pondělí 26. prosince 2011

Stížnost-upozornění primátorovi Prahy a zastupitelstvu MHMP.

                                                                                                                                                      27.12.2011                                                                                                                                                                        
     
Stížnost-upozornění na „životu-nebezpečné“ poměry v tzv.„Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož „zřizovatelem“ je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).


 Komu:
            Primátor hl.m. Prahy Mudr.Bohuslav Svoboda a Zastupitelstvo hl.m. Prahy.

           Vážení, „opakovaně“ Vás upozorňuji na „poměry“ v „Domově pro seniory“ v Heřmanově Městci.

Tentokrát Vás chci upozornit „opakovaně“ hlavně na „shovívavý přístup“ vedení DS k „agresivním“ klientům DS, kteří „často pod vlivem alkoholu slovně i fyzicky „napadají“ jiné klienty, vyhrožují jim třeba „zabitím“ hlavně těm, kteří se z nějakého důvodu „znelíbili“ vedení DS. „Agresivní“ klienti jsou si „vědomí“ toho, že těchto „případech“ jim ze strany vedení DS „nehrozí žádny postih“.
     Naopak, jak jsem se měl možnost „na vlastní kůži“ sám přesvědčit „doplatí na to ten, kdo si na toto  „napadání“ stěžuje. Případní svědci jsou pak „sociálním úsekem“ DS „ovlivňování aby svůj názor změnili“.

  Vedení DS se mimo jiné „snaží oddálit řešení“ takových „případů“ pokud možno „na poslední chvíli“.

    Poslední „případ napadení“ se zde odehrál v pondělí 26.12.2011, kdy jsem byl během dne několikrát „bezdůvodně“slovně napadán některými těmito „agresivními“ klienty, zřejmě „opět pod vlivem alkoholu“. Poté co mně bylo jedním z nich který byl ve svém „jednání“až „nepříčetný“ opakovaně „vyhrožováno zabitím“, jsem byl nucen „schovat se na pokoj“ odkud jsem pak zavolal policii.

      „Nebylo to poprvé“ když jsem „z obavy o život“ v tomto „zařízení“ volal policii.

      Dále Vám chci „opět“ připomenout „bývalého“ klienta „po vážné mozkové příhodě, napůl ochrnutého“, který se „provinil pouze tím že, že mněl problémy s močením“. Při řešení  těchto jeho „problémů“ mu „pečující“ personál „nebyl vůbec nápomocen“. Hlavně však, měl svůj názor na to, co se děje v DS“ a „dával ho otevřeně najevo“. To byl „hlavní důvod“ proč tohoto klienta ředitelka DS pí.Málková „s vědomím odpovědných“ úředníků a zastupitelů MHMP „vyhodila“ z DS málem „na ulici“.
         Aby nemusel bydlet na ubytovně „mezi opilci“, bydlí v podnájmu  4.kategorie.

      Jestlipak Vás dál zajímá „osud“ tohoto „zdravotně těžce postiženého člověka“?  Zřejmě ne.

   Více se „zviditelníte“ např. „při rozdávání polévky“ na náměstí, náhodným kolemjdoucím „za velkého zájmu příslušných médii“.
        „Domov pro seniory“ bude v roce 2012 „slavit“ 60 let svého „vzniku“.

   Nezbývá než jeho klientům do Nového roku a dalších let popřát: „Aby žádný z nich v budoucnu nezažil něco podobného o čem Vám teď píší anebo podobné situace, o kterých se píše na web-stránkách //Seznam//aginaj.sweb.cz // nebo //Gogole// rozhodny.blogspot.com // a // rozhodnyj.blogspot.com //. Aby tento Domov opravdu splňoval všechny požadavky, záměry a cíle, kvůli kterým byl zřízen“.   

   To by však muselo dojít k „velikým změnám“ i na MHMP.


         Alojz Janiga,  Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.                                                                                    

sobota 10. prosince 2011

Otevřený dopis pro 14 tibetského dalajlámu.

                                                                                                                                                    10.12.2011

                    Otevřený dopis pro 14. tibetského dalajlámu Tändzin Gjamccho.

      Vaše svatosti.
                            Píší Vám v první den (10.12.2011) Vaši návštěvy  České republiky (ČR). Dnešní den je označován  jako Den lidských práv.

      Česká republika je svými politickými představiteli představována jako „země kde jsou dodržována lidská práva, zvláště dětí, starých nemocných lidí a zdravotně postižených“.

   Já však ze svých vlastních zkušeností „jako zdravotně těžce postižený, vím že to není pravda a lidská práva v ČR jsou porušována právě těmi, kteří by na jejich dodržování měli dohlížet“!

   Již pět let upozorňuji na „šikanování a porušování lidských práv“ zdravotně postižených v tzv. „Domově pro seniory“(DS) který „spravuje“ Magistrát hlavního města Praha (ČR) a který by měl mimo jiné dohlížet i na to aby v tomto „Domově“ k žádnému „šikanování a porušování lidských práv“ na starých nemocných lidech a zdravotně postižených lidech (klientech) kteří v něm bydlí nedocházelo.

   Klienti tohoto „zařízení“ kteří „otevřeně“ vyjádří svoji „nespokojenost s poměry“ v DS, jsou vedením DS v čele s jeho ředitelkou Marii Málkovou „zastrašování psychiatrem“, pomlouvání, jsou „trestání kvůli svým zdravotním problémům“ a případně „vystěhování“ mimo „Domov“, kde „nemají přímou možnost poskytování každodenní zdravotní a sociální péče na kterou jsou vzhledem ke svému zdravotnímu postižení odkázaní“.
   
    Takto „potrestání“ klienti pak „nemají žádnou možnost se dovolat spravedlivého řešení své zoufalé situace“ protože „na tomto šikanování se svým jednáním přímo podílejí úředníci Magistrátu hlavního města Prahy pod dohledem volených zástupců lidu – Zastupitelstva v čele s Primátorem Prahy“.

    Na veřejnosti však představitelé „Magistrátu“ tvrdí že „nic takového se neděje“ a „nadřízené úřady se vymlouvají že šetření těchto stížností není v jejich kompetenci“, včetně Úřadu vlády a Prezidenta ČR.
  
