neděle 28. srpna 2011

Oprávněné stížnosti na poměry v tzv."Domově pro seniory" hl.m. Prahy které nechce nikdo doopravdy řešit.

neděle, 28. srpna 2011

Oprávněné stížnosti poukazujíci na poměry v tzv."Domově pro seniory" hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, které nechce nikdo doopravdy řešit.

posta@mpsv.cz Datum: 12.11.2008
                                                                                                                                                                                                                                         Bydlím v Domove pro seniory hl.m.Prahy,v Heřmanově Městci jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m.Prahy. Několikrát jsem písemně i veřejně upozorňoval zřizovatele na závažné nedostatky v Domove,tykající se chováni zdravotního personálu,neochotu pomoct mi při řešení problémů,tykajících se protetiky a částečně zaviněných zdravotními pracovníky "Domova",neoprávněné vybíráni poplatku za dovoz zdravotních pomůcek,nebo porušování hygienických předpisů ve stravování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Chtěl bych taky upozornit na dva mimořádné případy ke kterým došlo v Domove v roce 2008. První se týká 91 leté klientky,která při výdeji večere v jídelně po kolizi s ošetřovatelkou upadla a kromě řezné rány na ruce,nemohla se postavit,kvůli velké bolesti v noze. Byla převezena do nemocnice,kde ji zjistili zlomeninu krcku ve stehně. Tato klientka krátce nato umřela. V polovině října 2008,zde spáchal sebevraždu klient, který sice měl rodinné problémy,ovšem jeden z důvodů byla zřejmě i nedostatečná péče,ze strany personálu,tykající se využiti volného času klientů, zvláště nových na kterou jsem taky upozorňoval. Kromě toho postup při poskytováni první pomoci při nalezeni klienta,rozhodne neodpovídal tomu,co by se od zdravotního pracovníka čekalo. Zato,že jsem upozorňoval na nedostatky v Domove,je na mně vyvíjen psychicky nátlak,ze strany pracovníků a vedeni Domova kterých se to týká, pomoci zkreslených zápisů tykajících se mého chováni vůči některým klientům a personálu. Účelem těchto zápisu je vystehovat mně z Domova. Moje námitky vůči těmto zápisům nebere vedeni Domova na vědomi. Zatím mně pouze přestěhovali pouze do jiného objektu a než jsem mohl plně využívat nový pokoj,musel jsem týden docházet do tohoto objektu na jídlo ačkoli mám ve smlouvě napsané něco jiného. Pote,chtělo vedeni Domova,aby jsem podepsal dodatek ke smlouvě,který se týkal pouze změny ubytováni. V tomto šikanováni se nejvíc angažuje ředitelka Domova, Marie Málkova, vrchní sestra spolu se sociálním úsekem Domova. K tomu si přizvali na pomoc tzv.Výbor obyvatel Domova jehož někteří členové,sami porušuji hygienické předpisy a Domácí řád, ovšem s laskavým svolením pani ředitelky. Tento výbor obyvatel má pravomoci tykající se projednáváni přestupků klientu,které by se dali srovnat s pravomocemi Lidových soudu z padesátých let minulého století. Radní zastupitelstva hl.m.Prahy,odpovědný za sociální oblast, Jiří Janeček slibuje nové kontroly které už údajně probíhají, ovšem nejsou vidět. Ty které byli,shledali podle pana radního Jiřího Janečka po administrativní stránce vše v pořádku. Magistrát zřejmě nemá zájem nějaké problémy řešit a stávající stav v Domově mu zřejmě plně vyhovuje. Alojz Janiga ,Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec. 53803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Předmět: oznámení radnímu Magistrátu hl.m. Prahy. p.Jiřímu Janečkovi,

# odpovědnému za sociální oblast
# # Datum: 03.1.2009 10:23:40
# # ----------------------------------------
# # Vážený pane radní. Několikrát jsem Vás upozorňoval veřejně písemně i
# # telefonicky na závažné nedostatky,tykající se hygieny,porušováni smlouvy o
# # poskytováni sociálních služeb,porušováni Etického kodexu pracovníků "Domova"a
# # šikanováni v"Domove pro seniory"v Heřmanově Městci,jehož zřizovatelem
# # je"Magistrát hl.m.Prahy. Slibujete i veřejně,kontroly které se nekonají.
# Zjevně
# # nemate vůbec zájem o poctivé prošetřeni skutečného stavu věci, v čem Vám
# napomáhá
# # i laxní přistup Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu vlády a Parlamentu
# # CR, na které jsem se taky se svými stížnostmi obrátil o pomoc. Toho si je
# dobře
# # vědomo i vedení "Domova pro seniory", které vůči mně neváhá použit lživých
# # obvinění a "zápisů",aby mne za moji kritiku"vyhodili z Domova". Svůj
# nesouhlas
# # s Vašim přistup k věci a nezájmem zmíněných institucí, vyjádřím veřejným
# # protestem při akcích a zasedáních souvisejících s předsednictvím CR v EU.
#
# # Na vědomi : výše zmíněné úřady a instituce a sdělovací prostředky.
#
# # Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec p.s.č.53803
jiri.janecek@cityofprague.cz                                                                                                                                                                                                                      
Předmět: Stížnost.
# # Datum: 31.1.2009 00:51:51
# # ----------------------------------------
# # Stážuji si na opětovně nevhodné chování pi.Marie Málkové,ředitelky "Domova
# pro
# # seniory"hl.m.Prahy,v Heřmanově Městci,kterého jsem klientem. Dne 8.12.2009,za
# # mnou přijeli zástupci firmy ERA-PACK s.r.o. Chrudim-Pištovy,se kterými jsem
# se
# # zatím ústně dohodl na pracovní činnosti (lepení-oprava papírových
# tašek),kterou
# # budu vykonávat na pokoji,kde bydlím.S tím souhlasila přítomná ředitelka
# "Domova"
# # pi.Málková. K této práci mi bylo pracovníky fa.ERA-PACK slíbeno dodatečné
# # doručení pracovní smlouvy. Dne 17.12.2008 mi sociální
# # pracovnice"Domova"pi.Stybalova,přinesla"pracovní smlouvu a platový výměr" od
# # fa.ERA-PACK,které stáhla s internetu,s tím "abych to podepsal". Smlouvu jsem
# # převzal,že si ji nejdřív přečtu a pak ji sám předám pracovníkům firmy. S
# touto
# # "pracovní smlouvou",jsem následující den 18.12.2008,navštívil právní
# odd.Úřadu
# # práce (UP) v Chrudimi,kde jsem v evidenci žadatelů o práci. Vzhledem k
# závažným
# # nedostatkům v této "smlouvě"(např.:byla datovaná zpětně od 8.12.2008,měl jsem
# # podle ni jiné pracovní zařazení,než jsem si domluvil a které jsem měl
# vykonávat
# # přímo v sídle firmy) mi právnička UP doporučila smlouvu nepodepsat. Z
# # následujícího telefonního rozhovoru právničky UP s pracovnici fa.ERA-PACK
# # vyplynulo,ze "na přípravě pracovní smlouvy se podílela i ředitelka "Domova",
# # Marie Málková,aniž bych ji k tomu zplnomocnil". Dále pak bylo pracovnici
# # fa.ERA-PACK doporučeno,aby se mnou na již domluvenou a započatou práci,byla
# # uzavřena "dohoda o provedení práce". O tom,že pracovní smlouvu nepodepíšu
# kvůli
# # nedostatkům v ní,jsem pak v průběhu týdne informoval pi.Stybalovou,která mi
# ji
# # přinesla. Protože k dokončení práce nebyl stanoven žádný zavazující
# # termín,pokračoval jsem v práci s tím,že mi "příslušná prac.smlouva bude
# # fa.ERA-PACK doručená. Dne 5.1.2009 jsem odjel na tři týdny,na rehabilitační
# # kliniku do Hradce Králové. Když jsem se 23.1.2009 vrátil,sdělila mi staniční
# # sestra pi.Laškova že" materiál k práci,který jsem měl na uzamčeném pokoji,byl
# # odvezen pracovníkem fa.ERA-PACK a paní ředitelka Málková říkala že,já vím o
# co
# # jde". Následující dny jsem se dověděl že "je o tom udělaný zápis o mimořádné
# # události,který je uložen na sociálním úseku "Domova". Ze "zápisu" jsem se
# # dověděl že "materiál byl odvezen hned následující den 6.1.2009,co jsem odjel.
# # Jako svědkové jsou uvedený: ředitelka,vrchní sestra a staniční sestra. Jméno
# # pracovníka fa.ERA-PACK není uvedeno,píše se tam však "byl jsem fa.ERA-PACK
# # předem informován a nekomunikuji s personálem". Od té doby,co jsem začal
# # upozorňovat na nedostatky v "Domově",to není poprvé,co jsem byl ředitelkou
# # pi.Málkovou "ve spolupráci s vrchní sestrou a sociálním úsekem",lživě obviněn
# z
# # něčeho,co jsem neudělal a moje námitky vůči takovému jednání nebyli
# akceptovány.
# # Když jsem žádal o "převoz sanitkou",na protetiku do Hradce Králové,na zkoušku
# # nové protézy,řekla mi vrchní sestra "když si můžete jít na nás stěžovat do
# # Prahy,tak si můžete dojet sám i do Hradce Králové". Jako další uvádím příklad
# # "sociálního cítění" ředitelky "Domova" pí.Málkové. Jsem po amputaci pravé
# nohy
# # ve stehně a části chodidla levé nohy.Teprve se učím chodit s protézou,po
# dlouhé
# # době od amputace,i vinou některých zdrav.pracovníků "Domova". Na levé
# chodidlo
# # mám ušitý protetický sandál,ke kterému je potřeba mít kvalitní obuv. Jelikož jsem bez
# # příjmu,požádal jsem vedení "Domova" o zakoupení této obuvi. Bylo mi
# "tlumočeno
# # rozhodnutí" ředitelky pí.Málkové"mám si vybrat boty u Vietnamců,tak jako to
# # dělají i u ostatních klientů a jen do výše 500 Kč. Na jídelně "Domova",je
# volně
# # přístupná 19 litrová láhev s pitnou vodou,pro asi 150 klientů na týden. Pani
# # ředitelka to zdůvodňuje takto "táto voda je drahá a je tady ještě čaj ve
# # varnicích". Ovšem vzhledem ke kvalitě čaje a vody tekoucí z vodovodu,není
# toto
# # řešeni vhodné pro každého. Táto "šetrnost",ji nebráni v tom "aby se před
# # veřejnosti zviditelnila a ukázala svou lidskou tvář"tím,že finančně podpořila
# # např."Den severských psů" v místní bažantnici,kde se "prezentují" hlavně
# # soukromé firmy. Není to první stížnost týkající se "poměrů v Domově pro
# # seniory"hl.m.Prahy v Heřmanově Městci,kterou jsem vám poslal. Zatím
# bezvýsledně.
# # Tímto současně žádám,abych byl písemně informován o průběhu šetření
# # stížnosti,které jsem vám poslal. Svoji stížnost budu zasílat: radnímu pro
# # sociální oblast Magistrátu hl.m.Prahy p.Jiřímu Janečkovi,sociálnímu odboru
# # Magistrátu hl.m.Prahy, Ministerstvu práce a soc.věcí, Úřadu vlády CR a budu o
# # tom informovat sdělovací prostředky. Alojz Janiga. Masarykovo nám.37,
# Heřmanův
# # Městec 53803.


