo, že i v těchto „případech“ má vedení DS „svůj podíl viny“.
            Ředitel takového „Domova pro seniory“ který je prakticky „neodvolatelný“, je tak „Pánem nad životy a osudy“ třeba i stovek lidí včetně zaměstnanců, které se snaží získat na svoji stranu mimo jiné i rozdáváním tzv. „sponzorských darů“, které „sponzoři posílají v dobré víře“ že jsou „určené pouze klientům  DS a hlavně těm nejpotřebnějším“.
       Podle reakcí „zřizovatele těchto „Domovů“, v tomto případě „Magistrátu hlavního města Prahy“, patří zřejmě takovéto „jednání“ s lidmi – klienty ke „Standardům poskytované péče“ v podobných „Zařízeních“.

     Vedení „Domova pro seniory“ si  je zřejmě moc dobře „vědomo“ toho že „tyto skutečnosti se těžko v těchto Zařízeních prokazují“ a „porušování lidských práv a jiné, ve slušné a spravedlivé společnosti zavrženíhodné jednání, je v České republice součástí každodenního života obyčejných lidí zvláště těch zdravotně postižených“ a mezi jejími veřejnými a politickými představiteli „není zájem ani síla takovému odsouzeníhodnému jednání zabránit.
      Pro podrobnější informace k této „Zprávě“ doporučuji web-stránky: http://aginaj.sweb.cz/   nebo  rozhodny.blogspot.com

4 komentáře:

 1. Vážení spoluobčané jestliže se dostanete do podobné situace a cítíte bezmocnost,beznaděj a nemožnost dosáhnout lidských práv a svobod obracejte se přímo na adresu komisaře pro lidská práva Rady Evropy pana Thomase Hammarberga.Stav lidských práv v České republice je alarmující a obyčejný občan II.kategorie nemá naprosto šanci díky záměrně propracovanému zrůdnému právnímu systému dovolat se svých Listinou lidských práv a svobod zaručených práv občana EU.Adresa je:
  Council of Europe
  Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg
  F -67075
  Strasbourg Cedex
  France

  OdpovědětVymazat
 2. Požádal jsem o pomoc taky "Evropského komisaře pro lidská práva". Odepsal mi že "nemá kompetence k tomu aby se mým případem mohl zabývat".
  Tyto "oficiální obhájci lidských práv" i v České republice "o lidských právech hlavně hodně mluví", protože jsou za to "dobře placeni a nemají prakticky žádnou odpovědnost".
  Budou mluvit o porušování lidských práv třeba v Číně nebo v Africe, protože za to budou Českými "politickými představiteli" pochválení a "o konkrétních případech porušování lidských práv v České republice mlčí aby nenarazili". Jako třeba tzv. "Český Helsinský Výbor". Mám s nimi "osobní zkušenost".

  OdpovědětVymazat
 3. Podal jsem taky dvakrát trestní oznámení kvůli porušování lidských práv-útisku a okrádání klientu ze strany zaměstnanců tohoto "Domova", nejen na vedení "Domova" ale i na jeho zřizovatele Magistrát hlavního města Prahy, protože jeho úředníci a radní o těchto skutečnostech vědí a vedení "Domova" v jejich bezohledném jednání vůči klientům schvalují a někteří přímo podporují. A i když důkazy byli Policie se o ně nezajímala a trestní oznámení odložila. Je to bohužel smutné ale o "odložené lidi" v podobných "Zařízeních" a jejich problémy se ve skutečnosti nezajímají ani organizace které o sobě prohlašují že "dohlíží na dodržování lidských práv". Klient který nemá žádné příbuzné anebo se o něj nezajímají, je pak "vystaven zvůli" zaměstnanců a agresi psychicky nemocných klientů, kteří by měli být umístění spíše v "Psychiatrických zařízeních". Nepochopitelné je, že umísťování těchto "agresívních-psychicky nemocných a alkoholiků do "Domovů pro seniory schvaluje i "Veřejný Ombudsman" České republiky p Varvařovský, jehož "Úřad" jsem o "problémech" ve zdejším "Domově" několikrát "marně" informoval a "žádal o pomoc". Alojz Janiga.

  OdpovědětVymazat