  Organizace a instituce v ČR, které se prezentují jako „ochránci lidských práv“ a na které jsem se obrátil se žádosti o pomoc, buď „vůbec neodepíšou anebo se taky vymlouvají na nedostatek pravomocí“.

  O tom o čem Vám píšu se nepíše a nemluví v žádném „oficiálním“ sdělovacím médiu a neřeknou Vám o tom ani ti, se kterými budete během Vaši návštěvy v ČR mluvit.

  Podrobnější informace o tom co se v „Domově pro seniory“ děje najdete na webu //Gogole// rozhodny.blogspot.com // nebo //Gogole// rozhodnyj.blogspot.com //, lidská práva.

  Obracím se na Vás Vaše svatosti, v naději že svým zájmem o tento „Případ“, pomůžete i dalším podobně postiženým v České republice, jejichž „Lidská práva jsou porušována“ a nemůžou se dovolat nápravy“.

  Rád bych Vám svůj „Dopis“ předal osobně, obávám se však že by mně k Vám vůbec nepustili.

    Děkuji Vám za pozornost a pochopení.
                                                                      Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803

úterý 1. listopadu 2011

Odpověď na dopisy Mgr.Halove.

                                                                                                                                               1.11.2011


Odpověď na dopisy Mgr.Hany Halové, ředitelky odboru sociální péče Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) souvisejících s „Domovem pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého zřizovatelem je MHMP, ze dne 19.10.2011 a 20.10.2011.         Vážená paní Halová.
                                          
                      V dopisu ze dne 19.10.2011 uvádíte že moje podání (stížností) zasílané po internetu, nejsou opatřeny elektronickým podpisem a nejsou uvedeny konkrétní údaje.
    Sama víte že elektronický podpis není zadarmo a nemám na to, abych Vám posílal Poštou „stížnosti“ na které buď „neodpovídáte“ anebo „zareagujete“ až když chci „veřejně protestovat anebo držet hladovku“.

 Když už konečně něco „prošetřujete“ nedáte klientovi žádný „zápis o průběhu šetření“ a vaše závěrečná „vyjádření“ jsou „neobjektivní a zaujaté vůči stěžovateli“.
  Spoléháte na to, že „nadřízené úřady“ o to co se děje v tzv. „Domovech pro seniory“ a podobných zařízeních „nejeví zájem“ a nechávají to na „zřizovateli“.

 Pokud jde o internetový blog /http://rozhodny.blogspot.com// vše co je v něm uvedeno je pravda.

  Není pravda když píšete, že „návštěva“ pracovnic MHMP dne 27.9.2011 byla „neohlášená“ pro vedení DS.
 Již den předtím tady uklízečky „přehnaně“ uklízeli společné prostory a spreji „neutralizovali zápach“ v těchto prostorách.
 Kromě toho si o tom že „někdo přijde“ povídal personál při svých „kuřáckých dýchánkách“ na nádvoří „Domova“.

   O tom že „přijetí mimopražského žadatele“ je možné až „po schválení zřizovatelem“ jsem vůbec „nepochyboval“.
  Proto taky pořád říkám „vše co se tady děje, děje se s vědomím zřizovatele“ MHMP.
 

            K vašemu dalšímu dopisu ze dne 20.10.2011 odpovědi na můj „Otevřený dopis“ adresovaný Mgr.Haně Halové.
      Píšete že „můj otevřený dopis je urážlivý a zkresluji v něm dosavadní snahu pracovníků odboru sociální péče MHMP, kteří se snažili najít řešení mé složité situace, pravidelně se se mnou setkávali a moje stížnosti spolu s ředitelkou DS důkladně prošetřili a vyhodnotili“.
  Toto „vaše tvrzení není pravdivé“. Můj „otevřený dopis“ je „shrnutí všech mých dosavadních zkušenosti“  s Vámi a vašimi spolupracovníky.

  Také „není pravda“ že jsem se svými stížnostmi „osamocen“.
 Klient který se taky „nebál poukázat na chování vedení DS“ a další hrubé nedostatky v tomto „zařízení“ byl v pondělí 31.10.2011 „vyhozen“.
  V pondělí dopoledne byl ještě v Praze na NRZP „poradit se s právníkem“, pak byl ještě na MHMP za dr.Mrňkovou a když se vrátil ve 20.30 do Heřmanova Městce, noční služba v „Domově“ jej „nevpustila do objektu ani pro své osobní věci a léky“. Dali mu nějaký „papír“ na kterém bylo napsáno že „nocleh má zajištěný na ubytovně“!
   Tento klient který je „po těžké mrtvici ochrnutý na půl těla“ byl ředitelkou DS Marii Málkovou tímto „vyhazovem potrestán“ jak sama přiznala „za jeho přestupky a za to že nespolupracoval“!
    Jeho „ne-spolupráce“ spočívala v tom že klient se „odmítal vystěhovat na ubytovnu“ což je vzhledem k jeho „zdravotnímu stavu“ pochopitelné.
      Údajných „přestupků“ se měl klient dopustit tím že se několikrát vyčůral do umyvadla.
  Přesto že personál DS ví že klient má taky zdravotní problém „nečekané nutkání k močení“ nenabídli mu „močovou láhev“(bažanta) a protože v „Domově“ jsou WC daleko od sebe, bez pisoárů a často jsou tak „znečištěné“, že je přímo „odpuzující“ do kabinky vejít, kromě toho že tam může klient „uklouznout“, zvolil klient někdy  vzhledem ke své „omezené pohyblivosti“ tu „nerychlejší možnost“.

  Ve skutečnosti klienta ředitelka DS Málková“trestala nejen za jeho zdravotní problémy ale hlavně za to že
oprávněně kritizoval chování vedení a personálu DS a poukazoval na hrubé nedostatky v DS“.

Zatímco „privilegovaní“ klienti DS „můžou znečisťovat co chtějí, můžou být třeba agresivní vůči ostatním“, vedení DS „nikoho z nich nikam nevyhazuje“ a to jsou na tom „po zdravotní stránce líp“!

  Dne 25.10.2011 na „podnět“ tohoto „potrestaného“ klienta, prováděla „šetření“ pracovnice MHMP dr.Mrňková a jako „kontrola“ byl přítomen ing.Drápal – pracovník odboru OKC MHMP.
  Já jsem byl přítomen „na žádost klienta“.
   Bylo to „poprvé“ co jsem viděl že nějaká „kontrola“ z MHMP „udělala zápis“, i když „až na požádání“ klienta.

  Obzvlášť „nechutné“ při tomto „šetření“ bylo „chování“ ing.Drápala, který „svými úšklebky a významnými pohledy“ které si „vyměňoval“ s přítomným tzv. „Psycho-konzultantem“ DS, zvláště když mluvil „potrestaný“ klient který má kvůli svému postižení „problémy s mluvením a se soustředěním myšlenek“.
   Tímto „pošklebováním“ ing.Drápal „dal najevo nejen svůj postoj ale i skutečný přístup MHMP k nemocným a postiženým lidem a k šikanování těchto lidí“!
  „Odmítám proto jakékoliv prošetřování mých stížností pouze zástupci MHMP bez přítomnosti aspoň jedné nezávislé osoby a to i vzhledem ke zkušenostem s Vámi Mgr.Halová a vašimi spolupracovníky“

Ve svém dopisu dále píšete „pracovníci odboru sociální péče MHMP mi pomohli, když jsem byl v ohrožení života“.
  TO JE LEŽ JAKO VĚŽ !
  Vůbec nevím o čem mluvíte, protože „v ohrožení života“ jsem byl v nemocnici „před amputaci“ a tu mi „naštěstí“ pracovníci MHMP „neprováděli“.

   Vy používáte stejnou „taktiku“ jako ředitelka DS pí.Marie Málková anebo vaše „předchůdkyně“ ing.Ilona Matulová, která teď „spokojeně řediteluje“ v Praze-Krči „Domovu pro seniory“ a to „lež, zastrašování a zkreslování skutečností“.

   Vážená paní Mgr.Halová, „udělám všechno proto aby se o tom co se dělo a děje v tzv. Domově pro seniory hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, dovědělo co nejvíc lidí a doufám že mi některý z nich poradí a pomůže co dělat aby takovéhle Zavrženíhodné jednání nejen vedení DS nezůstalo nepotrestáno“.

          Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec.

sobota 29. října 2011

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky.

                                                                                                                                                   29.10.2011

                    Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky Petru Nečasovi.


Pane předsedo vlády.
                        Nedávno jste se vrátil z „návštěvy“ v USA kde jste prezidentovi  USA Obamovi
přislíbil že „budete spolupracovat při prosazování lidských práv ve světě“.

     Je „veřejným tajemstvím“ že lidská práva jsou porušována i v České republice.
A to nejen u dětí ale i nemocných a zdravotně postižených.

Já Vás chci upozornit na případ, kdy jsou porušována lidská práva v zařízení s názvem „Domov pro seniory“ (DS) jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy(MHMP) v Heřmanově Městci.

 Kromě toho že zde byli klienti DS „okrádání“ neoprávněným vybíráním různých“poplatků“, dochází zde kromě jiného i k „šikanování“ klientů kteří poukazují na hrubé nedostatky v tomto „Zařízení“ a na „nepochopitelné jednání“ vedení DS v čele s jeho ředitelkou Marii Málkovou.

  Tato „ředitelka“ si zřejmě „libuje“ v tom, že „trestá nespokojené klienty“ za jejich „zdravotní problémy“ nebo „oprávněné“ stížností a připomínky „vystěhováním“ z DS třeba někam „na ubytovnu“, bez ohledu na jejich „těžké zdravotní postižení“.
  Takový „nespokojený“ klient je mimo jiné vystaven ze strany vedení a sociálního úseku „Domova“ neustálému „psychickému tlaku a zastrašování psychiatrem“.
  Je před ostatními klienty „osočován“ kromě jiného i z toho že si „stěžuje neoprávněně“, čímž je mezi klienty DS „vyvolávaná nevraživost až nenávist“ k takovému „nespokojenci“.
 Toto pak vede k „verbálním a fyzickým útokům“ ze strany některých „agresivních“ klientů, často „pod vlivem alkoholu“, kteří se „těší zvláštní oblibě“ ředitelky Málkové, takže „napadený“ klient „nemá šanci uspět“ se svými stížnostmi proti těmto „agresorům“.

  Ředitelka DS „neváhá zneužít“ proti „nespokojeným“ klientům i tzv. „Výbor klientů“ DS, kteří jsou „vždy na straně vedení“.

  V tomto „řádění“ má vedení DS „plnou podporu“ Magistrátu hl.m. Prahy, hlavně „Odboru sociální péče“, který „vede“ Mgr.Halová.

 Zvláště „zavrženíhodný“ je poslední případ, kdy ředitelka DS „trestá vystěhováním na ubytovnu obzvlášť těžce postiženého klienta kvůli jeho zdravotním problémům“, jak se v podstatě sama vyjádřila.
 
„Velmi nechutné“ bylo „chování“ ing.Drápala pracovníka „Kontroly“ MHMP, který spolu s dr.Mrňkovou „prošetřoval“ stížnost tohoto klienta proti tomuto zřejmě „neoprávněnému“ rozhodnutí.
 Tomuto „šetření“ jsem byl „přítomen na vlastní žádost postiženého“ klienta.

  Ing.Drápal po celou dobu tohoto „šetření“ v kanceláři ředitelky DS „dával najevo jak mu připadá toto šetření směšné“, zvláště „když mluvil klient  který si stížnost podal a který má vzhledem ke svému postižení problémy nejen s mluvením ale i se soustředěním myšlenek“.

 Nejenom z tohoto „případu“ je zřejmé „jakou vážnost  přikládá MHMP šetření oprávněných stížností klientů, řešení případů porušování lidských práv“ a to pravděpodobně nejen v tomto Domově“.

A je „velice pravděpodobné“ že v DS došlo asi před dvěma roky i ke „zneužití psychiatrie“ vůči klientovi, který se „bránil nesmyslnému rozhodnutí“ personálu „Domova“, které mu „způsobovalo fyzickou bolest“.
  Byl za to měsíc a půl „hospitalizován v Psychiatrickém ústavu“ přesto že „nikomu přitom nevyhrožoval ani nikoho nenapadl“!

Poté co byl propuštěn podal proti tomuto „jednání“ vedení DS „trestní oznámení“ na které „nedostal do dnešního dne písemnou odpověď“.

Toto moje „sdělení“ je myslím si pane Předsedo vlády, „dostatečný motiv“ k tomu abyste „předvedl“ nejen prezidentovi USA p.Obamovi, že to „s prosazováním lidských práv myslíte opravdu vážně“.

Doporučuji Vám „k nahlédnutí“ web.stránky //Seznam// aginaj.sweb.cz// nebo //Google// rozhodny.blogspot.com// kde najdete další informace.


        Alojz Janiga, Masarykovo nám.37. Heřmanův Městec 53803

středa 26. října 2011

Stížnost na chování úředníků MHMP.

                                                                                                                  Heřmanův Městec 25.10.201

Primátor hl.m. Prahy, Mudr.Bohuslav Svoboda
Radní MHMP p.Petr DolínekStížnost na chování úředníků MHMP při projednávání stížnosti klienta „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

Dne 25.10.2011 přijeli do DS v Heřmanově Městci pracovníci MHMP dr.Mrňková - SOC MHMP a Ing.Drápal, pracovník odboru OKS MHMP, kteří měli „projednávat“ stížnost klienta DS adresovanou primátorovi Prahy.
 „Na žádost“ klienta který si stížnost podával, jsem byl tohoto „jednání“přítomen.

  Kromě toho že dr.Mrňková  „pozapomněla“ uvést do Protokolu některé „důležité skutečnosti“ týkající se hlavně „vyjádření“ ředitelky DS pí.Málkové, která na můj dotaz „jaký význam mělo přestěhování přítomného klienta z jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový“? odpověděla „chtěla jsem ho potrestat za to že čůral do umyvadla a klient měl na vybranou: buď vystěhování na ubytovnu anebo dvoulůžkový pokoj“! Přesto že do DS nastoupil s tím že „bude bydlet na jednolůžkovém pokoji“. To že se vyčural do umyvadla, však klient udělal „v nouzi nejvyšší“ a taky proto že má s močením „zdravotní problémy“. Personál místo toho aby nějakým způsobem klientovi v těchto jeho zdravotních problémech „byl nápomocen“, tak „sledovali kdy už to na něj přijde a jestli to stihne na záchod“! Takže ředitelka DS pí.Málková „trestá klienty mimo jiné i za jejich zdravotní postižení a problémy „! Toto její „vyjádření dr.Mrňková do „Protokolu“ doplnila „až po mém upozornění“.
 Dále bylo zarážející „nechutné pošklebování se“ Ing.Drápala, který seděl u vedlejšího stolku (v ředitelně DS) společně s „psychologem“ DS Bc.Ivo Šimákem, hlavně ve chvílích kdy mluvil klient který si stěžoval a který má po „těžké mrtvici“ problémy nejen s „výslovností“ ale i se „soustředěním myšlenek“.

V těchto chvílích tito dva na sebe „významně podívali“ a hlavně ve tváři Ing.Drápala bylo vidět „posměvačný výraz“, čím zřetelně „dával najevo jaký význam tomuto sezení přisuzuje“.

   „Korunu nasadil“ tomuto „jednání“ po podepsání protokolu „psycholog DS Bc.Šimák, který začal „zvýšeným hlasem útočit“ na moji osobu slovy „co tady ještě dělám(v DS), když jsem tak nespokojen a je mi tady ubližováno“ a nepřestal ani když jsem ho upozornil že „takové věci by jako psycholog neměl vůbec říkat a proto jsem místnost raději opustil.
  Z vlastních zkušenosti vím že tento „psycholog“ vůbec neplní v DS „funkci“ kterou by mněl plnit a podobné „chování“ jsem u něj „ nezažil poprvé“.

             Alojz Janiga, Masarykovo nám.37. Heřmanův Městec.
                     

pátek 21. října 2011

Žádost o spravedlivé prošetření zvrhlého chování ředitelky Marie Málkové.

                                                                                                         Heřmanův Městec 21.10.2011
Komu:
           Primátor hl.m. Prahy
             MPSV
          Úřad vlády ČR
          Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva


  Žádost o spravedlivé prošetření „zrůdného a zavrženíhodného jednání“ Marie Málkové
ředitelky“Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

  Již od roku 2007 jsem za svoji „oprávněnou kritiku hrubých pochybení a nedostatků“ v tomto „zařízení“ jehož jsem „klientem“, ze strany Marie Málkové ředitelky tohoto „Domova“ a jejich „poskoků“ vystaven
„šikanování a psychickému teroru“.

  Na tomto „šikanování“ se podílí i Magistrát hl.m. Prahy(MHMP) a to konkrétně: Mgr.Halova, Mgr.Štědroň, Dr.Mrnková a další „úředníci“ Odboru soc. péče MHMP „kteří by měli dohlížet nejen na
kvalitu poskytovaných služeb“ v tomto DS.
  Svým „přístupem“ nejenže „nepomohli“ k nápravě „vědomých pochybení“ ředitelky DS ale „sami se přímo podílejí tomto psychickém teroru“ vůči mé osobě.

  To i přesto že je tady další klient, který taky upozorňuje na „nepochopitelné chování“ ředitelky Málkové.

   Tato „ředitelka“ v posledních dnech „stupňuje psychický nátlak“vůči mně a „neváhá zneužít“ k tomu i
některé klienty DS, mezi kterými „vyvolává nevraživost“ vůči moji osobě a kteří snad ani „nejsou schopni pochopit o co vlastně jde“?
  Takovýhle „postup“ vůči klientovi „nepoužila poprvé“.
"Zachází s člověkem jako z hadrem, kdykoliv se ji zachce tak ho vyždímá a odloží kam chce"!
Já se však vůbec „nehodlám stěhovat pryč“, protože  „nejsem si vědom že bych porušil Domácí řád“, což je „důvod k vystěhování“ s DS.