           mzcr@mzcr.cz 8.3. 2009,

Vážená ministryně. Reaguji na vaše vystoupení v pořadu "Máte slovo" na ČT,ze dne 5.3.2009. Bydlím v "Domově pro seniory" hl.m. Prahy, v Heřmanově Městci. Jsem v hmotné nouzi,když chci navštívit lékaře,musím si "půjčovat" 30 Kč,od staniční sestry a přinést "potvrzení o zaplacení poplatku",protože tak "rozhodlo" vedení "Domova". Upozornění na "hrubé porušování zdravotní péče,se vyřizuje administrativně". To znamená že "zkontroluje se pouze to,co je na papíře". Podobné "zkušenosti" mám i s"Českou lékařskou komorou" a např.: "Svaz pacientů", mi dodnes neodpověděl na můj 3 roky starý dopis. Na vědomí: sdělovací prostředky. Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 53803.Předmět: Vyjádření se k dopisu, ze dne 1.4.2009,týkající se stížnosti na jednání
# řed.DS v Heř.Městci,pí.Málkové.
# Datum: 14.4.2009 03:37:48
# ----------------------------------------
# Vážená paní Matulová. V dopisu sdělujete,že jste provedli v DS v Heřmanově
# Městci, dne 27.3.2009 šetření,týkající se jednání řed. DS pí.Málkové,na základě
# podnětů z Ministerstva práce a soc. věcí ze dne 15.2.2009, resp. Úřadu vlády ze
# dne 31.1.2009, kam jsem svoje stížnosti taky posílal. Řešení mých stížnosti,
# sliboval taky radní pro soc.oblast MHMP,pan Jiří Janeček, taky v deníku "Pražský
# deník" ze dne 1.10.2008, ve kterém mě řed. DS pí.Málková, lživě obviňuje z
# "agresivity" vůči klientce DS. Pana radního Janečka jsem hned druhý den,co jsem
# byl neoprávněně přestěhován z "Vily" na "Zámek",na toto "svévolné jednáni"
# pí.Málkové upozorňoval.Opět marně. Toto "přestěhování bylo provedeno na základě
# nějakého zkresleného zápisu,ke kterému jsem neměl možnost se vyjádřit. Tento
# "zápis" mi byl vydán až na moji vlastní žádost, třináct dnů poté co byl "údajně
# vyhotoven", druhý den poté co jsem byl opět v Praze veřejně protestovat,proti
# nezájmu vedení DS a MHMP, řešit problémy v tomto "Domově",mi toto "rozhodnutí"
# bylo pí.Málkovou, ústně sděleno,dvanáct dnů od tohoto "rozhodnutí". O tomto
# "počinu",se ve svém "vyjádření" nezmiňujete ani vy, ani vedoucí odd. soc.
# ombudsmana MHMP,Mgr.Hálová, která prováděla taky "šetření",přestože jsem
# přítomné pracovnice MHMP o tom informoval, jako i o dalších "pochybeních" v DS:
# Nezaregistrování a neřešení stížnosti, na staniční sestru pí.Rokytovou. Když
# řed. pí.Málková, četla "Zápis o mimořádné události"- úrazu klientky
# pi.Štimacové, upozornil jsem přítomné pracovnice, že není pravda,co je uvedeno v
# zápisu: "upadla sama". Tato klientka upadla poté,co do ní neúmyslně strčila
# ošetřovatelka,při výdeji večeře. Tato 91 letá klientka si zlomila "krček" ve
# stehně a nedlouho poté umřela v nemocnici. Nezmiňujete se o "nerespektování
# Domácího řádu",zaměstnanci DS,když "dělali zápis",o mé již zmiňované
# "agresivitě" vůči klientce DS. Ani o tom,že řed. DS pí.Málková,porušila moje
# lidská a občanská práva,když mně na schůzi klientů jmenovala a řekla klientům,
# že svými stížnostmi způsobují DS problémy. Nebo o tom, že jsou v DS porušována
# práva na ochranu osobních údajů,když je u výplaty důchodů přítomen klient-člen
# "Výboru obyvatel",kterému je dovoleno nahlížet do výplatních listin ostatních
# klientů. Tyto "skutečnosti" ve vyjádření vedoucí oddělení soc.ombudsmana
# MHMP,pí.Hálové byli. Z těchto důvodů považuji Vaše "šetření" ze dne 27.3.2009 a
# následné "vyjádření" ze dne 1.4.2009,za nedostačující. Alojz Janiga,
# Masarykovo nám.39. p.s.č. 53803 Heřmanův Městec


Předmět: Odpověďˇ na dopis ředitelky odboru soc.péče a zdrav. MHMP,paní
# ing.Ilony Matulové,ze dne 16.4.2009.
# Datum: 18.5.2009 00:33:42
# ----------------------------------------
# Vážená paní Matulová. Já taky "pro úplnost shrnu", na co jsem si stěžoval a
# co jste Vy "šetřením zjistili". 1: Nezájem a neochota ze strany rehabilitační
# pracovnice"Domova pro seniory, hl.m. Prahy, v Heřmanově Městci (DS) pí.Koláčkové, při
# poskytování rehab.péče a zajišťování protetických pomůcek. O těchto
# "problémech" vědělo vedení DS, včetně sociálního oddělení. Nebýt České televize
# a redaktorky pořadu "Černé ovce" pí.Marie Křepelkové, která mi zprostředkovala
# kontakt na odpovídající rehab.péči, na klinice v Hradci Králové,tak bych byl
# zřejmě do dnešního dne odkázán pouze na invalidní vozík. 2: Nechápete moji
# poznámku o "nezaregistrování a neřešení stížnosti" na staniční sestru
# pí.Rokytovou. Na "chování" staniční sestry pí.Rokytové vůči moji osobě, které
# nebylo ničím jiným než šikanováním, jsem podal písemnou stížnost v roce 2007,
# vedoucí soc.odd. DS, Bac. Čížkové. Táto,aniž by něco prošetřovala a stížnost
# zaevidovala, vrátila mi ji s tím že "není pravdivá a paní ředitelka o tom ví ."
# 3: K tomu, že pí.Štimacové nebyla poskytnutá lékařská pomoc v den úrazu, jsem
# došel na základě vyjádření pí.Rokytové, která druhý den po úrazu mluvila v
# jídelně před klienty v tom smyslu že "dnes byla pí.Štimacová v nemocnici na
# rentgenu a má zlomený krček". "Závažný fakt" je ovšem ten, že v "zápisu o
# mimořádné události", nebyla uvedena skutečnost,že "se na úrazu podílela další
# osoba", bytˇ to bylo neúmyslně. Za pomluvu považuji kromě jiného to, když řed.DS
# pí.Málková uvedla v "Pražském a Chrudimském deníku" že "byl jsem agresivní na
# klientku a proto jsem dostal napomenutí ". Anebo když mně před klienty v moji
# nepřítomnosti obviňuje že "nedodržuji postup při podávání stížností ". 4:
# Upozorňoval jsem taky na "pravomoci Výboru obyvatel", kteří jsou podle Domácího
# řádu "oprávnění projednávat případy narušování soužití mezi uživateli a
# navrhovat jejich řešení v rámci příslušných směrnic". Členové tohoto "Výboru" k
# tomu nemají kvalifikaci a vzhledem k věku a nemocem ani odpovídající zdravotní
# stav. O tom se ve svém "vyjádření" taky nezmiňujete. 5: Píšete že "k mému
# přestěhování z Vily, nebyli důvody". Bylo mi "vyhrožováno",že "mně přestěhují i
# bez mého souhlasu a přítomnosti". To nebylo jenom "nedodržování etického kodexu
# a šikana" ze strany pracovníků DS. Bylo to taky "vědomé a hrubé porušení smlouvy
# o poskytování sociálních služeb". Kromě toho jsem musel týden "docházet," s
# berlemi nebo na invalidním vozíku 3x denně do jiného objektu (i když pršelo) než
# mám uzavřenou smlouvu. O tomto jsem hned první den telefonicky informoval
# radního MHMP pana Janečka. 6: Dále píšete "stanovisko odborné veřejnosti a
# uživatelé služeb, nedávají signály o tom, že by byli služby poskytované v DS v
# Heřmanově Městci nekvalitní". Já jsem dával konkrétní "signály" na konkrétní
# osoby a nedostatky a dlouhou dobu marně. Vedoucí odd.sociálního ombudsmana
# MHMP, paní Magr. Halová, ve svém "vyjádření o prošetření stížností", píše kromě
# jiného o tom že "zaměstnanci DS nerespektovali ustanovení Domácího řádu a byla
# porušovaná moje lidská a občanská práva". Došlo však zde i k "nedodržování
# zákona" a to nejen nedodržením smlouvy o poskytování sociálních služeb,ale i
# porušování některých paragrafů, spadajících pod pojem "šikanování". Alojz
# Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec, p.s.č. 53803


