středa 26. října 2011

Stížnost na chování úředníků MHMP.

                                                                                                                  Heřmanův Městec 25.10.201

Primátor hl.m. Prahy, Mudr.Bohuslav Svoboda
Radní MHMP p.Petr DolínekStížnost na chování úředníků MHMP při projednávání stížnosti klienta „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

Dne 25.10.2011 přijeli do DS v Heřmanově Městci pracovníci MHMP dr.Mrňková - SOC MHMP a Ing.Drápal, pracovník odboru OKS MHMP, kteří měli „projednávat“ stížnost klienta DS adresovanou primátorovi Prahy.
 „Na žádost“ klienta který si stížnost podával, jsem byl tohoto „jednání“přítomen.

  Kromě toho že dr.Mrňková  „pozapomněla“ uvést do Protokolu některé „důležité skutečnosti“ týkající se hlavně „vyjádření“ ředitelky DS pí.Málkové, která na můj dotaz „jaký význam mělo přestěhování přítomného klienta z jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový“? odpověděla „chtěla jsem ho potrestat za to že čůral do umyvadla a klient měl na vybranou: buď vystěhování na ubytovnu anebo dvoulůžkový pokoj“! Přesto že do DS nastoupil s tím že „bude bydlet na jednolůžkovém pokoji“. To že se vyčural do umyvadla, však klient udělal „v nouzi nejvyšší“ a taky proto že má s močením „zdravotní problémy“. Personál místo toho aby nějakým způsobem klientovi v těchto jeho zdravotních problémech „byl nápomocen“, tak „sledovali kdy už to na něj přijde a jestli to stihne na záchod“! Takže ředitelka DS pí.Málková „trestá klienty mimo jiné i za jejich zdravotní postižení a problémy „! Toto její „vyjádření dr.Mrňková do „Protokolu“ doplnila „až po mém upozornění“.
 Dále bylo zarážející „nechutné pošklebování se“ Ing.Drápala, který seděl u vedlejšího stolku (v ředitelně DS) společně s „psychologem“ DS Bc.Ivo Šimákem, hlavně ve chvílích kdy mluvil klient který si stěžoval a který má po „těžké mrtvici“ problémy nejen s „výslovností“ ale i se „soustředěním myšlenek“.

V těchto chvílích tito dva na sebe „významně podívali“ a hlavně ve tváři Ing.Drápala bylo vidět „posměvačný výraz“, čím zřetelně „dával najevo jaký význam tomuto sezení přisuzuje“.

   „Korunu nasadil“ tomuto „jednání“ po podepsání protokolu „psycholog DS Bc.Šimák, který začal „zvýšeným hlasem útočit“ na moji osobu slovy „co tady ještě dělám(v DS), když jsem tak nespokojen a je mi tady ubližováno“ a nepřestal ani když jsem ho upozornil že „takové věci by jako psycholog neměl vůbec říkat a proto jsem místnost raději opustil.
  Z vlastních zkušenosti vím že tento „psycholog“ vůbec neplní v DS „funkci“ kterou by mněl plnit a podobné „chování“ jsem u něj „ nezažil poprvé“.

             Alojz Janiga, Masarykovo nám.37. Heřmanův Městec.
                     

Žádné komentáře:

Okomentovat