  Žádám Vás proto naposled o urychlené, důkladné a spravedlivé prošetření porušování
Lidských práv a dalších Pochybení, které se v Domově pro seniory v Heřmanově Městci
dějí.
  A protože od roku 2007 „žádný“ z těchto „Úřadů a Institucí“ na které jsem se obrátil o pomoc „neudělali
nic proto aby zabránili tomuto zvrácenému jednání“ ředitelky Málkové, rozhodl jsem se že „nebudu veřejně protestovat a nebudu ani držet hladovku“ protože takovéhle „Činy“ v dnešní době „nic neznamenají“.
  Proto se „budu bránit“ takovým způsobem aby tento „můj Případ“ vzbudil nejen „zájem“ široké veřejnosti ale abych hlavně upozornil na ty, kteří se svým „zvráceným jednáním“
podílejí na „šikanování nemocných a zdravotně postižených“.

  Jsem abstinent, neberu žádné léky ovlivňující psychiku a psychicky i duševně se cítím zdráv.
Proto si „plně uvědomuji“ význam toho co jsem napsal a zřejmě je to „poslední možnost.

                                                              Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803

Na vědomí dalším, ke kterým jsem obracel o pomoc a kteří mně nepomohli:
       Parlament a Senát ČR, prezident ČR, Veřejný ochránce práv ČR, Helsinský výbor ČR a další.

úterý 18. října 2011

Otevřený dopis Mgr.Halove.

                                                                                                                                            16.10.2011
                                         Otevřený dopis – výzva pro Mgr. Hanu Halovou.

                                                                                    
Mgr. Hana Halova
Vedoucí odboru sociální péče MHMP.


        Pani Halova, upozorňuji Vás a ne poprvé, že „svým přístupem k řešení hrubých pochybení“  vedení „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, porušujete nejen „Etické a morální zásady“, které by měl dodržovat člověk ve vaši funkci ale vaše „Funkce“ je spíše „Přítěží“ pro lidi kteří se na Vás obrací o „pomoc“. Z vlastní „zkušenosti“ s Vámi, můžu říct že to platilo již v době když jste byla na MHMP „zaměstnaná“ jako tzv. „Ombudsman“.
  Toto moje „mínění“ platí i pro vaše „kolegy“ Dr.Mrnkovou, Mgr.Štědroně a spol. které jsem „měl tu čest poznat“ při jejich „návštěvách“ ve zdejším „Domově“.

     Nezájem a bezohlednost“ s kterou přistupuje část zaměstnanců DS „v čele“ jejich ředitelkou Marii Málkovou k některým klientům, hlavně proto že „dávají najevo svoji nespokojenost s poměry“ v „Domově“ podle Vás zřejmě „vůbec nesouvisí s kvalitou poskytovaných služeb“.

  A to samé platí i v případě kdy jsou „dlouhodobě verbálně i fyzicky napadání“ snad „každý den“ klienti DS, většinou „přestárlí a zdravotně postižení“ a ti „kteří si stěžují na poměry v domově“ dalšími, „privilegovanými klienty“ zřejmě „psychicky nemocnými“ a často „pod vlivem alkoholu“(jedná se o 4 klienty).

   Těmto „klientům“ je jejich „chování“ vedením DS „tolerováno“, pravděpodobně proto že jeden z nich je „někoho příbuzný“, další vykonávají některé „pomocné práce“, při kterých však „porušují hygienické předpisy“. „Největší ochrany“ ředitelky DS je „dopřáno“ tzv. „Předsedovi výboru klientů“, který je zřejmě pro vedení DS „neocenitelný“, protože se „oficiálně vyjadřuje o poměrech v DS samozřejmě ve prospěch vedení“.
  Tento „předseda“ neváhá „urážet“ 90 ti letou klientku za to že „nahlas vyjádřila svojí nespokojenost s chováním personálu“, jako stejně „odvážně“ fyzicky napadne „postiženého klienta na vozíku“. Uráží klienty kvůli jejich fyzickému postižení nebo rasové odlišnosti a když se napadený brání tak ho „zastrašuje ředitelkou, které všechno řekne a která ho už musí konečně vyhodit“ hlavně proto že „napadený si pořád na něco stěžuje“.
  Přítomný personál se k tomu staví „netečně“ s tím že „oni tady nejsou od toho aby řešili mezilidské vztahy, klienti si mají tyto záležitosti řešit mezi sebou.
  Jak se však má bránit „zdravotně těžce postižený“ proti „agresivnímu“ klientovi, který má zdravé ruce a nohy ?
         Nezbývá nic jiného než se „začít ozbrojovat“.

    Klientům kteří si na „chování“ těchto „agresivitu“ stěžuji je „doporučeno“ vedením a sociálním úsekem DS obrátit se na „Přestupkovou komisi“ MěÚ v Heřmanově Městci“.
   Vůbec však neporadí např. „jak se má špatně chodící 90ti letá klientka na tento Úřad dostat a jak tam má postupovat“?

   Nejhůř však budou na tom klienti kteří u vedení DS „nejsou v oblibě“. Ti i když se „agresivnímu“ klientovi ubrání „mohou být sami obvinění z napadení, následně vystěhování“ případně „označení za agresivní“ a můžou skončit na „Psychiatrii“.
  To by tady nebylo „nic překvapujícího“.

   „Agresivita“ těchto „klientů“ v poslední době „stoupá“ a to nejen „vinou vedení DS“ ale i z důvodu vašeho „přístupu k celkové situaci“ v „Domově“, z kterého je zřejmé že „nespokojený a následně


šikanovaný“ klient  proti takovému „Molochu“ jako je MHMP „nemá se svými stížnostmi o nějakém porušování lidských práv a pod, vůbec šanci uspět“.

 To co já tady popisuji, to není scénář k nějakému „hororovému nebo psycho-filmu“.
 To je „dennodenní realita života“ v zařízení nazvaném „Domov pro seniory“ hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

  Takovýhle „přístup“ nejen vedení DS „odporuje základnímu poslání“ tohoto „Ústavu“ a dělá z něj spíše „Trestnici“ nebo „Psychiatrickou léčebnu“.
   Ale i tam snad mají klienti „větší práva“.