Předmět: Stížnost.
# Datum: 23.7.2009 21:41:15
# ----------------------------------------
# Vážení. Upozorňuji Vás na "podivné chování " vedení "Domova pro seniory"
# ( DS) hl.m. Prahy, v Heřmanově Městci. V době " tropických veder ", kdy
# zdravotníci doporučují vypít aspoň 2 litry tekutin denně, vedení DS "zajišťuje"
# pro své klienty "40 litrů pitné vody v barelech, na 120 lidi a jeden týden". Je
# tady "k dispozici čaj" ve várnicích, který je oslazen umělými sladidly a ne
# každému vyhovuje. To, co se na jídelníčku uvádí jako "sirup", je voda z
# vodovodu, často obarvená a ochucená umělými sladidly. Kdo si objedná "polední
# jídlo" s přílohou "zelný salát nebo kompot", tomu se k obědu nepodává žádny
# nápoj. Ředitelka DS, Marie Málková, to zdůvodňuje tím že " voda v barelech je
# drahá a je to vlastně nadstandard ". Vzhledem k tomu, že se jedná o starší a
# nemocné lidi, jsou tyto " důvody šetření " přinejmenším "nevhodné". Není to
# poprvé, co jsem " Magistrát hl.m. Prahy, na "problém s vodou" upozorňoval.
# Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 53803


Předmět: Odpověď na dopis ze dne 29.7.2009
# Datum: 09.8.2009 21:39:58
# ----------------------------------------
# Vážená paní Matulová. Ve vašem dopise mně upozorňujete, že mám právo uplatnit
# své kritické připomínky u vedení Domova pro seniory (DS) v Heřmanově Městci a
# žádat o nápravu nežádoucího stavu. To by to vedení muselo projevit snahu tyto
# připomínky a nedostatky řešit. 1; Třeba "problém s pitnou vodou", o tom jsem
# mluvil při poslední návštěvě pracovnic Magistrátu v DS a trvá dodnes 2; Nájezd u
# vchodu do objektu "Vila", kde si musí i zdravý člověk dávat pozor (upozorňoval
# jsem několikrát, tento stav trvá od zahájení provozu, přes 3 roky) 3; Hlasité
# bouchání dveří ( ve dne v noci) na 1 úseku odd. A, kde jsem ubytovaný, trvá
# několik měsíců. Kromě toho že určitě nejsem první, kdo na to vedení DS
# upozorňoval, těmi dveřmi vedení DS několikrát za týden projde, takže to musí
# taky slyšet. Je to způsobené špatným seřízením zavíračů dveří. V poslední době
# je tady podobný případ, za který může spíše neohleduplnost personálu. Myslím že
# v patře, kde jsou kanceláře, by něco takového nebylo možné. 4; Na chodbě úseku (
# asi 20m dlouhé) kde bydlím, není ani 1m zábradlí na zdi, přestože z 15 klientů,
# kteří tady bydlí, jich má 11 vážné problémy s chůzi (hole, chodítka, vozík). Na
# to snad není potřeba vedení DS upozorňovat ? 5; Na webových stránkách DS, se
# uvádí kromě jiného že: každý pokoj je vybavený umyvadlem a rozhlasem po drátě,
# což není pravda a třeba ve "Vile" není rozhlas po drátě žádny. 6; Poté, co
# vedení DS vědomě porušilo "smlouvu o poskytování soc. služeb a přestěhovalo mně
# neoprávněně z "Vily" na "Zámek", jsem již na druhém pokoji, ne moji vinou.
# Pokoj, kde v současnosti bydlím, byl v den kdy jsem se měl do něj nastěhovat
# plesnivý a kromě dalšího vybaven taky kusem nábytku ( skříňka) silně páchnoucím
# myšinou. Musel jsem se pak s řed. DS pí.Málkovou "dohadovat" aby pokoj aspoň
# vymalovali. V nevětrané místnůstce, která slouží jako záchod a sprcha, v
# předsíní společné pro dva pokoje, byl "smrad jako v maštali", protože sloužila
# jako "úložiště" použitých plínek, v koši nevhodném pro tyto účely. Ostatně, ten
# "smrad" tam byl cítit ještě hodně dlouho i na společné chodbě, protože se
# místnost ani nevybílila. 7; Při návštěvě pracovnic Magistrátu, asi před 4
# měsíci, řed. DS pí.Málková slíbila, že se mi bude snažit zajistit nějakou
# placenou práci v DS, jelikož nemám žádný příjem. Jediný můj "výdělek" od té
# doby, bylo 120 KČ (po zdanění), za výrobu 40 ks keramických medailí. Přitom je
# tady třeba "úklid nádobí", který bych zvládnul taky, dělají ho však i klienti
# kteří určitě nemají zapotřebí "přivydělávat si" k důchodu. Toto je taky jistý
# způsob "šikany" vůči moji osobě. I toto jsou důvody, proč posílám stížností
# nejenom na Magistrát hl.m. Prahy, protože po těch "zkušenostech" co mám, už nemám
# důvěru ani ke zřizovateli DS. Alojz Janiga, Heřmanův Městec


Výzva - Otevřený dopis.

Primátor hl.m. Prahy p.Pavel Bém. Vážený pane primátore, již delší dobu upozorňuji i veřejně,na závažné nedostatky v "Domově pro seniory (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci,kde bydlím. Za to jsem si "vysloužil" od vedení DS, v čele s pí.Málkovou "šikanování" kterému jsem vystavěny prakticky dodnes. A to i přesto že v březnu 2009 bylo šetřením pracovníků MHMP,zjištěno kromě porušování "smlouvy o poskytování sociálních služeb", taky porušování "lidských a občanských práv" a byla slíbená "náprava". Jako poslední případ uvádím: Dne 19.8.2009, jsem byl "předvolán" k ředitelce DS pí.Málkové,aby jsem se "vyjádřil" ke stížnosti,ve které jsem upozorňoval na její nevhodné chování a dlouhodobě přetrvávající nedostatky v DS,kterou jsem poslal na MHMP. Po několika dnech jsem požádal vedoucí soc. úseku DS pí.Čížkovou,která pořizovala zápis z tohoto "sezení",o kopii tohoto zápisu. Teprve až 28.8.2009 jsem od pí.Čížkové dostal "cár papíru" psaný ručně bez datumu a ostatních náležitostí. Je to další důkaz toho že vedení DS "zachází s klienty jako s nesvéprávnými" a s vědomím že jim ze strany MHMP nehrozí žádný opravdový postih. Podle odpovědi z MPSV, kam jsem svoje stížnosti v minulosti taky adresoval, úředníci MHMP toto ministerstvo zřejmě mylně informují o výsledcích šetření těchto stížností. Svoje stížnosti jsem elektronicky posílal taky vám pane primátore a radnímu MHMP, odpovědnému za sociální oblast. Doufám proto pane primátore, že ani vy ani radní pan Janeček, nebudete v nadcházejících mimořádných volbách do parlamentu kandidovat. Myslím že by to byl výsměch nejen lidem podobně postiženým jako já, ale i výsměch "lidským a občanským právům". Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.


Předmět: Odpověď na dopis ředitelky odboru sociální péče a zdravotnictví
# MHMP,pí.ing.Ilony Matulové, ze dne 23.9.2009
# Datum: 04.10.2009 13:22:33
# ----------------------------------------
# Vážená pani Matulová, ve své odpovědi na moji stížnost, týkající se kvality a
# množství nápojů, poskytovaných klientům v Domově pro seniory (DS) hl.m.Prahy v
# Heřmanově Městci, uvádíte že "Dle stanoviska pana Mudr.Zemka praktického lékaře
# DS a pracovníků Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, je stav hydratace
# klientů DS uspokojivý a přiměřený aktuálním potřebám jejich organismu. Dále bylo
# zjištěno, že pitný režim klientů je modifikován dle aktuálních potřeb a
# zdravotního stavu a v tomto směru nebyly zjištěny žádné nedostatky." Já jsem ve
# své stížnosti nepsal o "dehydrataci klientů". Když má člověk žízeň, tak se
# napije "čehokoliv"a ne každý si uvědomí následky. Ostatně, ředitelka DS
# pí.Málková tvrdí "voda z vodovodu je v Pardubickém kraji nejlepší v celé ČR a je
# dokonce lepší než balená voda". Vedení DS nechává na barely s pitnou vodou
# (asi19 l) pokaždé pověsit ceduli s nápisem "Kvůli zvýšenému zájmu o vodu, si
# klienti mohou brát nejvíc 3dcl vody na den". Kapacita jídelny je asi 60 klientů,
# to nepočítám klienty kteří se stravují v prvním patře. Týdně se odebírají 3
# barely, to je necelý litr na týden a na jednoho, jenom pro ty klienty, kteří
# chodí na jídlo do jídelny. A co se týká té "tekutiny",která je uvedená na
# jídelním lístku jako "čaj s cukrem, nebo sirupem", mám jejich "vzorky" ze dne
# 13.9.,27.9. a 28.9.2009 k dispozici. Myslím si že "kontroly hlášené předem toho
# moc nezjistí". Klient pak takovou "kontrolu" většinou zaregistruje podle
# "čistoty ubrusů v jídelně". Pro ty další "kontroly" mám několik typů: 1;
# Požární signalizace v objektu "Zámek", několikrát za měsíc (ve dne nebo v noci)
# se zde rozezní, silný přerušovaný tón elektrického zvonku. Je to snad "zpestření
# podzimu života starým a nemocným lidem v domově důchodců"? Podobným "šokům" jsem
# byl vystaven jako vojín základní služby, při vyhlášení bojového poplachu. 2;
# Objekt "Vila", ve dvoupatrovém domě, s 21 klienty a jediným schodištěm a výtahem
# vedle sebe, není požární signalizace žádná, přestože je objekt již přes 3 roky v
# provozu. 3; Vedení DS nechává spalovat papírový odpad (krabice,noviny a pod.)na
# otevřeném ohništi,v prostoru zámeckého parku 5 krát týdně. To není zrovna
# nejvhodnější způsob likvidace odpadů. Dne 7.10.2009 zde bude "Den otevřených
# dveří". Doufám, že zde opět nedojde k podobné "události" jako v loňském roce,
# kdy jeden z nových klientů ve Vile, krátce před tímto Dnem "neunesl tíhu
# rodinného prostředí", ve kterém se podle vedení DS klienti "nacházejí" a spáchal
# sebevraždu. Rodinné prostředí tu bude asi proto, že jsou tady příbuzenské vztahy
# nejen mezi některými zaměstnanci ale i mezi některými klienty a zaměstnanci.
# Osobně jsem si tohoto rodinného prostředí "užil" ve Vile, kdy to tam "vedla"
# pí.Rokytová a která se zde již jako důchodkyně "poflakuje" dodnes. Podle radního
# MHMP
  pana Janečka "patří toto zařízení mezi nejlepší v kraji. Jak to asi bude
# vypadat ve skutečnosti v těch ostatních ? Alojz Janiga, Masarykovo nám.37,
# Heřmanův Městec.


Předmět: Stížnost.
# Datum: 12.10.2009 23:43:43
# ----------------------------------------
# Vážení, tímto podávám stížnost a žádám o prošetření postupu Magistrátu
# hl.m.Prahy ( MHMP) jako zřizovatele Domova pro seniory ( DS) v Heřmanově Městci,
# při prověřování mých stížností, týkajících se kromě jiného i dlouhodobých
# nedostatků v DS, které můžou ohrozit zdraví nebo i životy klientů a přijatých
# opatření, v souvislosti se zjištěním porušování zákonů ČR, ze strany vedení DS v
# čele s ředitelkou pí.Málkovou, týkajících se nedodržení smlouvy o poskytnutí
# sociální služby a porušování lidských a občanských práv. Zatím to vypadá tak, že
# se MHMP zřejmě tuto záležitost " snaží zahrát do ztracena" a spolu s vedením DS
# to "vyřešit" mým vystěhováním s DS. S tímto pravděpodobně souvisí i "Oznámení
# a předvolání k zahájení přestupkového řízení",které mi bylo z Obecního úřadu (
# OÚ) v Heřmanově Městci doručeno krátce poté (9.10.2009), co jsem poslal na MHMP
# stížnost, týkající se kromě jiné i požární signalizace v DS. Byl jsem obviněn že
# "šířím (údajně) nepravdivé informace týkající se úmrtí klientů DS". Když jsem se
# 12.9.2009 dostavil na OÚ v Heřmanově Městci a chtěl jsem nahlédnout do
# "příslušného spisu", na základě čeho jsem vlastně obviněn a kým, pracovnice
# která má tuto agendu na starosti to odmítla s tím že" na to nemám právo a budu s
# tím seznámen až 5.11.2009 v den předvolání". Nepochodil jsem ani u
# místostarosty OÚ pí.Sedláčkové, která řekla že "to není její agenda a nemůže s
# tím nic dělat". Za to, že již přes dva roky upozorňuji na nedostatky v DS, jsem
# vystaven psychickému nátlaku a zastrašování ze strany vedení DS. Bohužel "hlubší
# zájem" pomoci mi při řešení "tohoto stavu", jsem nenašel ani u pracovníků
# Národní rady zdravotně postižených, na které jsem se obrátil. Ministerstvo práce
# a sociálních věcí "nemá kapacity na prošetřování"a obracel jsem se již i na váš
# úřad. Je přinejmenším "podivné", že stížnosti jsou postoupeny k šetření tomu
# (MHMP) proti komu vlastně směřují. Doufám proto, že se tímto "podnětem", začne
# někdo doopravdy "seriozně" zabývat. Žádám aby jsem byl o průběhu a výsledku
# šetření informován. Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37,Heřmanův Městec.


Předmět: Sdělení pro Úřad vlády ČR, Oddělení styku s veřejností.
# Datum: 29.10.2009 23:00:21
# ----------------------------------------
# Vážení. Seznámil jsem se z kopii dopisu ze dne 8.12.2008, zn.16850/08-OSV, ve
# kterém ing.Ilona Matulová,ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP
# "informuje" Úřad vlády, v souvislosti s mojí stížnosti na porušování práv a
# svobod klientů "Domova pro seniory" (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem
# je MHMP. Tento dopis je součástí vyšetřovacího spisu, který vypracovala Policie
# ČR v Heřmanově Městci, na základě podnětu ing.Matulové, ve kterém mě obviňuje z
# trestného činu pomluvy, týkající se některých klientů DS. Kromě některých
# zkreslených informací, obsahuje dopis i "vyložené pomluvy" ničím nepodložené,
# týkající se mého pobytu v Praze, důvodu mého současného postižení a psychického
# stavu. Je možné že podobné "dopisy" posílala ing.Matulová i na jiné úřady a
# instituce, kam jsem svoje stížností posílal. "Narážky", týkající se těchto
# "skutečností", jsem zaznamenal již od počátku mého pobytu v DS. Určitě to
# ovlivnilo i chování některých zaměstnanců DS vůči mně a "náhled" na moje
# pozdější stížností. Pak už se nedivím že si ředitelka DS pí.Málková ve svých
# "vyjádřeních" vůči mně počíná podobně, protože ví, že ji ze strany MHMP "nic
# nehrozí". Všechny tyto zkreslené a lživé "informace" vypovídají o "charakteru"
# osob jako jsou: ing.Matulová, dr.Mrnková nebo pí.Málková, které vlastně
# prakticky "rozhodují" o osudech starých, nemocných a zdravotně postižených lidí.
# Dělají to zřejmě s vědomím, že nemám finanční prostředky abych si zaplatil
# advokáta a bránil se právní cestou, protože žádat o "advokáta zdarma" je
# zdlouhavé a "není na to právní nárok". Svoji nespokojenost s takovým jednáním a
# nezájmem ostatních kompetentních úřadů, dám v nejbližší době opět najevo
# "veřejným protestem" před MHMP, Úřadem vlády ČR, Poslaneckou sněmovnou ČR, příp.
# na dalších místech v Praze. na vědomí: Úřad vlády ČR, Poslanecká sněmovna ČR,
# MHMP, sdělovací prostředky. Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

