neděle 24. června 2012

Zločinecké jednání Magistrátu hl.m.Prahy.


                                                                                                                                                                 25.6.2012

                                  Zločinecké jednání Magistrátu hlavního města Prahy ?

Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

            Vážení.
                        Již bezmála 6 let upozorňuji nejen Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) na „závažné nedostatky-okrádání klientů a bezohledné jednání“ vedení DS vůči některým klientům“ v „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého je MHMP „zřizovatelem“.

     Upozorňuji Vás na další „závažná pochybení“ vedení tohoto „Domova“.
  V úterý 19.6.2012 jsem ředitele Odboru sociální péče MHMP p.Ježka, radního p.Kabického a Primátora hl.m. Prahy p.Svobodu, e-mailem upozorňoval na „další nelidské jednání“ ředitelky „Domova“ pí.Marie Málkové, tentokrát vůči 75 leté nemocné klientce Judr.Pillárové.
  Tato klientka byla mezitím „donucena pod psychickým tlakem“ vedení DS „podat výpověď“ z tohoto „Zařízení“.
Kvůli „zdravotním problémům s dýcháním“ byl pokoj v podkroví kde byla ubytovaná, pro tuto klientku „naprosto nevhodný“.
  Ředitelka DS pí.Málková která na tzv.„Schůzi uživatelů“ DS „před ostatními klienty slíbila klientce Judr.Pillárové pomoc“ ji pak „žádnou pomoc ani radu neposkytla“!
  Takže tato nemocná stará pani (bývalá dlouholetá zaměstnankyně MHMP) tento týden „skončí na ulici, protože nemá kam jít“!

      „Podobný případ“ se v tomto „Domově“ stal před vánoci r.2011.
 Tehdy se „ředitelce“ pí.Málkové „znelíbil zdravotně těžce postižený" klient DS p.Formánek a „málem skončil taky na ulici“!

 „Jak je možné, že MHMP podporuje ve funkci ředitelky Domova pro seniory osobu bez patřičného vzdělání, arogantní a bezohlednou, bez jakéhokoli sociálního cítění, která kromě jiného trestá klienty kvůli jejich nemocem, kvůli tomu že otevřeně vyjadřuji svoji nespokojenost s poměry v Domově a vyhrožuje jím za to psychiatrem“?

   Odpověď na tuto otázku může být jenom jedna.

„Na Magistrátu hl.města Prahy sedí úředníci a zastupitelé, kteří mají stejnou povahu a myšlení jako ředitelka DS pí.Málková a proto její Bezohledné až Nelidské Chování vůči klientům Domova považují za Normální“!

Tato „ředitelka“ mimo jiné „rozhoduje o tom kdo dostane sanitku na převoz do nemocnice a oprávněné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb za stížnosti vůbec nepovažuje (aby se nemuseli evidovat)“!

Taky je zřejmě „přesvědčená o tom, že jako ředitelka DS může zasahovat do rozhodnutí klienta, jak naložit se svými realitami“!

   K 60.výročí „Založení Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, vedení tohoto DS „zajistilo vydání knížky“ která má být „Přehledem o dosavadní činnosti Domova“.
  Ve skutečnosti je to „Patolízalský chvalozpěv“ na osobu ředitelky DS pí.Málkové a Magistrát hl.m. Prahy, který si vedení DS nechalo „zaplatit-sponzorovat“ od některých klientů „Domova“.
    Jedná se o klienty za kterými „nechodí návštěvy“, takže „odpadá možnost stížností ze strany jejich nejbližších příbuzných proti tomuto Sponzorování“.

   Tito klienti-sponzoři, pak „nestáli vedení DS ani za to aby je pozvali na Křest této Knížky“ případně aby je „svezli“ v některém z připravených „kočáru“, ve kterých se pak vozili „pozvaní, občerstvení a rozjaření hosté“.
 Při pohledu na tyto „rozjařené hosty“ se mi vybavili  „scény“ z některých filmů pro pamětníky: „Panstvo se bavilo a chudina je v uctivé vzdálenosti pozorovala“.

   Při této „příležitosti“ jsem se zeptal přítomného „představitele“ Magistrátu hl.m. Prahy: „Proč mně MHMP nepomůže dostat se z tohoto Domova pryč, když já do podobného Zařízení vůbec nepatřím, byl jsem zde umístěn na základě Rozhodnutí MHMP a navíc, zaměstnanci MHMP mi již několikrát slíbili Pomoc při odchodu z tohoto Domova a hledání vhodného bydlení pro mně“?
    Představitel MHMP mi odpověděl: „Proč by vám měl MHMP pomáhat, když si na něj pořád veřejně stěžujete a protestujete“?
      Na moji námitku „stěžuji si pořád proto, že MHMP moje oprávněné stížnosti na Poměry a závažná Pochybení v Domově buď vůbec neřeší anebo je řeší neobjektivně“, Představitel MHMP již nenalezl pořádnou odpověď“.