   Protože nejen MHMP ale hlavně vaše Oddělení „nemá zájem o řešení této dlouhodobě neúnosné situace“ v tomto „Domově“, zřejmě „z absolutního nedostatku nějakého lidského a sociálního cítění“, bylo by „nejlepší řešení“ hlavně pro lidi kteří od podobného úřadu očekávají pomoc „kdyby jste Vy a Vám podobní odstoupili ze svých zřejmě dobře placených funkcí a přenechali místo těm, kteří mají opravdovou snahu lidem pomoci“.

        Alojz Janiga, Masarykovo nám.37. Heřmanův Městec 53803.

Na vědomí: Primátor, radní a zastupitelé MHMP.

středa 12. října 2011

Otevřený dopis primátorovi Prahy.

                                                                                                                                                            9.10.2011

                 Otevřený dopis primátorovi hl.m. Prahy Mudr. Bohuslavu Svobodovi.        .

Pane primátore.
                        Tímto svým „otevřeným dopisem“ Vám chci dát najevo svoji „nespokojenost s přístupem“ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Úřadu MHMP pod „vedením“ p.Trnky, při „prošetřování“ stížností klientů „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, na „poměry“ a přinejmenším „nevhodné jednání“ sociálního úseku a pí.Málkové ředitelky tohoto „Domova“.

  Naposled zde byla Dr.Mrnková s MHMP. O tom kdy do DS přijede „prošetřovat“ podané stížností, věděli kromě jiných snad i všechny uklízečky DS „akorát klienti kteří si tyto stížnosti podali o tom nevěděli“ a nemohli se na „šetření“ připravit.

  Jednomu z těchto klientů, kterého Dr.Mrnková „náhodou zastihla“ nakonec stejně „nedala zápis“ s tohoto „setkání“i když si o něj „opakovaně“ žádal.

   Takhle však postupují všechny ty tzv. „kontroly“ a nejen z MHMP, včetně Mgr.Halové a Mgr.Štědroně
Kteří „se svými vyjádřeními přímo podílejí na neřešení závažných nedostatků a šikanování klientů“ kteří v tomto DS na tyto „nedostatky“ poukazují.

  Pak se není čemu divit, když takový „zoufalý klient“ dává svou „nespokojenost“ najevo „veřejně“ případně ji „řeší jiným způsobem“.

  Podle mých „zkušeností“ a toho „co kolem sebe vidím“, jsem „dospěl k názoru“ že po klientovi v tomto DS se požaduje aby „otvíral ústa jenom při jídle, když polyká léky anebo když se ho někdo na něco zeptá“!

 Nedivím se potom tomu že si někteří klienti nechají „zapsat do svého cílového plánu“ přání „aby bylo o ně dobře pečováno až nebudou vůbec soběstační“.

   Musím však napsat že mezi zdejšími „pečovatelkami“ jsou i takové, které „péči o klienty berou odpovědně“. Někdy se mi však zdá že „jsou v menšině“.

   V podobných „zařízeních“ by měli být „povinné psychotesty“ pro všechny zaměstnance včetně vedení.
  Myslel jsem že tento DS je určen pouze pro „pražské zájemce“. Překvapuje mně kolik je tady „mimopražských“ klientů a nejsou to jenom „příbuzní některých zaměstnanců“. A nepřišli jenom v době, kdy byl DS údajně „přístupný i pro mimopražské“.

  Někteří z nich „vůbec nevypadají na to, že by potřebovali zvýšenou péči“.

    Za „pořádek“ v zámeckém parku „odpovídá“ DS. Návštěvník parku se musí „vyhýbat“ nejen „opilcům a feťákům“ (často jsou to ještě děti) povalujícím se po lavičkách ale musí dávat pozor, aby se „nepřipletl pod kola“ cyklistům nebo ředitelce DS, která se parkem „prohání autem“ když si „zkracuje cestu“ domů.
   To i přesto že do parku je „zakázán vjezd pod pokutou i cyklistům“.

      Vy se pane primátore „rád veřejně vyjadřujete o potřebách nemocných a zdravotně postižených“.
  Zatím jsou to však jenom „prázdna slova“.

 Nejenom vašeho „předchůdce“ ale i Vás jsem již „informoval a žádal o pomoc“ při řešení „stávající situace“ v DS v Heřmanově Městci.

Vedení DS a MHMP se ze mně snaží udělat „kverulanta“.
 „Poukazuji“ v podstatě „pořád na ty samé problémy“ o kterých vedení DS a úředníci MHMP „tvrdí že neexistují“ anebo že „je už vyřešili“.
  Teď „našel odvahu“ další klient, který má se soc.odd. a vedením DS „podobné zkušenosti“jako já.

MHMP opět „nechává volnou ruku“ ředitelce pí.Málkové aby tuto situaci řešila „obvyklým způsobem“.
  Kromě jiného taky „vystěhováním třeba na ubytovnu, bez ohledu na jeho zdravotní stav“.

  „Život“ ve zdejším „Domově“ to nejsou jenom babičky a dědečkové usmívající se s fotografií rozvěšených po chodbách DS anebo soc.odd. „vybraní“klienti, kteří „případným návštěvníkům“ DS v „dílně U Šikuly předvádějí jak jsou šťastní že jsou zrovna tady“.

  Je to taky „obyčejná lidská hloupost, nezájem a bezohlednost“ se kterými se tady  klienti můžou potkat u některých zaměstnanců DS každý den.

Podle „reakce“ MHMP je to zřejmě „v normě“.

    Myslel jsem že když se lékař „aktivně účastní politického a veřejného dění“, že bude mít „větší pochopení“ pro potřeby lidí, zvláště pak starých, nemocných a zdravotně postižených.

   Bohužel, ne vždy je to pravda.

Např. Fidel Castro, Pavel Bém a Jaroslav Barták jsou také „lékaři“.

             Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803

Na vědomí: Sdělovací prostředky.

PS. Opět Vás odkazuji na web.//Seznam//aginaj.sweb.cz// nebo //Gogole//rozhodny.blogspot.com//  kde jsou zveřejněny oprávněné stížnosti které MHMP ve skutečnosti „neřešil“ a které budu pravidelně „aktualizovat

neděle 9. října 2011

Dopis pro Mgr.Halovou.

                                                                                                                                                   9.10.2011
MHMP
Odbor soc. péče a zdravotnictví
Charvátová 9, Praha 1     Odvolání proti vyjádření pí. Málkové, ředitelky „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

          Ve svých stížnostech ze dne 21.9. a 27.9. 2011 jsem vedení DS mimo jiné upozorňoval na „bezohledné chování“ některých zaměstnanců DS. Jedná se o „nezavírání“ dveří v odpoledních i večerních hodinách a víkendech, v prvním patře „Zámku“ v prostoru kde je umístěn internet přístupný pro klienty, přesto že jsou na těchto dveřích umístěny cedule upozorňující na „zavírání dveří“.

  V této době je zde jen omezený počet „pečovatelek“, které by měli mimo jiné dohlídnout i na to aby se někde zbytečně nesvítilo nebo „nevětralo“ zvláště v chladnějším a „topném“ období.
  Jsou to však většinou právě tyto „pečovatelky“ které tyto dveře nezavírají anebo je nechávají otevřené když jdou kolem. Často je to „úmyslně“, jak se dá usoudit podle jejich „tlumených poznámek a smíchu“.

 Je přinejmenším „podivné“ že „tyto pečovatelky roznáší léky“ klientům, co by snad měla dělat jenom zdravotní sestra ?

   Dále jsou to dveře poblíž jídelny klientů, vedoucí do „zázemí“ kuchyně a chodby směrem k vrátnici.
Tyto dveře nechávají otevřené v době výdeje jídla většinou pracovníci kuchyně, co způsobuje „nepříjemný průvan“ u některých stolů v jídelně.
 U výdeje jídel je sice „služba“, která se však k tomu staví „netečně“ nebo „má z toho legraci“ když na to někdo upozorňuje.
   Podle ředitelky Málkové mám „osobně upozornit“ tyto zaměstnance aby zavírali dveře.

  Tím se však klient vystavuje nejenom „posměškům“ ale tomu že si „dotyčný“ zaměstnanec na něj „zasedne“ a bude mu „znepříjemňovat život“. Proti tomu pak nemá klient „možnost se bránit“, protože ředitelka DS „je na straně zaměstnanců i když nemají pravdu“. Zvláště pak když se jedná o klienta který „poukazuje na závažné nedostatky“ v DS.

   Toto se mně stalo zrovna dnes 9.10.2011 v poledne, když jsem upozornil kuchaře aby za sebou zmíněné dveře zavřel. Moji žádost „zcela ignoroval“ a pak se u okna výdeje stravy zaměstnanci kuchyně i se službou v jídelně „docela dobře bavili“ tomu, když jsem se „belhal o holi“ abych tyto dveře zavřel.
  Podobné „chování“ je tady „běžné“.
  Podle ředitelky DS však toto „nesouvisí s kvalitou poskytované služby a stížnost je proto neoprávněná“.

Chci taky upozornit na „vyjadřování se“ vedoucí soc.úseku DS Bc.Čížkové, která ke každému „potvrzení o přijetí stížnosti“ připojí dodatek:“Klient si trval na podpisu a razítku. Toto mu bylo umožněno“.
Vedoucí soc.úseku DS zřejmě „neví“, že potvrdit kopii stížnosti by mělo být „samozřejmosti“. Já jsem se přitom nikdy nějakým „zvláštním způsobem“ nedožadoval „potvrzení“. Často to udělala sama „bez ptaní“.
 Anebo tímto „dodatkem“ chce poukázat na to „jak jsem drzý že si dovolím na něco stěžovat“.

     Od ředitelky DS pí.Málkové mně bylo opět doručené „Sdělení“ ve kterém jsem byl upozorněn že „měl bych se podílet na hospodaření DS a nezpůsobovat finanční ztrátu tím, že neodhlásím stravu kterou neodeberu“.
   Vedení DS nechává některé klienty „sledovat“ jestli odebírají stravu, nezajímá je však už to jestli dotyčný klient neleží zraněný nebo nemocný na pokoji anebo jestli je ještě „vůbec naživu“.
 Na toto jsem vás již taky upozorňoval, zbytečně.

Když se však zeptám personálu, jestli by nemohl pro mě převzít  jídlo mnou určený klient, protože se třeba nestihnu vrátit v době výdeje jídla když budu mimo „Domov“, tak mi řeknou že „to nejde, protože to ředitelka zakázala“.
To není nic jiného než „šikanování“.

  „Hospodařit“ by se mělo kromě jiného i tím že se zaměstnanci „naučí zavírat dveře“ zvláště když se topí. Nebo třeba v kuchyni. Zatímco „čaj“ bývá slazený zřejmě „umělými sladidly“(podle chuti čaje) „sladká jídla“ bývají doslova „zasypané cukrem“ který pak klienti nechávají na talíři.

 Dále je to „soustavné porušování hygienických předpisů“ souvisejících se stravováním.

    Někteří klienti DS „zjevně nemocní(neustále kašlající a chrchlající)“ zde „vykonávají se souhlasem vedení DS“ pomocné práce při úklidu nádobí a přitom  „pohybují se i v prostorách kam by snad mohli
jenom zaměstnanci se zdravotním průkazem(kuchyně)“.

„Neuklizená jídelna“ po večeři, kde „drobky v noci dojídají šváby“.
 I na tyto „nedostatky“ jsem vás již upozorňoval.

Uklízečka která předtím myla „znečištěný záchod“, bez jakékoliv „přípravy“ nebo „úpravy“ jde „rovnou do kuchyně mýt nádobí“!

Tyto „závažné nedostatky“ nezjistí žádna „předem hlášená kontrola“ a už vůbec ne ta z MHMP. Kromě toho „toto se děje hlavně v odpoledních hodinách“

  „Tryskající osvětlená fontána“ v přízemí u šaten zaměstnanců. Je to „KÝČ“ který určitě nebyl levný a „který klientům nic nedá“. Akorát to „spotřebuje hodně el.proudu“ protože to pořád ve dne v noci někdo „zapíná“.

  A jsou to další „případy“ kdy se zde „zbytečně vyhazují“ finanční prostředky, na které jsem vás taky upozorňoval.

  Až budete zase „někoho posílat k prošetření stížnosti“, dejte mi prosím vás „vědět dostatečnou dobu předem“ kdy to bude, abych se mohl „připravit“ a hlavně „abych byl přítomen“.

 Jinak jsou to „zbytečně vyhozené peníze za jízdné a občerstvení“ které pro vás vedení DS „vždycky pečlivě připraví“.  Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803.


Na vědomí: radní MHMP Petr Dolínek
                   Primátor Prahy Mudr. Bohuslav Svoboda

čtvrtek 6. října 2011

Žádost o radu a pomoc.

                                                                                                                                                        6.10.2011
                                                Žádost o radu a pomoc.     Vážení.


                Obracím se na Vás ohledně mého problému, který spočívá v tom, že jako klient „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, jsem dostal od vedení DS „výpověď ze Smlouvy“(ukončení pobytu v tomto zařízení) pro údajné „hrubé porušení Domácího řádu“.

      Touto výpovědi(k 31.10.2011) jsem se dostal do pro mě „neřešitelné situace“.

      Vedení DS na mně „vyvíjí nátlak“, abych ukončil pobyt a „vystěhoval se třeba na ubytovnu“.

  Poznamenávám že mi je 70 let, jsem po „těžké mozkové příhodě“ s ochrnutím levé poloviny těla.
 LPS jsem byl uznán „občanem zvlášť těžce zdravotně postiženým“. Toto postižení „závažně omezuje mé pohybové schopnosti“.

     Domnívám se mimo jiné že, mé „přestěhování“ z jednolůžkového pokoje na dvoulůžkový je „neadekvátní“ a nevím jakým způsobem by mi toto „řešení“ mělo pomoct k zlepšení mého zdravotního stavu.

   Žádám Vás proto laskavě o pomoc při řešení moji situace.

   Děkuji Vám za pozornost.

        Formánek Jiří,  Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 93803.

středa 28. září 2011

Oznámení o podezření z konání trestních činů.

OPIS.                                                                                                                                     4.6.2010
                             Oznámení o podezření z konání trestních činů.

1;  V “Domově pro seniory” (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP), byli nejméně do poloviny roku 2006 vybírané neoprávněně “poplatky za dovoz rehabilitačních pomůcek “ firmou VL.K- Slatiňany. Toto “vybírání” se dělo s vědomím vedení DS a byla u toho přítomná rehabilitační sestra DS.
    O tomto “jednání” jsem informoval i MHMP, zatím marně.
2;  Jsou zde (v DS) vybírané protiprávně i “regulační poplatky ve zdravotníctví” od osob jejichž                                                                 
    “kapesné” je nižší než 800 Kč.
3;  V květnu 2008 a říjnu 2008 došlo v DS ke dvěma “mimořádným událostem”.
   Vážné zranění klientky a sebevraždě klienta DS.
   V připadě úrazu 91 leté klientky, při prošetřování nebyli vyslechnuti všichni přítomní klienti DS v jídelně, kde k úrazu došlo.
  “Zápis” této události byl “neobjektívní a jednoznačně v neprospěch klientky”, která nedlouho po úrazu umřela.
  V případě “sebevraždy”, klienta ředitelka DS pí. Málková ve svém “vyjádření” popisuje v den sebevraždy jako “vyrovnaného a bez problémů”.
  Přitom byl na tom od rána psychicky špatně a během snídaně se “zmínil” aspoň dvakrát o sebevraždě.
  Poté co bylo na pokoji nalezeno jeho tělo, došlo zřejmě k “závážnému pochybení” při poskytování “první pomoci”.
  Přítomná ošetřovatelka, která “konstatovala smrt” na základě “nenahmatání tepu na zápěstí” oběšeného jednou z přítomných uklízeček která ho předtím “odřízla”, místo “snahy” poskytnout první pomoc, “nervozně mačkala mobil” aby informovala ředitelku DS pí. Málkovou !
  Přesto, že kvůli takovému “postupu” při poskytování první pomoci, došlo na místě k “ostré výměně názorů” mezi mnou a zmíněnou “ošetřovatelkou”, nebyl jsem později vyslechnut jako “svědek”.
  Vedení DS o tomto “konfliktu” mlčí, i když jsem byl v minulosti zde již několikrát “lživě” obviněn ze “slovního napadení” personálu.
4;  Trestný čin pomluvy: Ředitelka odboru sociálních věcí a zdravotníctví MHMP ing. Matulová, o mně písemně rozšiřuje “zkreslené a lživé informace”, týkající se mého zdravotního postižení a pobytu v Praze.
  Tyto “dopisy” posíla např. na Úřad vlády ČR aby “zpochybnila vážnost mých stížností”, poukazujících mimo jiné i na “nevhodné chování” vedení DS.
  Takovýto “dopis” byl i součásti spisu týkajícího se “údajné pomluvy”, které na mně pracovnice MHMP podala coby “trestní oznámení”.
  V tomto spisu souvisejícím s “úrazem” 91leté klientky byli i další “podobné dopisy”, které měli “ovlivnit rozhodování o mojí vině” a které “s tímto případem přímo nesouviseli”.
   Vyšetřování obou “mimořádných událostí” provádělo Místní odd. V Heřmanově Městci.

           Alojz Janiga,  Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 53803

PS: Toto oznámení jsem podal 9.6. 2010 na Okresním státním zastupipelství Pardubice.
       Čekal jsem že mně bude “někdo” kontaktovat a požadovat nějaké “důkazy nebo doplnění informací”.
  Nestalo se tak a Státní zastupitelství v Chrudimi zastoupené Judr. Vladimirou Kološovou se písemně vyjádřilo v podstatě v tom smyslu že je “neoprávněné”.
  Nic na tom nezměnilo ani moje odvolání proti tomuto “rozhodnutí”.
  Podle mého názoru zde však “chybí opravdová snaha něco napravit”.
          Alojz Janiga.