posta@mpsv.cz 28.5. 2010,


Vážení,upozorňuji na další způsob šikanování a omezování práv klientů,vedením "Domova pro seniory" (DS) hl.m.Prahy,v Heřmanově Městci. Vedení DS omezilo používání internetu,který byl doposud volně přístupný pro všechny klienty v kteroukoli dobu,pouze na pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. Je to zde jediná možnost,kde může klient získat objektivní a potřebné informace,popřípadě v odpoledních hodinách a o víkendech,užitečně strávit volný čas. Podle vedoucí soc.odd.DS, Bc.Čížkové: "Vedení DS nemá povinnost internet provozovat a kvůli jistým komplikacím omezili přístup na internet." Tyto "komplikace" spočívají v tom že,docházelo k "zavirování" počítače,jedním ze zvýhodňovaných klientů,který po večerech a o víkendech stahoval "porno-stránky" související "s násilím u sexu,zoofilii a pedofilii". Vedení DS místo zablokování těchto stránek uplatnilo "princip kolektivní spoluviny" a potrestalo všechny. Tomuto "klientovi",je tolerováno i jeho "nevhodné chování" vůči některým jiným klientům,které slovně uráží kvůli jejich zdravotnímu postižení nebo rasové odlišnosti. Alojz Janiga.
Kopie:
# Předmět: Odpověď na dopis, vedoucí odb. soc. věcí a zdrav. MHMP, ing. Matulové,
# ze dne 3.6.2010.
# Datum: 27.6.2010 14:06:01
# ----------------------------------------
# Vážená paní Matulová. Vaše vyjádření k omezování přístupu na Internet v "Domově
# pro seniory" (DS) hl. m. Prahy, v Heřmanově Městci, je "neuvážené a cynické".
# Odkazovat člověka, který pobírá soc. dávku "životní minimum" a kterému "kapesné"
# stačí sotva na zakoupení základních hyg. potřeb, na možnost zakoupení vlastního
# PC, nebo na placený přístup k Internetu, je "bezohlednost". Kromě toho,
# otevírací doba v inf. středisku a knihovně je omezená, přístup není bezbariérový
# a já nejsem sám v DS, kterého postup vedení DS "překvapil". Z vašeho dopisu jsem
# vyrozuměl, že "na stahování a prohlížení web. stránek ze sexuálním násilím a
# dětským pornem z Internetu, nevidíte nic špatného". Vzhledem k vaši funkci na
# MHMP,toto vaše "vyjádření" vnímám jako "oficiální názor" MHMP a i na to budu
# upozorňovat veřejnost, při svých dalších veřejných protestech v Praze. Alojz
# Janiga.

Předmět: Seznam protiprávních jednání a pochybení vedení Domova pro seniory (DS)
# Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) v Heřmanově Městci.
# Datum: 26.7.2010 12:05:16
# ----------------------------------------
# 1; Vedení DS vědomě porušuje "smlouvu o poskytování soc. sužeb.
# 2; Vedení DS svým "jednáním" samo zpochybňuje základní poslání DS
# 3; Byli a jsou zde vybírány protiprávně poplatky za dovoz zdravotnických pomůcek
# a regulační poplatky od klientů, jejichž kapesné je nižší než 800 Kč.
# 4; Jsou zde zkreslovány zápisy o mimořádných událostech (úraz a sebevražda)
# 5; Klienti jsou zde dlouhodobě vystaveni agresivnímu chování některých klientů,
# hlavně pod vlivem alkoholu, aniž by vedení v tomto sjednalo nápravu a jejich
# "chování" je vedením a personálem DS tolerováno.
# 6; Klienti DS jsou "svévolným rozhodnutím" vedení DS, omezování ve svých
# volnočasových aktivitách.
# 7; Klient, který na tyto a další "nedostatky" v DS upozorňuje, je kromě jiného
# vystaven lživým pomluvám ze strany vedení DS a ředitelky odboru soc. věcí a
# zdravotnictví MHMP ing. Matulové, je "zastrašován psychiatrem a je mu
# vyhrožováno přestěhováním do Ústavu pro mentálně postižené. O tomto
# "zavrženíhodném jednání" jsem několikrát informoval i představitele ODS na MHMP,
# primátora p. Béma a radního odpovědného za sociální oblast p. Janečka, který mi
# osobně aspoň 3x slíbil že "se na to podívá". Alojz Janiga, Masarykovo nám.37,
# Heřmanův Městec.

                                                                                                                                                                             posta@cityofprague.cz

Oznámení o konání individuálního veřejného protestu – hladovky.                      5.9.2010

Místo konání: Hradčanské náměstí, Praha 1, před hlavním vchodem do Pražského hradu.

Datum zahájení hladovky: 4.10.2010, ve 12.00 hod.

Počet účastníků: 1

Důvod zahájení hladovky: Porušování lidských práv, šikanování a okrádání zdravotně postižených a seniorů v ČR a nezájem odpovědných úřadů a institucí tyto problémy řešit.
K tomuto názoru jsem dospěl na základě vlastních zkušeností, jako klient „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).

Více než dva roky upozorňuji na závažné nedostatky a protiprávní jednání ze strany vedení tohoto „Domova“, v čele se „Soudružkou“ ředitelkou Málkovou. Kvůli tomu jsem vystaven psychickému nátlaku, šikaně a lživým pomluvám, nejen ze strany vedení DS, ale i úředníků MHMP, hlavně ředitelky odboru soc. věcí a zdravotnictví MHMP, ing. Matulové. Na tyto skutečnosti jsem mimo jiné upozorňoval i představitele ODS na MHMP, radního p. Janečka, přímo odpovědného za tuto oblast, primátora Prahy p. Béma, MPSV, Úřad vlády ČR, Veřejného ochránce práv ČR. Tyto moje stížností byli zasílány „k prošetření“ zřizovateli „Domova“. „Kontroly a inspekce“, když nějaké byli, z MHMP nebo MPSV, byli pouze „povrchní a neobjektivní“.
Veřejnou protestní hladovkou chci upozornit veřejnost na to, že je velký rozdíl mezi tím, co o lidských právech a „možnostech“ nejen zdravotně postižených „hlásají“ různí „Představitelé“ v ČR a skutečným životem, zejména v nějakém tom „Sociálním zařízení“.  Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec.

ondrej.palan@mpsv.cz  Odpověď na dopis.
Datum: 12.9. 2010
Reaguji na Váš dopis, č.j. 2010/49659 - 222, ze dne 3.9.2010. Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestních činů jsem již před časem podal. Doufám že někde "nezapadne" a vyšetřování potvrdí to, na co už dlouhou dobu upozorňuji. "Domov pro seniory" (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, na svých webových stránkách kromě jiných ne zcela pravdivých údajů, uvádí i to že "poskytuje svým klientům právní a sociální poradenství". Ve skutečnosti se však klient od "sociálních pracovnic" DS moc nedoví a to se týká i "regulačních poplatků ve zdravotnictví". Žádost o "jednorázovou dávku" od obce, jsem si musel napsat sám a přestože jsem měl závažné důvody, tak moji žádost na MěÚ vůbec nepřijali. Protože prý "stejně bych nic nedostal". Na úřadu práce jsem od listopadu 2008 a zatím jsem žádnou nabídku práce nedostal. O rekvalifikaci v červnu 2010, jsem se dověděl náhodou. A co se týká práce v DS, není to sice "povinností" vedení DS, ale "kdo chce psa bít ten si hůl vždycky najde", to v tomto mém případě platí obzvlášť. Je zajímavé, že se vůbec nezmiňujete o nějakých "morálních a etických hlediscích". To jenom potvrzuje skutečnost "že mezi tím co hlásají oficiální místa a skutečným životem, nejen zdravotně postižených je obrovský rozdíl". I proto dávám svůj názor najevo veřejně. Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

Vedoucí odd. soc. ombudsmana Komu: pavel.bem@cityofprague.cz , posta@mpsv.cz , posta@vlada.cz , 27.10. 2010
MHMP Mgr. Halová.

Odpověď na Váš dopis ze dne 18.10.2010, týkající se prošetření mých stížností, které jste vykonala 15.9.2010 v „Domově pro seniory“ (DS) hl. m. Prahy (MHMP) v Heřmanově Městci.

