sobota 18. února 2012

Žádost o milost prezidentu České republiky Václavu Klausovi.

       
                                                                                                                                                  18.2.2012


                                 Žádost o milost.

Adresát:
                Prezident České republiky, Václav Klaus.


      Vážený pane prezidente.

                   Dovoluji si Vás požádat předem o milost pro svoji osobu, protože je velice pravděpodobné že se můžu v nejbližší době dostat do konfliktu se „Zákonem“, když  se budu opět bránit fyzickému napadení nějakého psychicky narušeného klienta nebo opilce v „Domově pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci kde jsem „umístěn“a kterého zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).
      Nebo když se budu chtít „konečně už důrazně vzepřít lživému osočování, bezohlednému a ponižujícímu jednání“ vedení tohoto „Domova“ v čele s jeho ředitelkou vůči mojí osobě a tím současně upozornit na „podporu“ MHMP tomuto „trestuhodnému jednání“ kterému jsem v tomto „Domově“ vystaven už pět (5) let.
        Na svoji „situaci“ stejně dlouhou dobu upozorňuji nejen „Nadřízené vládní instituce“ včetně „Úřadu prezidenta“ České republiky ale „stejně zbytečně jsem se dovolával pomoci“ u domácích „Institucí“ které „údajně dohlížejí na dodržování lidských práv v České republice“.

      Když „rozdáváte milosti“ lidem kteří „páchali trestnou činnost úmyslně“ a „zdůvodňujete“ to jejich „zdravotními problémy“ nebo „zdravotním stavem“ jejich příbuzných, doufám pak že „výjimečně udělíte milost“ i mně, nejen kvůli tomu že jsem „těžce zdravotně postižený“ ale taky proto že, „případného porušení Zákona“ bych se mohl dopustit „jenom“ proto, že „chci aby se ze mnou zacházelo jako s Člověkem a ne jako s kusem hadru“.
    Jsem „duševně i psychicky zdráv“ (potvrzeno klinickým psychologem).

  K napsání této „Žádosti o milost“ mně nutí „zvyšující se psychický nátlak“ na moji osobu ze strany vedení „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci a „spolupráce“ Magistrátu hl.města Prahy, na tomto „porušování lidských práv“.

    Předem Vám pane Prezidente děkuji za „kladné vyřízení“.

       Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.


PS.  Podrobnější informace k „mému případu“ najdete na web-stránkách:  http://aginaj.sweb.cz  nebo

středa 1. února 2012

Odpověď na e-mail PhDr.Jaromira Jermáře, předsedu senátního výboru pro lidská práva.


                                      Phdr.Jaromír Jermář.

Vážený pane senátore. Nevím jak jste přišel k "tvrzení" že jsem "napsal desítky stížností na poměry v Domově pro seniory hl.m. Prahy v Heřmanově Městci a všechny byli nepravdivé". Vy jste je snad četl anebo jste se účastnil jejich prošetřování? Z vaši strany se jedná buďto přímo o "Pomluvu" nebo o "Rozšiřování pomluvy". Toho by jste se jako "Předseda výboru pro lidská práva Senátu České republiky" neměl dopouštět.  Posílám vám dopis adresovaný PhDr. Petru Šmolkovi, kterým upozorňuji na "postup MHMP při pro prošetřování oprávněných stížností klientů Domova pro seniory v Heřmanově Městci. Alojz Janiga.

                                                                                                                                                                                                                   31.1.2012     PhDr. Petr Šmolka.                  Vážený pane doktore.

         

     Dne 10.11.2011 jste mně „navštívil“ v místě mého současného pobytu v „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož „zřizovatelem“ je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).

  Vaše „návštěva“ byla pro mně „neohlášená“, takže byla spíše „náhoda“ že jsme se setkali. Takhle zde probíhají všechny „návštěvy – kontroly“ ze strany MHMP. Klient – stěžovatel je pak „zaskočen nepřipravený“, pokud je vůbec přítomen.

  Tito „kontroloři“ pak „místo toho aby opravdu prošetřovali skutečnosti„ které klienta k napsání stížnosti vedli a udělali o tom „objektivní a pravdivý zápis“, sbírají mezi „předem vybranými“ klienty“, kteří většinou ani „nejsou schopni pochopit podstatu stížnosti“ jejich „názory“, které pak „spolu s nepravdivými vyjádřeními“ vedení DS, tvoří „základ Závěrečné zprávy o výsledku šetření stížností“. Vy jste pane doktore Šmolko byl 10.11.2011 členem takové „kontroly – komise“.

  Mně jste přitom říkal že „vaše návštěva u mě je z vaši osobní iniciativy“.