  Po všech „Zkušenostech“ které jsem nabyl během mého „pobytu“ v DS, mně „jednání“MHMP připadá jako „jednání Zločinecké organizace“ která „veřejně prohlašuje že ji jde o Blaho lidí, přitom myslí pouze na svůj vlastní prospěch a Porušování lidských práv je jenom jeden z prostředků jak se udržet u moci“!

  „Magistrát hl.města Prahy jako zřizovatel Domova, by měl dohlížet mimo jiné i na to aby v tomto Domově nebyli Okrádaní klienti a nebyla porušována jejich Lidská práva“!
  „MHMP veřejně prohlašuje že v tomto Domově je všechno v pořádku, přitom sám ví že to není pravda a svým celkovým Přístupem se na tomto Okrádání klientů a Porušování jejich Lidských práv sám přímo podílí“!

     Podám proto v tomto smyslu „trestní oznámení“ na MHMP a nadále budu pokračovat ve svých ve veřejných protestech proti tomuto „Jednání“ ze strany MHMP, na kterém „má svůj podíl i nezájem“ MPSV a dalších „nadřízených úřadů“.

                    Alojz Janiga,  Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

  Více na ;
                http://aginaj.sweb.cz/

                http://rozhodny.blogspot.com/

středa 20. června 2012

Zločin proti lidskosti v "Domově pro seniory" v Heřmanově Městci.

                                                                                                                                                                 19.6.2012


               Zločin proti lidskosti v Domově pro seniory v Heřmanově Městci.

V „Domově pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, kterého „zřizovatelem“ je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), došlo v posledních dnech „opět k závažné události v souvislosti s porušováním lidských práv“.

  Tuto „závažná událost-bezohledné jednání“ ředitelky tohoto „Domova“ pí.Marie Málkové vůči starší a nemocné klientce DS, sama klientka toto považuje za „Zločin proti lidskosti který se může stát snad jenom v Zemi kde je válka a kde vládne bezpráví“.
  Sama to přitom takto „velmi těžce prožívá“ a „nechápe jak se může něco takového stát v České republice“?

Této klientce která je v „Domově“ asi dva měsíce, byla krátce po jejím nástupu do DS odcizená z pokoje kde bydlí větší částka peněz a nezbylo ji ani na zakoupení „základních hygienických potřeb“.
   Tuto „krádež“ oznámila nejen personálu ale i na „Místním oddělením Policie“ v Heřmanově Městci, co ředitelku „Domova“ pí.Málkovou zřejmě „velmi rozlítilo“ a „podnítilo její bezohledné jednání“ vůči této starší a nemocné klientce.

  „Krádeže peněz klientům, jsou v tomto Domově běžnou součástí pobytu“.
Vedení DS „doporučuje“ klientům, že „v případě okradení v prostorách Domova, musí mít nejmíň dva (2) svědky kteří mu potvrdí že byl okraden, aby se s tím vedení DS mohlo zabývat“.

Klient který se s takovým „postupem“ nechce „smířit“ a chce tyto a jiná „opakovaná závažná porušení“ nejen „Domácího řádu“ v tomto „Domově“ řešit i s pomoci dalších „kompetentních“ úřadů, je pak „vystaven psychickému teroru“ jak ze strany ředitelky DS pí.Marie Málkové a „sociálních pracovnic“ DS,
tak i ze strany úředníků MHMP „kteří mají dohlížet na to aby k takovému bezohlednému jednání vedení DS vůči klientům nedocházelo“.

 Ve zdejším „Domově“ s tím mám „osobní několikaleté zkušenosti“.

„Okradená“klientka má taky svoje „osobní a existenční problémy“.

 Když v Praze „přišla o byt “, musel se její „zdravotně těžce postižený“ manžel „přestěhovat“ k příbuzným do Slovenské republiky, aby v Praze „neskončil na ulici“.
  Přestože se tato klientka v této „zoufalé situaci“ obracelo s „prosbami o pomoc“ nejen na „Úřad vlády“ ale i na další úřady a „instituce zabývající se ochranou lidských práv“ v České republice, “nikdo z nich ji nepomohl“!
  O pomoc chtěla požádat i ředitele Úřadu Magistrátu hl.m. Prahy  p.Trnku, kde byla „dlouholetou“ zaměstnankyni.
  I když za ním byla na MHMP asi čtyřikrát (4x) “ani jednou si pro ni nenašel chvíli času aby si s ním mohla o své zoufalé situaci promluvit“.
  Je taky „velice pravděpodobné“ že někdy v této době došlo vůči její osobě k „nezákonnému jednání-zneužití psychiatrie“.

   Po příchodu do „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, byla klientka ubytována na pokoji v podkroví objektu „Zámek“, co „vůbec nevyhovuje jejímu zdravotnímu stavu“.
  V létě je tam „strašné vedro a dusno“ a v zimě zase „velká zima“, na co si „dlouhodobě stěžují“ klienti kteří tam bydlí.
 
  Dne 14.6.2012 na tzv. „Schůzi uživatelů Domova“, tato klientka „oznámila“ ředitelce DS pí.Málkové že „bydlení v podkroví je pro ni vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu naprosto nevyhovující a požádala ji o pomoc, při řešení jejich těžkých osobních problémů, souvisejících s jejím zdravotně těžce postiženým manželem, který bydlí ve Slovenské republice“.
  „Ale protože je pořád trvale hlášen v Praze, je tady možnost že by mohla být se svým zdravotně těžce postiženým manželem ubytována v tomto Domově na jednom pokoji, co by u obou manželů určitě vedlo ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu“.
Ředitelka „Domova“ pí.Málková jí „před ostatními klienty přislíbila pomoc“, co je „uvedeno i v tzv.Zápisu ze schůze“.
 Podle „vyjádření“ klientky, ji poté ředitelka pí.Málková „mezi čtyřma očima“ řekla že „když se jí tady nelíbí může kdykoli odejít třeba na ubytovnu, ona ji tady nedrží, stejně tady bude jenom do konce července protože není jejich cílová skupina, další ubytování si musí hledat sama a o tom jestli tady bude bydlet její manžel se ještě rozhodne“!

  Já osobně těmto slovům klientky věřím, protože sám jsem „několikrát zažil“v tomto „Domově“ podobné „jednání“, jak ze strany ředitelky tak i ze strany úředníků MHMP, kteří “něco jiného říkali a něco jiného napsali do zápisu, když už nějaký udělali“.

  Přestože zmíněná klientka při nástupu do DS „podepisovala několik papírů údajně souvisejících s úhradou služeb v DS, nedostala ani jednu kopii“, takže vlastně ani „neví co doopravdy podepsala“.

  To má taky „velmi nepříznivý vliv na její zdravotní stav“ a po tom co se v tomto „Domově“, ze strany „ředitelky“ DS  Marie Málkové „setkala s tak nelidskou bezohlednosti a aroganci“ je tato klientka „na pokraji zhroucení“.

   Za tento „zločin proti lidskosti“ jsou „spolu-zodpovědní“ nejenom úředníci a zastupitelé MHMP, ale i další jako např. Úřad vlády ČR, MPSV nebo „oficiální instituce“ které mají „dohlížet na dodržování lidských práv“ v České republice, jako např. „Český helsinský výbor“, protože již „několik let tyto Úřady a instituce marně upozorňuji na závažné porušování lidských práv v tomto „Domově pro seniory“.

Více na web-stránkách:     Alojz Janiga,   Masarykovo náměstí 37,  Heřmanův Městec 53803

 Prosím všechny slušné lidi aby svým zájmem o tuto "záležitost" pomohli této
 "nemocné, těžce zkoušené" klientce a jejímu "zdravotně těžce postiženému"
 manželovi prožít stáři společně. Ne však v podobném "Zařízení" jako je "Domov
 pro seniory" hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, kde "lidská práva=neznámy pojem".

sobota 9. června 2012

Zámecký park v Heřmanově Městci=park mladistvých opilců a feťáků.


                                                                                                                                                  8.5.2012

              Zámecký park v Heřmanově Městci – park mladistvých opilců a feťáků

   Již několik let je „Zámecký park“ v Heřmanově Městci místem kde se po lavičkách ve dne v noci „povalují“ mladiství „opilci a feťáci“, zvláště těsně před prázdninami a během nich.

  Často jsou mezi nimi „máloletí“, kteří si během dne ze školy „odskočí zakouřit mariánku a loknout si alkoholu“ od svých o něco starších „kamarádů“, kteří tady tímto způsobem často „tráví“ celý den.

  Jedná se hlavně o prostor s lavičkami v těsné blízkosti „Domova pro seniory“ (DS), jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).
  V tomto prostoru, přímo pod oknama vedení DS, nejenom že se mladiství „oddávají opileckým a feťáckým orgiím“ ale udělali si z něj „hřiště“ a „posílení alkoholem a drogami svým chováním obtěžují nejen klienty DS  ale i náhodné kolemjdoucí“.
        Kromě toho si z blízkého okolí udělali „veřejné WC“.
 
  Děje se to i přesto že si na tento stav v minulosti místní obyvatelé a klienti DS již stěžovali.

     Do parku je zakázán vjezd cyklistům a automobilům, přesto jich tu je možno potkat denně několik včetně ředitelky DS, která si přes „Zámecký park“ zkracuje autem cestu domů a která „přímo odpovídá za pořádek v tomto parku“.

       Bohužel „vedení Domova“ není schopno zajistit „klid a bezpečí“ klientům uvnitř „Domova“ natož pak „dodržování nějakého řádu“ mimo DS.

    A o tom „ví své“ i zřizovatel DS- Magistrát hl.m. Prahy, i když „to nehodlá veřejně přiznat“.


   Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.