Vážená pani Halová.  Dne 15.9.2010 jste podle vašich slov „prošetřovala“ mé stížnosti, týkající se agresivního chování některých klientů a chování staniční sestry v DS.
1; Za celou dobu vaši „návštěvy“ u mě na pokoji toho dne, jste se ve skutečnosti vůbec nezajímala o podrobnosti, související s „agresivním chováním“. Protože já jsem neměl na mysli jenom to co se děje v DS v současné době ale k „podobnému chování“ docházelo dříve i v objektu Vila, kde docházelo i k fyzickému napadání mentálně postiženého klienta. Vy jste se zjevně „spokojila“ s tím, co jste si vyslechla od klientů na vedlejším pokoji, kterých se moje stížnost taky týkala a kteří byli den předtím ošetřovatelkou „poučeni“jak mají „vypovídat“. Na to jsem se vás snažil při vašem odchodu upozornit. Co se týká klienta p. Můllera: Policii jsem kvůli němu volal dvakrát. Poprvé, zjevně opilý utekl před jejich příjezdem a vrátil se až po jejich odjezdu. Kromě toho nejsem sám, kdo si na něj stěžoval a kdo na něj volal Policii. Kvůli svému chování byl přestěhován a „přesazen“ v jídelně, kde se choval podobně. Na pokoji kde bydlí s p. Kovrzkem to někdy vypadalo jako v hospodě. Nejenom že se tam ve velké míře konzumovali alkoholické nápoje a kouřilo se tam ale WC v předsíní bylo po těchto „dýchánkách“tak zaneřáděné, že už při pohledu na něj se člověku zvedal žaludek. Pokaždé jsem na to ihned upozornil ošetřující personál, který na místě slíbil, že o tom „udělá zápis“. A protože „tito klienti nejsou ani střízliví schopni pochopit“ že se WC musí po použití spláchnout a případně očistit štětkou, vykonávali tuto činnost za ně uklízečky nebo přítomné ošetřovatelky. Tehdy začali „výpady a osočování“ ze strany p.Kovrzka a hlavně p.Můllera vůči mé osobě a to je zřejmě i důvod toho, proč přestali toto WC používat. Nevím o tom že bych někomu vyhrožoval, že ho „odvezou v poutech“. Takovéto výrazy nepoužívám.
2; Vybírání „regulačních poplatků“ za recepty v lékárně od klientů kteří mají kapesné nižší než 800 Kč, se netýká jenom mně. Tito klienti, o tom že jsou osvobozeni od těchto poplatků vůbec nevědí, protože je o tom soc. pracovnice neinformují.
3; Nevyhovění mé prosby ze strany staniční sestry o vyzvednutí léku. V ten den jsem byl u lékaře proto, že mně už druhý den bolel pahýl pravé nohy, že jsem se o něj nemohl ani pořadně opřít. O vyzvednutí léku jsem požádal proto že jsem slyšel, že ten den půjde někdo z personálu vyzvednout léky pro další klienty, kteří byli ten den u lékaře. Velmi mě překvapila její reakce, nejen proto že pobírám „příspěvek na péči“, ale i kvůli tomu že tato sestra byla přítomna u toho, když jsem si na moje „bolesti pahýlu“ stěžoval Mudr. Zemkovi.
4;“ Individuální plán“. Od té doby co jsem v DS, byl se mnou pravidelně sepisován individuální plán. Od samého začátku jsem do něj uváděl že, můj individuální cíl (plán)  je, co nejdřív získat protézy, naučit se chodit, najít si nějakou práci a zařadit se co možná nejdřív do „normálního života“. Za celou dobu mého pobytu zde, jsem nepocítil ze strany rehabilitačního, zdravotního nebo sociálního úseku včetně vedení DS snahu mně v tomto mém úsilí podpořit nebo poradit. Naopak, poté co mi Česká televize „zprostředkovala kontakt na „Rehabilitační kliniku“ v Hradci Králové, kde mně „udělali vhodné protézy a naučili mně chodit“, jsem ze strany vedení DS a některým pracovníkům MHMP, vystaven „psychickému tlaku a pomluvám“. Tzv. „individuální plán“ je podle mých zkušeností pouze „administrativní plnění plánu“. Proto jsem se v poslední době odmítl na tomto „sepisování a plnění“ podílet.
5; To, že nejsem „cílová skupina“ pro poskytování soc. služeb v tomto „Domově“, který je ve skutečnosti „Ústav sociální péče“, to muselo být jasné už v době „když někdo rozhodoval o mém umístění“, před pěti lety. V lékařské zprávě kterou musel mít ten „někdo“ k dispozici, se psalo o „tělesném postižení“, nikoliv o „psychickém, duševním nebo mentálním“. Několik let co jsem tady, se touto skutečnosti nikdo z „odpovědných“ nezabýval, přesto že jsem dával i veřejně najevo, že do „Ústavu“ kde je většina klientů psychicky, duševně nebo mentálně nemocná, nepatřím. Naopak, celou tuto dobu se mně vedení DS a část personálu „snaží“ psychickým nátlakem a zastrašováním „přinutit“ abych se mezi takto nemocné lidi „zařadil“ a v tom jim „pomáhají“ i někteří „odpovědní“ pracovníci MHMP.
Vaše „mlhavá a neurčitá nabídka ubytování“ v Praze, byl ve skutečnosti „pokus o přestěhování mně“ do jiného podobného zařízení v jakém jsem teď. Vůbec se v ní nepíše o nějaké „konkrétní nabídce zaměstnání“, jak vy uvádíte. Takže vaše „tvrzení“ o „zajištěném místě vrátného“ je LEŽ.
LEŽ je i vaše další tvrzení, že „odmítám žít mimo DS, v „chráněném bydlení“. Já jsem říkal, že se nechci stěhovat zpět do Prahy, chci zůstat v tomto „regionu“, kde jsem si našel nové známé, což je zvláště pro zdravotně postiženého člověka velmi důležité.
6; Vrácení finanční částky za neodebranou a řádně odhlášenou stravu. V době kdy jsem navštěvoval „rekvalifikační kurz“ zprostředkovaný Úřadem práce, se dožaduji úhrady stravy, protože jsem si musel hradit stravu kromě večeře z peněz, které jsem si našetřil na zakoupení obuvi, z „kapesného“. Snídaně i obědy jsem předem řádně odhlásil. Kromě toho že to bylo uvedeno i na tabuli v jídelně, musí to být zapsané i záznamech, které se vedou za účelem přípravy počtu jídel na každý den. To, že jsem neodhlásil předem řádně stravu je taky LEŽ. Vedení DS „dělá všechno proto aby mi nemuselo stravu proplatit“. LEŽ je i vaše tvrzení že jsem říkal „stravu je možné odhlásit pouze ze dvou důvodů“.
Podle „Smlouvy o poskytování soc. služby“ je podmínkou pro vrácení peněz za neodebranou stravu pouze „předem řádně odhlášená strava“. Nepíše se tam nic v tom smyslu že „kdo nehradí plně náklady za pobyt a stravu, nic nedostane zpět“. Vaše „nařčení z nezákonného obohacování“ je „zastrašování“. „Dodatek“, který tuto výplatu "vratků" upravuje, vedení DS změnilo až poté, co jsem se dožadoval úhrady stravy..
 Zhruba před dvěma roky ředitelka DS soudružka Málková, na schůzi klientů oznámila zrušení náhradní suché stravy aby „ulehčila práci zaměstnancům kuchyně“ s tím že se tato bude proplácet. Takže když si bude chtít vyjít klient který „neplatí plně náklady“ na výlet, musí si na jídlo nejdřív „našetřit anebo být celý den o hladu, nebo nejít nikam. Tímto „rozhodnutím“ je vlastně „omezován v trávení svého volného času podle vlastního uvážení“.
7; Nevidím nic zvláštního na tom, že jsem veden na Úřadu práce, kde žádnou podporu v nezaměstnanosti nepobírám, ani na tom že žádám po poskytovateli nějakou práci. Jako zdravotně postižený mám zvýšené výdaje např: ošetřování pahýlů po amputaci, údržba protéz a obuvi. Co se týká rozsahu „drobných prací“ patří tam mimo jiné třeba i úklid nádobí a práce v prádelně. „Jedním dechem“ tvrdíte že kvůli mému postižení pro mě práce v DS není a zároveň mně přesvědčujete o tom, že jsem „soběstačný a schopný žít samostatně.
SHRNUTÍ.
Vážená paní Halová.  Po této Vaši „návštěvě“ musím bohužel konstatovat že, ve svém „jednání“ s lidmi a ve svých „vyjádřeních“ používáte stejné „metody“ jako ředitelka DS soudružka Málková = PŘETVÁŘKU A LEŽ.
Vaše jednání zřejmě ovlivnila i skutečnost, že jsem podal trestní oznámení v souvislosti se skreslováním zápisů o mimořádných událostech v DS, neoprávněného vybírání některých poplatků a pomluvy ze strany ředitelky odboru soc. věcí a zdrav. MHMP ing. Matulové, vůči mé osobě.
Kromě toho, řada závažných nedostatků v DS, na které upozorňuji, zde byla již v době, kdy jste jako radní MHMP pro sociální oblast odpovídala i za to, jak to vypadalo v DS v Heřmanově Městci.     Alojz Janiga.

28.10. 2010, 16:12

                Oznámení.

Vážení. Opakovaně Vás upozorňuji na závažné nedostatky v „Domově pro seniory“ (DS) jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) a na nevhodné jednání vedení tohoto DS.
1; Byli zde neoprávněně vybírány poplatky za dovoz zdravotních pomůcek a jsou zde vybírány protiprávně „regulační poplatky ve zdravotnictví“.
2; Jsou zde porušovány hygienické předpisy, hlavně ve stravování.
3; Dlouhodobě je zde porušována „Smlouva o poskytování sociální služby“
4; Stížnosti na personál se neevidují a neřeší.
5; Jsou zde porušována občanská a lidská práva.
6; Klienti nejsou dostatečně informování o svých právech a různé „dodatky ke             smlouvě“ jsou jim dávány k podpisu se „zpětnou platnosti“.
7; Jsou zde zkreslovány „zápisy o mimořádných událostech“.
8; Klienti jsou zde vystavěni agresivnímu jednání některých „psychicky nemocných klientů“, zejména pod vlivem alkoholu, aniž by vedení tyto „případy“ řádně prošetřilo a sjednalo nápravu.
9; Klienti jsou zde omezování ve svých „volno-časových aktivitách“.
10; Klient který na tyto a další nedostatky upozorňuje, je vystaven psychickému tlaku, zastrašování a pomluvám, nejen ze strany vedení DS ale i některých pracovníků MHMP.
11; Kontroly které zde byli a to nejen ze strany MHMP, jsou povrchní a neobjektivní.

