středa 5. září 2012

ANKETA.


                                                                       ANKETA.

V "Domově pro seniory" (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, probíhala v
červenci 2012 "anonymní anketa", ve které měli klienti DS prostředníctvím
vyplnění dotazníků "vyjádřit svoji spokojenost" s poskytovanými službami v
tomto "Domově".
Na základě výsledků této "Ankety" uděluje "Asociace poskytovatelů
sociálních služeb" České republiky (APSS ) zařízením sdružených pod APSS
tzv."Známku kvality", přidělením určitého počtu "hvězdiček".
Otázky v tomto "dotazníků" souviseli s poskytováním sociální péče a
"mezildskými vztahy" v tomto "Zařízení".
Ne každý však dostal možnost "vyjádřit svůj názor na kvalitu poskytovaných
služeb" a o nějaké "anonymitě" nemůže být vůbec řeč.
Tyto "Dotazníky" klienti často "vyplňovali pod dohledem pracovnice DS
anebo je tato pracovnice vyplňovala za ně" a hned je odnesla.
Už podle toho je vidět že "celá tato Anketa je pouhá Komedie, protože její
výsledek nemůže být objektívní i vzhledem k charakteru otázek a nabízených
odpovědí".
Podobné "Ankety" se v tomto DS nekonali poprvé a zřejmě "nahrazují nezájem
Zřizovatele a MPSV kontrolovat skutečné poměry v podobných Domovech".
V takových "Zařízeních" pak dochází nejen k "hrubému porušování lidských
práv" ze strany zaměstnanců vůči klientům ale i k nedostatečně poskytované
zdravotní péči
a okrádaní klientů, kteří nejsou vůbec anebo mylně informování o poplatcích
ve zdravotníctví, případně výši úhrady zdravotních pomůcek Pojišťovnou".
"Rozdělení a ubytování klientů v Domově podle zdravotního postižení nebo
psychického onemocnění "existuje pouze na papíře".
"Je proto normální že psychický zdravý klient je v takovém Domově vystaven
agresívním, opilým nebo psychicky narušeným klientům aniž by se ze strany
vedení Domova dočkal zastání".
Proto "je nepochopitelné že MPSV a další odpovědné instituce nepomáhají
jednotlivcům kteří jsou ještě schopni se o sebe postarat sami, případně
Občanským sdružením kteří by chtěli Sociální péči zdravotně postiženým,
starým a nemocným lidem poskytovat v místě jejich bydliště".
V první řadě by to bylo "prospěšné pro ty nemocné a staré lidi a podstatně
levnější" než "Péče" poskytovaná v Zařízeních podobných "Domovu pro seniory"
hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec