středa 28. září 2011

Oznámení o podezření z konání trestních činů.

OPIS.                                                                                                                                     4.6.2010
                             Oznámení o podezření z konání trestních činů.

1;  V “Domově pro seniory” (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP), byli nejméně do poloviny roku 2006 vybírané neoprávněně “poplatky za dovoz rehabilitačních pomůcek “ firmou VL.K- Slatiňany. Toto “vybírání” se dělo s vědomím vedení DS a byla u toho přítomná rehabilitační sestra DS.
    O tomto “jednání” jsem informoval i MHMP, zatím marně.
2;  Jsou zde (v DS) vybírané protiprávně i “regulační poplatky ve zdravotníctví” od osob jejichž                                                                 
    “kapesné” je nižší než 800 Kč.
3;  V květnu 2008 a říjnu 2008 došlo v DS ke dvěma “mimořádným událostem”.
   Vážné zranění klientky a sebevraždě klienta DS.
   V připadě úrazu 91 leté klientky, při prošetřování nebyli vyslechnuti všichni přítomní klienti DS v jídelně, kde k úrazu došlo.
  “Zápis” této události byl “neobjektívní a jednoznačně v neprospěch klientky”, která nedlouho po úrazu umřela.
  V případě “sebevraždy”, klienta ředitelka DS pí. Málková ve svém “vyjádření” popisuje v den sebevraždy jako “vyrovnaného a bez problémů”.
  Přitom byl na tom od rána psychicky špatně a během snídaně se “zmínil” aspoň dvakrát o sebevraždě.
  Poté co bylo na pokoji nalezeno jeho tělo, došlo zřejmě k “závážnému pochybení” při poskytování “první pomoci”.
  Přítomná ošetřovatelka, která “konstatovala smrt” na základě “nenahmatání tepu na zápěstí” oběšeného jednou z přítomných uklízeček která ho předtím “odřízla”, místo “snahy” poskytnout první pomoc, “nervozně mačkala mobil” aby informovala ředitelku DS pí. Málkovou !
  Přesto, že kvůli takovému “postupu” při poskytování první pomoci, došlo na místě k “ostré výměně názorů” mezi mnou a zmíněnou “ošetřovatelkou”, nebyl jsem později vyslechnut jako “svědek”.
  Vedení DS o tomto “konfliktu” mlčí, i když jsem byl v minulosti zde již několikrát “lživě” obviněn ze “slovního napadení” personálu.
4;  Trestný čin pomluvy: Ředitelka odboru sociálních věcí a zdravotníctví MHMP ing. Matulová, o mně písemně rozšiřuje “zkreslené a lživé informace”, týkající se mého zdravotního postižení a pobytu v Praze.
  Tyto “dopisy” posíla např. na Úřad vlády ČR aby “zpochybnila vážnost mých stížností”, poukazujících mimo jiné i na “nevhodné chování” vedení DS.
  Takovýto “dopis” byl i součásti spisu týkajícího se “údajné pomluvy”, které na mně pracovnice MHMP podala coby “trestní oznámení”.
  V tomto spisu souvisejícím s “úrazem” 91leté klientky byli i další “podobné dopisy”, které měli “ovlivnit rozhodování o mojí vině” a které “s tímto případem přímo nesouviseli”.
   Vyšetřování obou “mimořádných událostí” provádělo Místní odd. V Heřmanově Městci.

           Alojz Janiga,  Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 53803

PS: Toto oznámení jsem podal 9.6. 2010 na Okresním státním zastupipelství Pardubice.
       Čekal jsem že mně bude “někdo” kontaktovat a požadovat nějaké “důkazy nebo doplnění informací”.
  Nestalo se tak a Státní zastupitelství v Chrudimi zastoupené Judr. Vladimirou Kološovou se písemně vyjádřilo v podstatě v tom smyslu že je “neoprávněné”.
  Nic na tom nezměnilo ani moje odvolání proti tomuto “rozhodnutí”.
  Podle mého názoru zde však “chybí opravdová snaha něco napravit”.
          Alojz Janiga.

pondělí 26. září 2011

Poděkování - Odpověď na e-mail.

                                                                                                         Heřmanuv Mestec 26.9.2011

Vážení,
           děkuji Vám za Váš zájem.
 
        Nic z toho co jsem zveřejnil na svých webových stránkach, jsem si nevymyslel.
  Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) se začal mými stížnostmi “zabývat”, až když jsem pohrozil veřejným protestem nebo hladovkou.
  V březnu 2009 tehdejší “veřejný ombudsman” MHMP Mgr. Halova uznala ve svém “vyjádření k šetření” že ”v některých bodech byla vedením Domova (DS) porušená lidská práva i Smlouva o poskytování služeb”.
  Ovšem zřejmě poté co zjistili že na základě této “zprávy” jsem se snažil podat “trestní oznámení” u Okresního soudu v Chrudimi, tak už mně tzv. “Kontroly” z MHMP ”nedali nikdy v ničem za pravdu a ani se ji nesnažili hledat”.
  V roce 2008 mně pomohla ČT pořadem “Černé ovce”. Tehdy se reportáž omezila pouze na “problémy s protetikou”. Hlavní vinu však podle mně nesli ortoped, rehab. sestra, zdravotní a sociální úsek a vedení DS, kteří neprojevili vůbec zájem mi pomoci i když o těchto problémech věděli.
 Od té doby jsem se několikrát obracel na tisk, rozhlas nebo televizi, bohužel není zájem.
Své stížnosti a žádosti jsem posílal na MPSV, Úřad vlády ČR který je posílali zpětně k “řešení” na MHMP.
   Psal jsem i na instituce které mají ve své “náplni” ochranu lidských práv nejen postižených a seniorů.
  Např. Veřejný ombudsman ČR, NRZP, Amnesty international, Český Helsinský výbor a další.
Někteří z nich “nemají kapacity”, jiní zase “pravomoce”, další to “jenom zaevidují”, nebo se vyjádřili v tom smyslu že “je škoda že jsem jen sám v DS který na tyto nedostatky poukazuje” a někteří oslovení se neozvali vůbec.
  Takovýto “nezájem” vyhovuje nejen vedení DS ale i MHMP,protože kdyby udělali “opravdovou kontrolu”, tak by se muselo “dát za pravdu” nejen mně ale i dalším, kteří si na “poměry” v DS stěžovali.
  Český Helsinský výbor sice už dvakrát “projevil zájem” (pí.Baslová), navštívil jsem ji osobně a dodal jsem ji i některé písemné podklady, ke kterým se síce ústně vyjádřila že “dá se to posoudit jako porušování lidských práv”, ovšem písemné vyjádření jsem nedostal i když jsem o to žádal.
    Teď je tady klient z kterým je “zacházeno podobně” jako se mnou a který si to taky “nenechá líbit”.
  Jako “důvod jeho vystěhování” jsou uváděny jeho zdravotní problémy, skutečný důvod je však ten, že podobně jako já poukazuje na závažné nedostatky v tomto “Domově”.
  Jsou tady “klienti”, kteří svým “chováním” dlouhodobě narušuji nejen “Domácí řád” a z nějakého “neznámého důvodu” na ně ředitelka DS Marie Málková “nedá dopustit”.
     Bohužel není to jenom “ředitelka” která se “chová nepatřičně”. Podle mých dosavadních “zkušeností” si myslím že do podobných “Zařízení” by se měli dělat povinně “psychotesty” pro všechny zaměstnance.
   Doufám však že jsou i lidi kterým není “šikanování a porušování lidských práv” lhostejné a svým “zájmem” u MHMP, pomohou zlepšit “situaci” v tomto “Zařízení”.
  Proto se obracím nejen na Vás ale zveřejnil jsem tento “Případ” i na internetu: //Seznam//aginaj.sweb.cz// nebo //Google//rozhodny.blogspot.com//, který budu pravidelně aktuálně doplňovat.
  Děkuji Vám.     Alojz Janiga, Heřmanův Městec   
                                                                                                                                                            

neděle 25. září 2011

Stížnost proti rozhodnutí ředitelky "Domova".

                                                                      Stížnost-odvolání.                                                      22.9.2011

Komu:

      Magistrát hl.m. Prahy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Charvátová 9, Praha 1

Veřejný ochránce práv uživatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb, Kancelář ředitele MHMP, Jungmanova35/29, Praha 1

Dne 10.9.2011 jsem vhodil do „schránky důvěry“ ve zdejším „Domově“(DS), stížnost-upozornění, která jak jsem doufal mněla být přečtena na „schůzi klientů“ DS dne 13.9.2011. Nestalo se tak a vedoucí soc. ošetřovatelského úseku DS mně na můj dotaz odpověděla že „stížnost přehlídla“.
V této stížnosti jsem upozorňoval na opakované nevhodné chování zdejšího „předsedu výboru klientů“ vůči 90ti leté klientce DS.
  Tento „předseda“ který mimo jiné „dělá osobní nákupy“ některým zaměstnancům DS, patří mezi tzv. „privilegované klienty“ kterým je tolerováno jejich agresivní chování vůči ostatním klientům, zvláště těm „kteří si stěžuji na poměry v DS“. A nikdo je nikam nevyhazuje, naopak „mají plnou podporu vedení DS“.
   Zrovna před chvílí, sotva jsem dopsal předcházející řádky, jsem byl zde u internetu tímto „předsedou“ slovně urážen a když jsem to řekl pečovatelce která poté prošla kolem ta „pouze pokrčila rameny“.
    Kromě toho jsem ve své stížnosti upozornil na znečišťování kuchyňské linky určené pro klienty a „nezájem“ některých zaměstnanců DS ode mně přebírat špinavé prádlo. Toto si mám podle ředitelky DS „pověsit na kliku“ když nejsem v době výběru přítomen anebo si ho mám „přinést osobně“.
  Tyto moje námitky se prý „ netýkají kvality ani způsobu poskytování služeb“. Jednou jsem tak už udělal, přinesl jsem špinavé prádlo staniční sestře a řekl jsem ji o mých „problémech“.
 Místo „zlepšení“ stavu jsem byl ze strany příslušného personálu „ignorován“ ještě víc.
A to má každý klient přiděleného tzv.„klíčového pracovníka“, který by měl být klientovy „oporou a pomáhat při řešení problémů“.
Takto to však podle nejen mých zkušeností existuje „pouze na papíře“.
Ředitelka DS se k „připomínkám“ klientů „ráda vyjadřuje“ na „Schůzích uživatelů (klientů)“, kde jich většina dřímá, neslyší anebo „vůbec nevědí o čem je řeč“ a „ve střehu“ je akorát „Výbor uživatelů“, který je „vždy na straně Paní Ředitelky“.
   Např.: Vyjádření s poslední schůze, kdy klient upozornil že „ovoce které je určené ke svačině v den kdy ho dostane, je tvrdé a nedá se jíst“ (a to má zdravé zuby, na rozdíl od většiny klientů kteří nemají žádné).
Odpověď ředitelky: „Doporučeno nechat jej pár dní odležet až dozraje, z důvodu trvanlivosti se ovoce prodává tvrdší“.
  Na druhou stranu se však klientům zakazuje volně přechovávat na pokoji jakékoliv potraviny a většina nemá možnost si je uložit do chladničky.
O „gumových“rohlících a „polosyrových“ buchtách a vánočkách nechává „hlasovat“ takže výsledek musí dopadnout jasně „v neprospěch stěžovatele“.
  Vyjádření k mé poslední stížnosti které mi bylo vedoucí soc.úseku „podstrčeno“ k podpisu, mělo datum 20.9.2011 i když dnes, kdy jsem ho podepisoval bylo 22.9.2011. To je tady však zcela „běžné“.

      Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec

Na vědomí: radní MHMP, Petr Dolínek
                                                                                                                                                                                                Primátor hl.m. Prahy, Bohuslav  Svoboda

čtvrtek 22. září 2011

Stížnost-upozornění.

                                                                      Stížnost-odvolání.                                                      22.9.2011

Komu:

      Magistrát hl.m. Prahy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Charvátová 9, Praha 1

Veřejný ochránce práv uživatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb, Kancelář ředitele MHMP, Jungmanova35/29, Praha 1

Dne 10.9.2011 jsem vhodil do „schránky důvěry“ ve zdejším „Domově“(DS), stížnost-upozornění, která jak jsem doufal mněla být přečtena na „schůzi klientů“ DS dne 13.9.2011. Nestalo se tak a vedoucí soc. ošetřovatelského úseku DS mně na můj dotaz odpověděla že „stížnost přehlídla“.
V této stížnosti jsem upozorňoval na opakované nevhodné chování zdejšího „předsedu výboru klientů“ vůči 90ti leté klientce DS.
  Tento „předseda“ který mimo jiné „dělá osobní nákupy“ některým zaměstnancům DS, patří mezi tzv. „privilegované klienty“ kterým je tolerováno jejich agresivní chování vůči ostatním klientům, zvláště těm „kteří si stěžuji na poměry v DS“. A nikdo je nikam nevyhazuje, naopak „mají plnou podporu vedení DS“.
   Zrovna před chvílí, sotva jsem dopsal předcházející řádky, jsem byl zde u internetu tímto „předsedou“ slovně urážen a když jsem to řekl pečovatelce která poté prošla kolem ta „pouze pokrčila rameny“.
    Kromě toho jsem ve své stížnosti upozornil na znečišťování kuchyňské linky určené pro klienty a „nezájem“ některých zaměstnanců DS ode mně přebírat špinavé prádlo. Toto si mám podle ředitelky DS „pověsit na kliku“ když nejsem v době výběru přítomen anebo si ho mám „přinést osobně“.
  Tyto moje námitky se prý „ netýkají kvality ani způsobu poskytování služeb“. Jednou jsem tak už udělal, přinesl jsem špinavé prádlo staniční sestře a řekl jsem ji o mých „problémech“.
 Místo „zlepšení“ stavu jsem byl ze strany příslušného personálu „ignorován“ ještě víc.
A to má každý klient přiděleného tzv.„klíčového pracovníka“, který by měl být klientovy „oporou a pomáhat při řešení problémů“.
Takto to však podle nejen mých zkušeností existuje „pouze na papíře“.
Ředitelka DS se k „připomínkám“ klientů „ráda vyjadřuje“ na „Schůzích uživatelů (klientů)“, kde jich většina dřímá, neslyší anebo „vůbec nevědí o čem je řeč“ a „ve střehu“ je akorát „Výbor uživatelů“, který je „vždy na straně Paní Ředitelky“.
   Např.: Vyjádření s poslední schůze, kdy klient upozornil že „ovoce které je určené ke svačině v den kdy ho dostane, je tvrdé a nedá se jíst“ (a to má zdravé zuby, na rozdíl od většiny klientů kteří nemají žádné).
Odpověď ředitelky: „Doporučeno nechat jej pár dní odležet až dozraje, z důvodu trvanlivosti se ovoce prodává tvrdší“.
  Na druhou stranu se však klientům zakazuje volně přechovávat na pokoji jakékoliv potraviny a většina nemá možnost si je uložit do chladničky.
O „gumových“rohlících a „polosyrových“ buchtách a vánočkách nechává „hlasovat“ takže výsledek musí dopadnout jasně „v neprospěch stěžovatele“.
  Vyjádření k mé poslední stížnosti které mi bylo vedoucí soc.úseku „podstrčeno“ k podpisu, mělo datum 20.9.2011 i když dnes, kdy jsem ho podepisoval bylo 22.9.2011. To je tady však zcela „běžné“.

      Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec

Na vědomí: radní MHMP, Petr Dolínek
                                                                                                                                                                                                Primátor hl.m. Prahy, Bohuslav  Svoboda

neděle 18. září 2011

Stížnost primátorovi Prahy.

Primátor hl. m. Prahy,

p. MUDr Bohuslav Svoboda,


Mariánské náměstí

P r a h a  1


Věc: stížnost
     

      Vážený pane primátore,

Píši Vám jako klient Domova pro seniory (DS)  v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je
Magistrát. Žádám Vás o prošetření důvodů, které vedou paní ředitelku DS  Marii Málkovou
k takovému jednání vůči mojí osobě..

      Mé postižení a bohužel i současný zdravotní stav po mozkové příhodě, jejíž důsledkem je částečné ochrnutí levé ½ těla mi bohužel nedovolí rychlý pohyb – hlavně při chů-
zi. Z toho vyplývají mé další problémy, zvláště když se potřebuji rychle přemístit (např. na WC). Mé  postižení již LPK Pražské správy sociálního pojištění charakterizovala jako „postižení občana zvláště těžce zdravotně postiženého“.

      Do DS jsem nastupoval v roce 2 009 v podstatě v daleko lepším jak fysickém, tak i v psy-
-chickém stavu. Mohu dnes říci, že u části personálu postrádám „vcítění se“ do mého současného zdravotního stavu a uznání těchto zdravotních potíží, kterými je problém s udržením moče (mikcí).                                                                                                  

     V internetových  stránkách DS je uváděno, jaké jsou možnosti rehabilitace. Po mém nás-
-tupu jsem zjistil, že to tak není a musel jsem se o RHB Vojtovou metodou postarat sám. T. zn.
že dojíždím do Prahy a do Chrudimi.

      Mé přestěhování z vily na zámek byl proveden bez mého souhlasu a byl jsem přestěhován
Na 2lůžkový pokoj, ač v původní smlouvě mám pokoj se samostatným bydlením.

      Zajímá mne způsob hospodaření (hlavně s energiemi) celého DS a proto asi také „sklízím“
pozornost  paní ředitelky. Pokud bude zájem o bližší seznámení  s tímto problémem, rád se
s Vámi či zodpovědnými kontrolními orgány o mé názory podělím. S mými náměty jsem paní
ředitelku informoval již v roce 2 010. Dosud jsem na ně od ní neobdržel žádné vyjádření.

      Mám dojem, že klienti jsou  pouze potřební pro chod DS. Chybí mi tady zohlednění jejich
Potřeb.

      Na zámku se již několik let nepravidelně střídají různé stavební firmy, které provádějí růz-
-né stavební práce. Zatím ale nikoho nenapadlo, že by pro klienty postavili  zábradlí na sjezdu
z chodníku do brány zámku.

            Všechny důvody pro vydávání Napomenutí byly údajně zpracovány na základě
Hlášení o mimořádné Události. Sice na mně bylo žádáno potvrzení mým podpisem. Nesměl jsem
Se ovšem k zápisu vyjádřit. A proto jsem se nepodepisoval.

            Je třeba zajímavé, že k projednání v Hlášení o mimořádné události  s pracovnicí DS bylo
jednáno pouze s ní, t, zn. bez mé přítomnosti. Nebyl jsem totiž vůbec přizván k projednávání
této události.

           U všech Napomenutích jsem nikdy nebyl poučen o možnostech se proti rozhodnutí
odvolat.

            Není mi také nic známo o porušování soužití s ostatními.

             S pozdravem.
Jiří Formanek,                                                                                  2 011. 18. 09.
Masarykovo nám 37,
Heřmanův Městec
538 03


Na vědomí: Petr Dolínek, radní MHMP
                    Lenka Teska Arnoštová, zastupitel MHMP

Odvolání proti neprávoplatnému rozhodnutí.

Domov pro seniory hl. m. Prahy

Paní ředitelka M. Málková

Masarykovo nám. 37
HEŔMANUV MÉSTEC
538 03

Věc: Vypovězení smlouvy o poskytování služeb.


Vážená paní ředitelko,

11. 15. 09. jste mi předala dopis, kterým jste mi oznámila, že mi dáváte výpověď podle
Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb v Domově pro seniory v Heřmanově Městci.
Vaše rozhodnutí nepovažuji za právoplatné. Kromě jiného neobsahuje poučení o odvolání.

Protože to je věc, která by mi měla podstatně změnit můj život musím Vám sdělit, že 
nesouhlasím s navrhovanou změnou a proto podávám odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Proto až do definitivního prošetření oprávněnosti  tohoto rozhodnutí se prozatím stěhovat
nebudu.

Jiří  F o r m á n e k
2 011. 17. 09.

úterý 13. září 2011

Stížnost na zvrhlé chování.

                                         Stížnost-oznámení.                                                                                                                     14.9.2011                                


Komu; 
           Primátor Prahy Mudr.Bohuslav Svoboda, radní MHMP p.Petr Dolinek, zastupitelka MHMP pí.Lenka Teska Arnoštova.
                            
       Již poněkolikáté upozorňuji Magistrát hl.m. Prahy(MHMP) nejen na závažné nedostatky v „Domově pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci jehož je MHMP zřizovatelem, ale taky na až „Zvrhlé chování“ ředitelky tohoto „Domova“ pí.Málkové a sociálního úseku DS.
    Tato opětovně zastrašuje starého těžce nemocného klienta (po těžké mrtvici), který má navíc problémy s močením, vystěhováním.
   Jako „důvod“ uvádí že se tento klient vymočil na WC do umyvadla !
  Toto však udělal „v nouzi“a protože se špatně pohybuje, bál se že nedojde do kabinky.
   Nedostal vůbec příležitost tuto „situaci“ vysvětlit.
     Skutečný důvod takovéhoto „jednání“ ředitelky Málkové je ten, že tento klient „taky poukazuje na závažné nedostatky v DS a chování personálu“.
       Na tento „případ“jsem Vás nedávno upozorňoval.
  S podobným jednáním mám zde osobní zkušenosti již několik let.
   A protože z vaší strany není vůbec snaha něco doopravdy řešit, zahájím v nejbližších dnech před budovou MHMP na Mariánském náměstí „časově neomezenou hladovku“, na protest proti vaši „podpoře šikanování a porušování lidských práv“.

                                Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

sobota 10. září 2011

Přelet nad zámeckým hnízdem.

Přelet nad zámeckým hnízdem, aneb postřehy a zkušenosti s tzv. „Domova pro
seniory“.


    Zámek v Heřmanově Městci který slouží již dlouhé roky jako „Ústav sociální péče“ a jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) změnil před pár léty svůj název na lépe znějící „Domov pro seniory“ (DS).
   Je umístěn v docela hezkém parku a když pomineme zápach čpící na některých odděleních, nejen z důvodu nedostatečné hygieny některých klientů DS, je toto zařízení vhodné místo pro klienta který je netečný ke svému okolí a spokojí se pouze s jídlem a posteli. Může si občas zahrát např. člověče nezlob se nebo petang, případně zbytek svého volného času prosedět u televize.
   Hůř je na tom klient který je postižen pouze tělesně, je psychicky, duševně i mentálně zdráv a zajímá se o dění kolem sebe. Občas přijde např. s nějakou kritikou poměrů v DS, nebo nápadem jak zlepšit poskytované služby. Ten se „ze zlou potáže“ u vedení DS v čele se všemocnou, zde dlouhodobě vládnoucí ředitelkou pí.Málkovou. K ním se samozřejmě připojí i část personálu, věrně oddaná ředitelce DS.
   Takový klient je nejdřív přesvědčován že nemá pravdu, že všechno je jinak než si on myslí. Když nezmění názor, je zastrašován psychiatrem, jsou na něj vytvářeny nepravdivé zápisy které klient většinou ani nedostane k nahlédnutí. Na základě těchto zápisů, je klientovi „uděleno napomenutí“ a poté mu hrozí vystěhování.
   Zřizovatel se ke stížnostem takto postiženého klienta na takovéhle jednání vyjadřuje v tom smyslu, že kontroluje pouze dodržování plnění  „Smlouvy o poskytování soc. služeb“(většinou administrativně) a nějaké „šikanování nebo porušování lidských práv ho zřejmě nezajímá.
  A když už je klient natolik „nepřizpůsobivý a nechápavý“, že si stěžuje i na neochotu zřizovatele tento stav řešit, je zastrašován a vystaven pomluvám i ze strany Odboru soc. věcí a zdravotnictví MHMP.
  Za těch pět let v DS jsem zjistil, že podobně jedná pí.ředitelka DS i s některými zaměstnankyněmi, které sice byli oblíbené u klientů ale vyjádřili nahlas svůj názor nebo nesouhlas s názorem vedení DS. Museli z kola ven! Zřejmě podle hesla: „Zavedený pořádek si rozvracet nedáme“!
     Podobnost názvu mého článku s názvem známého filmu M. Formana, není pouze náhodná.
  Případné zájemce o podrobnosti k tomuto článku, odkazuji na web://Seznam//aginaj.sweb.cz/ nebo //Gogole//rozhodny.blogspot.com/, kde jsem zveřejnil zatím část mých stížností, které MHMP nechce doopravdy řešit.

                                                               Alojz Janiga, Masarykovo nám.37
                                                                                                    Heřmanův Městec

sobota 3. září 2011

Neřešené oprávněné stížnosti na poměry "Domově pro seniory" hl.m. Prahy.

Komu: <NRZP@NRZP.CZ>,
# Kopie:
# Předmět: Porušování lidských práv v "Domově pro seniory" (DS) hl.m.Prahy,v
# Heřmanově Městci.
# Datum: 08.3.2010 18:44:56
# ----------------------------------------
# Již přes dva roky upozorňuji na porušování lidských práv,šikanování a jiné
# "nepřístojnosti",které se v tomto DS dějí. Na stížnosti,které jsem posílal na
# MHMP,většinou nedostávám vůbec odpověď a když už přijde nějaká "kontrola",tak
# žádné "větší nedostatky nezjistí" a když už něco zjistí,tak žádné "opatření"
# týkající se nápravy nepřijme. To se týká i kontrol,které nejsou přímo s MHMP.
# Podobně je to i v DS,kde se stížnost bud vůbec neeviduje,anebo se o ni bez
# nějakého většího šetření rozhodne jako o "neoprávněné". Kromě toho,ředitelka DS
# pí.Málková,spolu s vedoucí odd.soc.věcí a zdravotnictví na MHMP
# pí.Matulovou,rozesílají na úřady,které na tento stav upozorňuji,pomlouvačné a
# lživé dopisy,týkající se mého postižení,psychického stavu a mého dřívějšího
# pobytu v Praze. Tímto "jednáním",chtějí "zlehčit"vážnost mých stížností. V
# poslední době se v DS "rozšířil alkoholizmus"a následně s tím i agresivní
# jednání některých klientů DS. Byl jsem zde svědkem i toho,že klient "psychický
# zjevně nevyrovnaný",opakovaně a dlouhodobě fyzicky napadal klienta mentálně
# postiženého,aniž by proti tomuto "agresivnímu klientovi"byla učiněna nějaká
# rázná opatření. Společně s častými krádežemi,hlavně peněz mezi klienty,jsou to
# další "nepříjemnosti",kterým jsou klienti DS vystavení. A i když jsou vinící
# většinou známí nechává vedení "vyřešení " těchto záležitostí na klientech
# samotných. Jsem těžce tělesně postižený,duševně jsem však naprosto zdráv. Kromě
# toho,že jsem vystaven agresivitě těchto "opilců",jsem taky odkázán na "svévůlí "
# vedení DS,které se hlavně kvůli mým stížnostem na závažné nedostatky v DS
# "snaží ze mně udělat duševně nemocného a psychicky nevyrovnaného člověka". Alojz
# Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803.