Žádám proto o provedení „důkladného“ prošetření všech těchto nedostatků a pochybení v tomto DS, na které dlouhodobě upozorňuji.

     Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

31.12. 2010
Odpověď na dopis ing. Malinové, pověřené zastupováním ředitele odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP.

Vážená paní Malinová,
Ve Vašem dopisu ze dne 17.12.2010 píšete že „ tvrzení v mých oznámeních nejsou doloženy žádnými hodnověrnými důkazy. Např: porušování hygienických předpisů, v čem spočívá psychický teror vůči moji osobě, nebo v čem spočívalo ovlivňování svědka při prošetřování stížnosti a pod“. Dále uvádíte že „jinak budou moje další dopisy tohoto druhu brány jako zbytečné zatěžování úřadů“. Nebo „stížnosti rozesílám na celou řadu institucí, protože jsem dlouhodobě s pobytem v Domově pro seniory (DS) MHMP v Heřmanově Městci nespokojen a doporučujete mi, abych s chladnou hlavou zvážil řešení moji situace a snažil se ji řešit s pomoci vedení DS“.
1; Z Vašeho dopisu vyznívá, že o tom jestli je stížnost oprávněná nebo ne, chcete „rozhodovat od stolu“. Já myslím že jsem ve svých stížnostech dostatečně upřesnil o jaké „pochybení“ se jedná. Další, by už mělo být „šetření přímo na místě“.
Toto šetření by však mělo být vedeno „odborně a nezaujatě“. Ne jako „šetření“ Mgr. Halové, Mgr. Štědroně a Mgr. Schindlera, kteří se zachovali spíše jako „trestná výprava“ za moje „veřejné protesty“ před MHMP. To je taky „psychický teror“.
Omezování přístupu klientů na internet, které tak „horlivě schvaluje“ i Váš asistent Schindler, je taky i „omezování lidských práv“.
Výsledky tohoto „šetření“ neodpovídají skutečnosti a posuzování agresivního chování klientů, bylo provedeno pouze na základě výpovědí „obviněných“. Jsou zde napadání klienti, kteří jsou ředitelkou a dalšími zaměstnanci DS, označování jako „stěžovatelé“.
Jedním z těchto „obviněných“,byla slovně napadená a urážená i „dobrovolnice“, která se svými návštěvami a ochotou kdykoli pomoci, snaží „zpříjemnit pobyt v tomto zařízení“. Přesto že jsem na to „vedení“ upozornil, neudělali nic proto, aby se toto „napadení“ neopakovalo.
Přerušování výpovědi klienta, který chce sám svým způsobem vypovídat a „vkládat mu do úst“ výrazy kterým ne zcela rozumí, je „snaha ovlivňovat výpověď svědka“.
2; Porušování hygienických předpisů: Jídelna na „Zámku“se uklízí jednou denně, v dopoledních hodinách po snídaní. Po večeři se uklízí pouze nádobí a jídelna se stává „rejdištěm švábů“. Prostor mezi jídelnou a kuchyni určený k výdeji stravy, slouží taky jako „dočasné odkladiště pytlů s použitými plínami“. Které pak klient DS (jedná se o již zmiňovaného agresivního klienta, pravidelně užívajícího alkoholické nápoje) uklízí do kontejneru. V době kdy se zrovna „nehrabe v kontejnerech“, se tento klient, pravděpodobně „za nějakou drobnou odměnu svýma špinavýma rukama snaží pomáhat“ při úklidu nádobí (i čistého) a jiných pomocných pracích v „zázemí“ kuchyně, kde mají přístup „pouze zaměstnanci“. Za tuto svoji „snahu“, je mimo jiných „chválen“ i ředitelkou DS.
Již jednou jsem na podobný „případ“ upozorňoval. Tehdy jsem za to dostal od ředitelky s. Málkové „napomenutí“ a sociální pracovnice DS která mi ho přinesla, na mně řvala „ jedině paní ředitelka tady rozhoduje, kdo bude co dělat anebo ne“.
3; V době kdy jsou ze zdravotních důvodů (karantény) v DS zakázané návštěvy a všechny kliky jsou „omotány“ papírem s dezinfekci, jsou v kuchyňce, jídelně a WC „k dispozici“ látkové ručníky, do kterých si klienti „utírají co chtějí“.
Já Vám s „chladnou hlavou“ sděluji že, kdyby byla ze strany vedení „opravdová snaha něco řešit“, ne však s pomoci „lží, zákazů, příkazů, výhružek a zastrašováním“, nestěžoval bych si u MHMP ani u dalších institucí.
Zde se však i „oprávněná kritika“ vůči zaměstnancům, považuje za jejich „napadení“.
Dále chci upozornit na „podivné rozdělování vánočních balíčků“ pro klienty, od „sponzorů“. Kdo nepřišel z jakéhokoli důvodu v určitou dobu do „Rytířského sálu“ DS, dostal pouze „balíček se sladkostmi“ a druhý „balíček s drogérii“, který má pro klienty větší význam nedostal.
Podle vedoucí soc. odd. DS „má vedení právo s těmito balíčky manipulovat a určovat, kdo ho dostane a kdo ne, dělají to úmyslně, aby jim něco zbylo pro návštěvy a soutěže“.
Zajímalo by mně, jestli to tak dělají se všemi „sponzorskými dary“ určenými „pouze pro klienty“.
To, co se ve zdejším „Domově“ děje, považuji za „okrádaní, šikanování a porušování lidských práv nemocných a zdravotně postižených pod dohledem státu“.
Proto budu dál pokračovat ve svých „veřejných protestech“ a to nejen před MHMP.
V nejbližších dnech požádám u některého ze zastupitelských úřadů a velvyslanectví (třeba i u Čínského nebo Kubánského) „o poskytnutí azylu“ do té doby, než se „situaci“ v DS začne někdo „opravdu vážně zabývat“ a taky tím jaký „podíl“ na tom mají úředníci MHMP.


Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec.

Odpověď na dopis JUDr. Milady Huspekové, pověřené řízením odboru OKC MHMP.

Vážená paní Huspeková, ve svém dopisu uvádíte že „ šetřením se neprokázalo pochybení ze strany vedení a zaměstnanců Domova pro seniory MHMP v Heřmanově Městci, v oblastech na které jsem upozorňoval (nekvalitní péče, zaujaté jednání, špatná hygiena, výskyt hmyzu atd.)“.
Pracovníky odboru sociální péče MHMP, jsem v době jejich „neočekávané návštěvy“ stačil upozornit pouze na nevhodné látkové ručníky, uměle vytvořenou bariéru pro vozíčkáře a ukázat jim dopis z MHMP, který mě měl „údajně“ zajistit „bydlení a práci“v Praze.
Osobně si myslím že tato „kontrola“ neměla doopravdy snahu něco prošetřovat, stejně jako všechny předcházející „kontroly“ z MHMP.
Mimo jiné po mně vyžadujete „ověřený elektronický podpis“. Nemám na to peníze abych si nechal něco „právně ověřovat“. Je to z Vaši strany pouze „snaha omezit podávání stížností“. Je to stejně „nepochopitelné“ jako „omezování přístupu klientů na internet“, které se v tomto „Domově“ děje s „Vaším souhlasem“.
Vaše vyjádření že moje „stížností o pochybeních „ jsou nepravdivé, považuji proto za „lživé“.
Proto jsem se rozhodl, že MHMP už na tyto „pochybení“ upozorňovat nebudu.Budu se obracet na zahraniční instituce a sdělovací prostředky zabývající se lidskými právy, protože podle mých dosavadních zkušeností „v České republice opravdový zájem zabývat se ochranou lidských práv svých občanů není“. Mimo jiné na to budu veřejně upozorňovat při různých státních návštěvách a významných událostech.

       Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

Na vědomí: Evropská komise a další.
                                                                                                                                                                                          prezident@apsscr.cz , posta@cityofprague.cz , posta@mpsv.cz , vvz@vlada.cz  17.3. 2011

Stížnost na dopis ředitelky „Domova pro seniory“(DS)hl.m.Prahy v Heřmanově Městci.                               