  Slíbil jste mně že „se budete snažit zajistit mi bydlení a práci mimo DS“(až později jsem se dověděl že jste zřejmě mluvil jménem MHMP) a chtěl jste abych „kvůli tomu přestal psát svoje stížnosti (oprávněné), které jste označil za „moje stesky, třeba i pravdivé“.

  Podobných „slibů“ jsem dostal v minulosti již „několik“ od jiných podobných „kontrol“, kteří „uznali že do tohoto Zařízení nepatřím. Zatím zůstalo vždy jenom u „slibů“. Taky jsem dostal ze strany MHMP jednu „konkrétní nabídku“, která však byla přinejmenším „nesolidní“.

 Vážený pane doktore, v době vaši „návštěvy“ v DS, zde byl přítomen taky jiný zdravotně těžce postižený klient DS, který mněl „podobné stesky“ jako já a mněl je taky „podložené nepříjemnými zkušenostmi“ z tohoto „Domova“, hlavně s jeho „vedením“. Nedlouho poté jej pí.Málková ředitelka DS „vyhodila“, aniž by byla za to ze strany MHMP nějak „postihnuta“. Údajně to bylo kvůli jeho „zdravotním problémům“(co by si taky neměla dovolit), ve skutečnosti to bylo kvůli tomu že tento klient taky „otevřeně poukazoval na závažné nedostatky“ v tomto DS a „bezohledné a arogantní chování“ ředitelky DS Málkové, která má k takovému „jednání“ zřejmě „plnou podporu“ MHMP.

  Tento klient by si byl tehdy s vámi o tom „rád popovídal o svých Stescích“, kdybyste ovšem „projevil zájem“.  „Opět se potvrdilo“ že „MHMP dělá všechno proto aby popřel že se v tomto DS vyskytují nějaké závažné nedostatky včetně Porušováni Lidských práv“, nejenom že „opět rozšiřuje lživé informace (pomluvy)“ o tom že „všechny moje stížností co jsem kdy podal byli nepravdivé“(např. v dopisu Senátu ČR) ale „neváhá si k tomu najmout i Mediálně známého Psychologa“ jako jste vy pane „Doktore“.

 To jsou „Praktiky“ používané ve všech „Totalitních a Nedemokratických společnostech“ které se „snaží potlačit jakýkoli projev nesouhlasu a Hrubě přitom porušují Lidská práva“. V tomto případě je to „zvláště zavržení-hodné“, protože se jedná o „šikanování zdravotně těžce postižených lidí v Zařízení, které by jim mnělo jejich těžký životní úděl spíše usnadnit“.

  Je zřejmé že tyto „Praktiky“ jsou v České republice „pořád aktuální a používané“.

  Pak se není čemu divit že „někteří lidé berou spravedlnost do svých rukou“.  Dne 26.1.2012 jsem se „zúčastnil“ v Praze „Veřejného zasedání zastupitelstva MHMP“.

V té době tam probíhal i „protest pejskařů proti solení chodníků“.

  I když jsem byl „výrazně označen transparentem“, kterým jsem „upozorňoval na podporu  MHMP ve věci porušování lidských práv seniorů a  zdravotně postižených a jejich okrádání“, větší „zájem zastupitelů a přítomných sdělovacích prostředků se soustředil na Pejskaře“.

  Toto taky „jasně vypovídá o nezájmu nejenom pražských zastupitelů o problémy obyčejných lidí, zvláště pak seniorů a zdravotně postižených“.  Větší zájem o mé dopisy upozorňující na porušování lidských práv v Domovech pro seniory a jejich zveřejnění, projevuji zahraniční sdělovací prostředky a organizace zabývající se ochranou lidských práv, na rozdíl od „podobných domácích institucí“ v České republice.

  Pro „domácí instituce“ je  zřejmě „lepší poukazovat na porušování lidských práv třeba v Číně, protože je to daleko a v České republice jím za to nic nehrozí“, naopak „politickými představiteli“ České republiky jsou za svůj „správný přístup“ k porušování lidských práv „chválení“.

   Vážený pane PhDr. Šmolko, příště by jste neměl slibovat nikomu nic o čem víte že to nemůžete splnit a když chcete aby vám člověk s kterým mluvíte otevřel své Nitro, mněl by jste s ním jednat taky otevřeně.       Alojz Janiga, Masarykovo nám. 37 , Heřmanův Městec 53803   

  VÍCE NA http:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   rozhodny.blogspot.com

nebo            http://aginaj.sweb.cz

Na vědomí: Primátor hl.m. Prahy, Mudr.Bohuslav Svoboda, MHMP a další.