Předmět: Žádost o pomoc.
# Datum: 25.10.2009 22:21:35
# ----------------------------------------
# Vážení. Dovolte mi požádat Vás o pomoc, při řešení moji svízelné situace, ve
# které se nacházím. Je mi 54 let, jsem po amputaci pravé nohy a části levé nohy,
# po úrazu a omrznutí. Od jara 2006 bydlím v "Domově pro seniory" ( DS) hl.m.
# Prahy v Heřmanově Městci. Asi od roku 2007 jsem začal vedení DS upozorňovat,
# nejdřív ústně a pak i písemně na nedostatky týkající se rehabilitace,chování
# některých zdravotních pracovnic a hygieny stravování. Jelikož vedení DS moje
# stížnosti neevidovalo a neřešilo, naopak začalo vyvíjet proti mně psychický
# nátlak, který se začal stupňovat poté, co jsem se začal písemně obracet na různé
# instituce a upozorňoval jsem na toto i veřejnými protesty před Magistrátem hl.m.
# Prahy (MHMP), Úřadem vlády a Poslaneckou sněmovnou ČR. Pokračovalo to "porušením
# Smlouvy o poskytování sociální služby a porušováním lidských a občanských práv,
# ze strany vedení DS,v čele s ředitelkou pí.Málkovou. O tom všem jsem MHMP
# informoval. V současné době jsem obviněn z "přestupku proti občanskému
# soužití"(šíření nepravdivých údajů o úmrtí klientů v DS) na základě oznámení
# pracovnice MHMP. Když jsem po počátečních potížích na Obecním úřadě v Heřmanově
# Městci, konečně získal protokol k tomuto přestupku, zjistil jsem že jsou v něm i
# zápisy, které nemají souvislost s tímto "přestupkem", zkreslené a nepodložené
# informace ředitelky DS pí.Málkové a dopis ředitelky odboru soc. péče a
# zdravotníctví MHMP, ing.Ilony Matulové, ze dne 8.12.2008,adresovaný Úřadu
# vlády-oddělení styku s veřejností, ve kterém zřejmě úmyslně, podává nepravdivé
# informace, týkající se mého pobytu v Praze, příčiny mého zdrav.postižení a
# psychického stavu. To vše má zřejmě ovlivnit rozhodování "přestupkové komise" a
# přispět k mému vystěhování z DS v Heřmanově Městci, případně k mému umístění v
# psychiatrické léčebně, což by tady zřejmě až takový problém nebyl. Zpráva
# klinického psychologa, ze dne 10.7.2008, z vyšetření které je běžnou součástí
# vyšetření pobytu na "Rehabilitační klinice" v Hradci Králové a kde mi "pomohli
# se postavit se na nohy" a která je součástí mé zdravotní dokumentace, o žádných
# "výkyvech" týkajících se psychického stavu a rozumových schopností "nemluví".
# Kromě již zmíněných úřadů jsem se obrátil i na Ministerstvo práce a soc.věcí a
# Kancelář veřejného ochránce práv, kteří "bud nemají kapacity" anebo se "spokojí
# s vysvětlením" MHMP,kde nakonec moje stížností stejně končí i když jsou v
# podstatě směřované vůči němu. A "kontroly", na které MHMP poukazuje jsou zjevně
# nedůsledné. Snad by pomohla "medializace" tohoto "mého případu". Myslím že
# nejsem sám, kdo má podobné "problémy" a veřejnost by měla být informovaná, že
# není všechno v sociálních službách tak "růžové", jak se to snaží někteří
# odpovědní "šířit ve svých prohlášeních". Obracím se proto na Vás s prosbou o
# pomoc, případně o doporučení na koho bych se měl obrátit ? Děkuji Vám. Alojz
# Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec,53803

Kopie:
# Předmět: Oznámeni.
# Datum: 29.5.2010 14:41:03
# ----------------------------------------
# Již víc než dva roky marně upozorňuji,nejenom MHMP jenž je zřizovatelem "Domova
# pro seniory" (DS) v Heřmanově Městci,na šikanování a porušování lidských
# práv,protiprávní vybírání některých poplatků a závažné nedostatky ohrožující
# zdraví klientů tohoto zařízení. Do tohoto "Ústavu"jsem byl umístěn bez nějakého
# předchozího pohovoru a obeznámení,o jaké "zařízení" se vlastně jedná. Za to,že
# na tyto závažné nedostatky upozorňuji, i veřejně,je na mně vedením DS vyvíjen
# psychický nátlak a jsem zastrašován vystěhováním nebo "přemístěním" do "Ústavu
# pro mentálně postižené",i když jsem psychicky a duševně zdráv. Dochází zde taky
# často k "verbálním" a fyzickým napadením ze strany opilých a psychicky
# narušených klientů. Vedení DS nechává napadené, aby se proti tomuto "jednání"
# bránili samy. V poslední době vedení DS omezuje klienty i v přístupu na
# internet,pouze v pracovní dny a 8 hod. denně,bez toho aby to "rozumně"
# vysvětlilo. Internet je tady jediná možnost,kde může klient získat objektivní
# nebo užitečné informace,popřípadě v odpoledních hodinách a o víkendech účelně
# strávit volný čas. Před tímto "omezováním" byl "internet pro klienty"přístupný
# po celý den. Jak jsem v poslední době zjistil,"nad tímto řáděním drží ochrannou
# ruku", ředitelka odboru soc.věcí a zdravotnictví MHMP ing.Matulová. Několikrát
# jsem na tento stav písemně upozorňoval primátora Prahy p.Béma i radního
# MHMP,odpovědného za sociální oblast p.Janečka. Zatím neprojevili "opravdový
# zájem něco řešit". Kontroly,jak "místní",tak ze strany zřizovatele MHMP,nebo
# tzv."Cvičné inspekce MPSV,na které se MHMP ve svých "vyjádřeních" odvolává,jsou
# ve skutečnosti pouze "povrchní"a ve skutečnosti nic neřeší. O pomoc jsem mimo
# jiné žádal taky některé instituce,které mají "Pomoc zdravotně postiženým",nebo
# "Ochranu lidských práv" ve své náplní,aspoň podle názvu. Např: "Vládní výbor pro
# zdravotně postižené",NRZP,nebo "Ministerstvo pro lidská práva". Bohužel,ani
# jedna z těchto "Institucí"mně nepomohla. Alojz Janiga, Masarykovo nám.37,
# Heřmanův Městec, p.s.č.53803.

12.11. 2010, 08:51
Oznámení.

Opětně si stěžuji na „zvrhlé“ chování ze strany ředitelky „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, „soudružky“ Málkové, jehož zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP).
Dne 11.11.2010, mi bylo v 9.00 hod. soc. pracovnici (DS) pí. Stybalovou „oznámeno“ že se mám dostavit v 11.00 hod. k ředitelce DS. Nebyl mi sdělen důvod tohoto „pozvání“, což ostatně nebylo poprvé.
Přítomné pracovnice DS, vedoucí soc.odd. pí.Čížková, pí. Stybalová a hlavně ředitelka s. Málková, po mně „požadovali“ abych podepsal „zápis“ z projednávání stížnosti ze dne 2.11.2010, ve kterém jsem si stěžoval na „chování“ dvou ošetřovatelek, v souvislosti s „agresivním chováním“ klientů DS.
Tento „zápis“ jsem tehdy odmítl podepsat, protože stížnost nebyla prošetřena celá a výpověď svědka „ovlivňovala“ ředitelka DS osobně. Kromě toho, tyto „osoby“ po mně opět chtěli abych podepsal se „zpětnou platnosti“ Dodatek ke smlouvě o poskytování soc. služeb, který výrazně omezuje „právo klienta v souvislosti se stravováním“.
Poté co jsem tyto „papíry“ odmítl podepsat, mně ředitelka DS s. Málková sdělila že „ na základě dopisu soc. ombudsmany MHMP Mgr.Halové, mně uděluje Napomenutí pro porušování domácího řádu“. Osobně si nejsem vědom porušení žádného „řádu“.
Tímto „postupem“ se mně zjevně „opět snaží vyhodit“ s DS.
Jde zřejmě o „domluvu“ mezi Mgr. Halovou a řed. Málkovou a „napomenutí je trest i za to, že jsem si dovolil kritizovat činnost Mgr,Halové, při její poslední kontrole v DS“.
To, co tady proti mně za moji „oprávněnou kritiku“ vedení DS a některých „odpovědných úředníků“ MHMP, ředitelka s. Málková v poslední době „vyvíjí“, to už není „jen psychický nátlak a šikanování“. To už je „psychický teror a snaha vyprovokovat mně k nějakému neuváženému a zoufalému činu“. A až k „něčemu takovému“ opravdu dojde „jste za následky odpovědni i Vy“: MPSV, Vláda ČR (její příslušné výbory), Veřejný ochránce práv a hlavně MHMP, které jsem na toto „ZVRHLÉ JEDNÁNÍ“ léta upozorňoval a kteří jste k „nápravě tohoto stavu nic nepodnikli“

     28.10. 2010, 16:12            Oznámení.

Vážení. Opakovaně Vás upozorňuji na závažné nedostatky v „Domově pro seniory“ (DS) jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) a na nevhodné jednání vedení tohoto DS.
1; Byli zde neoprávněně vybírány poplatky za dovoz zdravotních pomůcek a jsou zde vybírány protiprávně „regulační poplatky ve zdravotnictví“.
2; Jsou zde porušovány hygienické předpisy, hlavně ve stravování.
3; Dlouhodobě je zde porušována „Smlouva o poskytování sociální služby“
4; Stížnosti na personál se neevidují a neřeší.
5; Jsou zde porušována občanská a lidská práva.
6; Klienti nejsou dostatečně informování o svých právech a různé „dodatky ke             smlouvě“ jsou jim dávány k podpisu se „zpětnou platnosti“.
7; Jsou zde zkreslovány „zápisy o mimořádných událostech“.
8; Klienti jsou zde vystavěni agresivnímu jednání některých „psychicky nemocných klientů“, zejména pod vlivem alkoholu, aniž by vedení tyto „případy“ řádně prošetřilo a sjednalo nápravu.
9; Klienti jsou zde omezování ve svých „volno-časových aktivitách“.
10; Klient který na tyto a další nedostatky upozorňuje, je vystaven psychickému tlaku, zastrašování a pomluvám, nejen ze strany vedení DS ale i některých pracovníků MHMP.
11; Kontroly které zde byli a to nejen ze strany MHMP, jsou povrchní a neobjektivní.

Žádám proto o provedení „důkladného“ prošetření všech těchto nedostatků a pochybení v tomto DS, na které dlouhodobě upozorňuji.

     Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

Odpověď na e-mail (dotaz), soc. pracovnice HELCOM pí. Baslové.

Vážená paní.
Jsem rád, že jste projevila zájem o „moje problémy“. Od té doby, co jsem jako zdravotně postižený „vystaven péči“  nejen „Domova pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) a předtím 14 měsíců v Léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN), vím že v „podobné situaci“ nejsem sám.
Ne každý klient má však odvahu a dost sil na „jednání a nedostatky“ upozornit, protože tyto „Ústavy“ jsou v podstatě „Na doživotí“.
Já jsem se tak rozhodl krátce poté, co jsem byl po amputaci a částečné amputaci dolních končetin a následném 14 měsíčním „neléčení a nerehabilitování“ v LDN, ve svých 51 letech v roce 2006 „umístěn“ do DS v Heřmanově Městci. Byl jsem umístěn na pokoj, s podobně postiženým a stejně „starým“ klientem. „Chování“ tohoto „klienta“, který  byl agresivní, pravidelně se opíjel aby poté na noc svými výkaly a zvratky „znečistil“ pokoj a myl se akorát jednou týdně (když to bylo povinné), jsem byl vystaven déle než měsíc, aniž by vedení DS proti tomuto „řádění“ zasáhli, i když o tom věděli.
Po celou tuto dobu jsem byl vystaven pohrůžkám fyzického napadení, nebo zabití, takže jsem noci spíše „probděl“ a „dospával jsem“ přes den, ve společných místnostech u televize.
Když „nepomohla“ ani stížnost u zřizovatele MHMP, upozornil jsem vedení DS, že jestli tento „stav“ nebude řešit, požádám o pomoc ČT nebo jiné sdělovací prostředky. Teprve potom jsem byl přestěhován na jiný pokoj a později do jiného objektu DS do„Vily“. Tehdy to bylo poprvé, co jsem byl vystaven v DS „agresivitě“ klienta a „nezájmu“ vedení DS něco řešit.
 Poté co ve „Vile“ došlo k „výměně“ staniční sestry, došlo zde ke „zhoršení mezilidských vtahů“ a „zvýhodňování“ některých klientů, kterým bylo za jejich „drobné posluhy“ personálu „tolerováno jejich chování“ vůči jiným klientům.
V té době mi byli „konečně“ po 18 měsících, odstraněny v Pardubické nemocnici „zbylé stehy“ z jizvy pahýlu pravé nohy a pahýl byl „upraven“ tak, abych mohl nosit protézu. Později mi byli náhodně vybranými protetickými firmami „vyrobeny protézy“, které jsem nemohl používat a to nejen z důvodů „nekvalitně odvedené práce“ zaměstnanců těchto firem. Hlavní důvod byl ten že, jak rehabilitační sestra DS, tak ortoped který sem dochází, „nebyli ochotni“ mně odeslat na vyšetření na specializované pracoviště k ortopedovy-protetikovi, který by mi doporučil vhodnou protézu i rehabilitaci, přesto že jsem o to opakovaně žádal.
O tomto „problému“ tehdy věděli všichni, kteří mi v tom pomoct mohli a snad i měli: staniční sestra, vrchní sestra, sociální odd. a ředitelka DS s. Málková. Nikdo z nich se mně „nezastal“.
To bylo  další „kritické období“ mého pobytu v tomto „Ústavu“.
Proto jsem písemně „požádal o pomoc“ ČT-redakci pořadu „Černé ovce“. Nedlouho poté o tom redaktorka tohoto pořadu pí. Maria Křepelková natočila reportáž a hlavně mi „zprostředkovala kontakt“ na „Rehabilitační kliniku“ do Hradce Králové, kde mně „opět postavili na nohy“. Díky těmto „Lidem“, jsem po více než třech letech „zbytečně“ strávených na inv. Vozíku, mohl „znovu začít chodit“.
Od té doby byli na mně ředitelkou DS a části personálu „vytvářeny různé zkreslené a nepravdivé zápisy, vyjádření a napomenutí“ za moji oprávněnou kritiku, týkající se hlavně hygieny stravování a „zvýhodňování“ některých klientů vůči ostatním, neoprávněného vybírání některých poplatků a nedostatků ohrožujících zdraví klientů. Tyto „zápisy“ byli zakládány do mé zdravotní dokumentace a bylo mi zároveň vyhrožováno „vystěhováním“. Moje ústní stížnosti proti takovému „jednání“ nebyli vzaty vůbec „na vědomí“. Písemná stížnost proti „chování“ staniční sestry, mi byla vedoucí soc.odd. DS vrácená během pěti minut se slovy „ředitelka o tom ví“, bez toho aby ji zaevidovali a řešili.
V té době jsem poprvé v životě (a doufám že naposled) „navštívil“ psychiatra Mudr. Novotnou, která zde „ordinuje“. Začal jsem mít „problémy s usínáním“, protože jsem „nemohl pochopit takovéto jednání“ a musel jsem na to neustále myslet. Čekal jsem, že když se svěřím se svými problémy a jejich příčinami „odborníkovi znalému místních poměrů“, že svým „vlivem a zájmem“ u vedení DS „přispěje k nápravě věcí“. Za moji „námahu a důvěru“ jsem byl „odměněn pouze“ krabičkou Neurolu.
 Poté co jsem se svými stížnostmi na „poměry“ v DS neuspěl u zřizovatele, MHMP, MPSV, Úřadu vlády ČR a dalších institucí, rozhodl jsem se že budu na toto poukazovat „veřejnými protesty“ před MHMP. Radní (bývalý) MHMP odpovědný za sociální oblast p. Janeček, který mně v začátcích mých zatím bohužel marných protestech, před více než dvěma roky „ubezpečil“ že „nechá celou záležitost důkladně prošetřit“, chtěl v létě letošního roku vědět „jestli mám vůbec občanský průkaz, jestli jsem svéprávný, když sám protestuji před MHMP“.

10.10.2008 v den mé předem ohlášené nepřítomnosti, vedení DS svolalo „setkání“ klientů a zaměstnanců „Vily“ aby „projednali mé nevhodné chování“. O výsledku tohoto „setkání“ jsem se dověděl až po dvanácti dnech a to druhý den poté co jsem byl s transparentem před MHMP v Praze, abych „opětovně upozornil na dění“ v DS. Toho dne 22.10.2008 u snídaně mi ředitelka DS s. Málková „oznámila“ že „ve Vile svým chováním vytvářím nepříjemnou atmosféru a na základě stížností klientů ze schůze dne 10.10.2008 rozhodla, že se musím přestěhovat na Zámek“ (hlavní objekt DS). Když jsem se ptal, kteří klienti to jsou a že chci aby mi svoje připomínky vůči mně řekli do očí, odpověděla že „už rozhodla a nebude tyto lidi obtěžovat“. To se nedá vysvětlit jinak, než jako „trest za to, že jsem si dovolil veřejně protestovat proti poměrům a vedení v DS“.
„Zápis“ ze dne 10.10.2008 jsem dostal až poté, co mi to ředitelka oznámila osobně a po opakované žádosti. Už na první pohled bylo vidět že klienti byli „hrubě ovlivňováni“ ředitelkou DS s.Málkovou, vrchní sestrou a „psycho-konzultantem“ DS.
Následující den mi nová staniční sestra ve Vile, odmítla vydat stravu „s rozhodnutí ředitelky DS a to i přesto, že jsem jí upozornil že tím porušuje „Smlouvu o poskytování soc. služeb“. Ještě toho dne jsem to upozornil radního MHMP p. Janečka, který mi slíbil „že se na to podívá“. Neudělal však pro nápravu tohoto „jednání“ vůbec nic. Já jsem si pak týden „dojížděl“ i v dešti, na inv. vozíku na „Zámek“ pro jídlo.
Tohle není „jenom“ porušování  „Smlouvy o poskytování sociálních služeb“.
Za psychický nátlak považuji i „lživé a pomlouvačné dopisy“ ing. Matulové a ředitelky DS Málkové, ve kterých se mimo jiných „nepravd“, píše i o tom že „k mému zdrav. postižení (amputaci) došlo proto, že jsem opilosti omrznul“. Přitom o tom „neexistuje žádný zápis“. A ani nemůže, protože já jsem byl už v té době „úplný abstinent“.
Tyto „dopisy“ byli odeslané mimo jiné např. na „Úřad vlády ČR, kam jsem taky svoje stížností posílal, zřejmě „ve snaze ovlivnit názor na moje stížnosti“.
Byli taky součásti spisu „trestního oznámení“, kromě dalších „zavádějících dokumentů“ které s tímto „oznámením“ nesouviseli, ve kterém jsem byl „odborem soc. věcí a zdravotnictví“ MHMP  „obviněn s pomluvy“, týkající se „mimořádných událostí v DS - úraz a sebevražda klienta“, které bylo překvalifikováno jako „přestupek“ a“po projednání“ na MěÚ v Heřmanově Městci „zastaveno“ Když jsem se chtěl s tímto „spisem“ seznámit, byl jsem na MěÚ „odmítnut“ se slovy „na to nemám nárok, budu sním seznámen až při projednávání přestupku“. Se „spisem“ jsem byl „obeznámen až poté co jsem si stěžoval na „Krajském úřadě“ v Pardubicích. „Projednávalo“ se však „pouze“ moje „obvinění  týkající se úrazu klientky“.Jako „jeden s očitých svědků“ však dodnes tvrdím že „zápisy týkající se těchto událostí, nejsou pravdivé, v případě sebevraždy nebyla poskytnuta adekvátní okamžitá první pomoc“ a jsem ochoten k „upřesnění „ toho jak to „opravdu bylo“, vypovídat i prostřednictvím „detektoru lži“.
Ze strany „příslušných orgánů“ však zřejmě „není dostatečná snaha“, i když jsem na to a další „provinění“ upozorňoval prostřednictvím „Státního zastupitelství“. V tomto směru jsem „nebyl požádán o předložení dalších důkazů“.
Pokud jde o sociální prac. DS pí. Stybalovou, kterou jste požádala o vyjádření: tato zaměstnankyně „dělá jenom to, co ji ředitelka s. Málková dovolí“. Stejně jako ostatní soc. pracovnice, nebo staniční sestra. Tato soc. prac. se mi mimo jiné snažila „podstrčit“ k podpisu „pracovní smlouvu“ s firmou ERA-PACK Chrudim, která byla pro mě „nevýhodná a v rozporu se zákoníkem práce“. Na její „přípravě“ se taky „podílela“ s. Málková.. Poté co jsem tuto „smlouvu“ odmítl podepsat, bylo mi „v mé nepřítomnosti, s uzamčeného pokoje a bez mého vědomí odvezen materiál“, který jsem tam měl na jinou práci, od té samé firmy, ke které jsem měl od vedení DS povolení: Opět za „asistence“ ředitelky DS.
Co se týká „klíčové pracovnice“: „To je osoba, která je mi určená, sepíše se mnou všechny moje cíle a plány, utře mi na pokoji prach, vymění mi prádlo a podobně. Nic víc však pro mě udělat nemůže“.
Ředitelka DS „ soudružka“ Málková, má za těch bezmála 30 let co tady „šéfuje“, již „moc dobře vybudované zázemí“. Proto tak „statečně odolává“ všem těm stížnostem a trestním oznámením, může si dovolit „lhát“ ve svých „vyjádřeních“, protože „si je vědoma že se dá za pravdu Jí“. Může „otevřeně vyhrožovat psychiatrem a vystěhováním“, lidem jako jsem já, protože „ze strany MHMP jí nic nehrozí“.
To, že mi „nehrozí vystěhování na ulici“ je třeba pravda, já však „rozhodně netoužím strávit zbytek života v podobném zařízení“.
Jestli máte paní Baslová, opravdu zájem mi pomoci, jsem Vám ochoten poskytnout všechny písemné podklady které k tomu mám.

Když dovolíte, odešlu tento e-mail i na další adresy.

Děkuji Vám.          Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

Petr Dolínek, radní pro sociální politiku, bydlení a evropské fondy MHMP.

Vážený pane radní,
Reaguji na Váš dopis, týkající se moji poslední stížnosti na „jednání“ ředitelky „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, Marie Málkové.
    Píšete v něm, že můj „podnět“ jste předal k prošetření ředitelce odboru sociální péče MHMP, Mgr.Haně Halové.
Mgr.Halová „předvedla čeho je schopna“ naposled na podzim roku 2010, když jako „Sociální ombudsman“ MHMP „řešila“ i se svými „asistenty“ moji „oprávněnou stížnost na poměry“ v DS.
I když později další klienti DS „potvrdili oprávněnost mojí stížnosti“, Mgr.Halová toto „šetření“ provedla „jednostranně zaujatě proti moji osobě“.
    Je zřejmé, že na MHMP (a nejen tam) ve skutečnosti „k žádným změnám k lepšímu nedošlo“.
„Porušování lidských práv“ a to co se děje v DS v Heřmanově Městci je MHMP zřejmě „lhostejné“, stejně jako i dalším „nadřízeným úřadům“, které jsem požádal o pomoc.
Proto se ze svými „dopisy“ v poslední době obracím na „nezávislé iniciativy“ a sdělovací prostředky mimo území ČR.
Když už nic jiného, tak aspoň upozorním na to, jaký je „opravdový život zdravotně postiženého v tzv. Domově pro seniory“ v ČR

        Janiga Alojz, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec.

čtvrtek 1. září 2011

Stížnost na hrubé zacházení a porušování lidských práv těžce zdravotně postiženého.

                                                                                                                                                             1.9.2011

                                                             Stížnost.

Primátor hl.m. Prahy, Mudr. Bohuslav Svoboda.

Vážený pane primátore.
         Opětovně Vás upozorňuji na hrubé porušování lidských práv klientů tzv. „Domova pro seniory“ v Heřmanově  Městci, kterého zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) a „bezohledné chování“ nejen vedení „Domova“ vůči některým klientům.

  1; Došlo opět k porušení „Smlouvy o poskytování soc. služby“-„donucené přestěhování“ staršího těžce nemocného klienta, kterému nebyla dána dostatečná možnost se proti tomuto „zvrhlému“ jednání odvolat.. Prostory do kterých byl tento klient přestěhován jsou v rozporu s podmínkami smlouvy, kterou tento klient podepsal.
Jde o klienta který se i přes svůj věk a těžkou nemoc snaží být nejen fyzicky aktivní.
V tom mu však vedení a sociální úsek „Domova“ nepomáhá spíš naopak.
Skutečný důvod jeho „přestěhování“ byl zřejmě ten, že tento klient „poukazoval na závažné nedostatky v tomto zařízení“.
Mně se zde stalo před léty „něco podobného“, ze stejných důvodů a do dnešního dne to nebylo „prošetřeno“ i když jsem na to několikrát upozorňoval a nejen MHMP.

2; Jsem „zdravotně těžce postižen“, je mi přiznán „příspěvek na péči“, který na mně pobírá „Domov“. Přesto si musím většinu věcí zařizovat sám. V poslední době např. zajišťování někoho kdo mi dá vyprat prádlo a pak se musím shánět kde ho mám i když je tato „činnost zajištěna smlouvou“ a jsou k tomu určeni zaměstnanci.
Je to další způsob „šikanování“ za to, „že si dovoluji kritizovat poměry v tomto Domově“.
A protože i nadále nemáte zájem na řešení situace v tomto „Domově“, kromě toho že budu na tyto „zrůdnosti“ a Váš nezájem poukazovat veřejně, můžete si většinu z mých  „Vámi neřešených“ stížností opět připomenout zatím na „Seznamu“ (aginaj.sweb.cz), Google (rozhodny.blogspot.com), nebo na Facebooku.

Věřím že se najde dost slušných lidí, kteří mně podpoří v tomto mém „snažení“ poukázat na „hrubé porušování lidských práv“ postižených a nemocných v podobných „zařízeních“ v ČR.

            Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803