Ve svém dopisu uvádíte že jsem „údajně“ neodhlásil stravu a tím že jsem ji neodebíral, jsem způsobil DS „finanční škodu“.
Nevím na základě čeho jste k tomuto „zjištění“ došli, ale když už necháváte některé klienty DS „sledovat“ jestli přijdou do jídelny pro jídlo, měli by jste se taky zajímat proč nepřišli ?
Jestli jim není třeba špatně anebo jestli jsou vůbec ještě naživu ?!
Pochybuji taky o tom, že „neodebrané jídlo“(chléb, pečivo, maso, ovoce a balené potraviny) někdo pak „vyhazuje do popelnice“. Tyto potraviny by se měli nabídnout klientům kterým jejich porce nestačí..
Nevím proč do té „údajné škody“, kterou jsem měl způsobit, započítáváte taky „režii“ ?
Zaměstnanci DS kteří se na přípravě a podávání stravy podílejí „ u toho musí být“ i kdyby polovina „strávníků“ na jídlo nepřišla. Vaše „písemné upozornění“ proto považuji za „buzeraci“.
Chci Vám připomenout, že do dnešního dne jsem nedostal proplacené „vratky“ za „předem  řádně odhlášenou stravu“ v červnu 2010 i když podle „Smlouvy o poskytování soc. služby“ a tehdy platného „Domácího řádu“ DS, jsem na to měl nárok.
Chtěl bych upozornit na „těžko poživatelné pečivo-rohlíky“(gumové), které byli podávané klientům ke snídaní pátek 4.3.2011. Tyto „gumové rohlíky“ byli zhruba před půl rokem většinou dotázaných klientů odmítnuty právě pro jejich „těžkou poživatelnost“. Takovéto „pečivo“ rozhodně není vhodné nabízet v „ústavu“, kde se značná část klientů nedokáže sama bez cizí pomoci najíst. Proto se není čemu divit, když se takovým „rohlíkem“ někdo „udusí“.
Pokud jde o zbytečné finanční výdaje ve zdejším DS, jsou zde další možnosti jak „neutrácet zbytečně“.
Např:  1;  „Výlety do solné jeskyně v Třemošnici“. Zřejmě o tyto „výlety“ není mezi klienty DS dostatečný zájem, protože nejednou jsem viděl jak příslušná pracovnice DS „sháněla zájemce na poslední chvíli“ aby se „akce“ mohla vůbec uskutečnit.
2; „Velkorysé“ venkovní noční osvětlení zámku, ve kterém se DS nachází, šesti (6) silnými reflektory. Zámek v Heřmanově Městci není až tak významný historický objekt aby se na něj i v noci tímto způsobem „upozorňovalo“. Navíc stojí hned vedle „plně osvětlené“ silnice.
3; Úprava cest v zámeckém parku stojí určitě „nemalé finanční prostředky“. U všech vchodů jsou „cedule“, které upozorňuji na „zákaz vjezdu motorových vozidel“. Tím že si „někdo“ zkracuje cestu domů přes park „porušuje tento zákaz“. I kdyby k takovému „jednání“ měl „výjimku“, je to ke škodě nejen návštěvníků parku, protože tito pak musí takto „rozježděné“ cesty „obcházet po trávníku“.
V DS se „vybírali protiprávně“ regulační poplatky ve zdravotnictví i od klientů, jejichž „kapesné“ bylo nižší než 800 Kč do té doby, než jsem na to „upozornil“. Bylo by vhodné tyto „protiprávně vybrané poplatky“ těmto klientům vrátit a omluvit se jim.
Opětovně upozorňuji na „omezování přístupu“ klientů k internetu. Jsou jiné možnosti jak zabránit „zavirování“ počítače anebo zjistit kdo toto „zavirování“ způsobil. V současnosti se jedná z Vaši strany o „omezování přístupu k informacím“.
Opakovaně upozorňuji na „nevhodné gumové vysoké koberce“, které jsou umístěny na některých chodbách Zámku. Pro klienty na vozíku nebo „s problémy chůze“ je to „zbytečná bariéra“.
„Označení vozidla“ které používají invalidé a umožňuje parkovat na „vyhrazených místech“, je používáno na osobním služebním autě DS zn. Ford „neoprávněně“. Za celou dobu co jsem v tomto „ústavu“ (5 let) jsem neviděl, že by se v něm vezl „zdravotně těžce postižený“. Používají ho pouze zaměstnanci DS.
Protože nemám dobrý pocit s chování přítomných pracovnic DS a hlavně „arogantního a povýšeneckého chování“ ředitelky DS s. Málkové při „osobním projednávání“ mých stížností a taky proto, že zápisy z těchto projednávání „neodpovídají skutečnosti“, žádám pouze o písemné vyjádření k mojí stížnosti.
                                                                                                         16.3.2011
Alojz Janiga,  Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 53803
                                                                                                                                                                          Petr.Dolinek@cityofprague.cz , Bohuslav.Svoboda@cityofprague.cz 4.4. 2011,

Petr Dolínek, radní pro sociální politiku, bydlení a evropské fondy MHMP.

Vážený pane radní,
Reaguji na Váš dopis, týkající se moji poslední stížnosti na „jednání“ ředitelky „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, Marie Málkové.
    Píšete v něm, že můj „podnět“ jste předal k prošetření ředitelce odboru sociální péče MHMP, Mgr.Haně Halové.
Mgr.Halová „předvedla čeho je schopna“ naposled na podzim roku 2010, když jako „Sociální ombudsman“ MHMP „řešila“ i se svými „asistenty“ moji „oprávněnou stížnost na poměry“ v DS.
I když později další klienti DS „potvrdili oprávněnost mojí stížnosti“, Mgr.Halová toto „šetření“ provedla „jednostranně zaujatě proti moji osobě“.
    Je zřejmé, že na MHMP (a nejen tam) ve skutečnosti „k žádným změnám k lepšímu nedošlo“.
„Porušování lidských práv“ a to co se děje v DS v Heřmanově Městci je MHMP zřejmě „lhostejné“, stejně jako i dalším „nadřízeným úřadům“, které jsem požádal o pomoc.
Proto se ze svými „dopisy“ v poslední době obracím na „nezávislé iniciativy“ a sdělovací prostředky mimo území ČR.
Když už nic jiného, tak aspoň upozorním na to, jaký je „opravdový život zdravotně postiženého v tzv. Domově pro seniory“ v ČR

        Janiga Alojz, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec

         29.6. 2011                                                                                                 Komu:   Primátor hl.m. Prahy, Mudr.Bohuslav Svoboda.


Vážený pane primátore, opětovně Vás upozorňuji  na „nevhodné chování“ vedení „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
Dochází zde i nadále k verbálnímu a fyzickému napadání některých klientů dalšími zřejmě psychicky nemocnými klienty.
 Vedení DS místo toho aby tuto situaci nekompromisně řešilo, se snaží tyto napadení bagatelizovat, neřeší je a naopak se snaží tento nepřijatelný stav v DS „ututlat“, protože ti kteří svým „agresivním jednáním“ porušují nejen „Domácí řád“, patří mezi tzv. „Privilegované“, kteří „jsou si vědomi, že vedení DS proti nim nezasáhne“.
 O tom svědčí i poslední „případ“, kdy byl fyzicky napaden starý a těžce nemocný klient jenom proto,“ že se chtěl dívat večer na televizi“.
Sejně jako si je vedení DS vědomé, že Magistrát hl.m. Prahy (MHMP)„neudělá nic pro zlepšení života klientů v tomto Ústavu“.
Sám jsem se o tom přesvědčil, když jsem několikrát upozornil na tyto a další „nepřístojností“ jako např: porušování lidských práv ze strany vedení DS, anebo „podivné nakládaní s tzv. sponzorskými dary“a další.
Byl jsem za to „zastrašován a pomlouván“ nejen ze strany vedení DS ale i pracovníky Sociálního odboru MHMP včetně tzv. „Sociálního ombudsmana“. Tito pak ve svých „vyjádřeních“ k prošetření mých stížností „vědomě lhali“.
Myslím si že název tohoto zařízení „Domov pro seniory“ neodpovídá skutečnosti a měl by se používat i nadále původní název „Ústav sociální péče“.


       Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec


Reakce na přijetí České republiky za člena Rady OSN pro lidská práva.

Je přinejmenším „podivné“ na základě čeho se v OSN rozhoduje o tom kdo má v jakém Výboru nebo Radě zasedat, když přijala ČR za člena Rady OSN pro lidská práva ?

  Zemi kde jsou porušována lidská práva nejen dětí ale i seniorů a zdravotně postižených, zejména v tzv. „Ústavech sociální péče“ a „Domovech pro seniory“, kam jsou „umísťování“ psychicky zdraví lidé spolu s lidmi psychicky, duševně a mentálně nemocnými, kde tito lidé „nemají žádnou šanci dovolat se svých práv“, jelikož „pravomoci“ ředitelů těchto „Ústavů“jsou srovnatelné snad jen s pravomocemi „Gubernátora na daleké Sibiři“.
Jako příklad uvádím tzv. „Domov pro seniory“ hl.m. Prahy, v Heřmanově Městci.
Protože Ti kteří mají dohlížet na to aby se tato „lidská práva“ neporušovala,  jenom  „předstírají plnění svých povinnosti“, za které jsou určitě dobře placeni.
  Zemi kde i některé tzv.“Veřejné sdělovací prostředky“ neinformuji objektivně o „skutečném postaveni“ obyvatel a jejích dennodenních problémech, kteří „mají co dělat aby uživili sebe nebo rodinu a neskončili na ulici“.
Zatímco tzv. „Političtí představitelé“ se předvádějí ve svém boji o koryta a někteří „taky- podnikatelé“ toho využívají k tomu „aby z toho taky něco měli“.
Zřejmě už ani to „OSN není to co by to mělo být“, když takto rozhodlo.


       Alojz Janiga,
Masarykovo náměstí 37. Heřmanův Městec 53803.