pondělí 26. prosince 2011

Stížnost-upozornění primátorovi Prahy a zastupitelstvu MHMP.

                                                                                                                                                      27.12.2011                                                                                                                                                                        
     
Stížnost-upozornění na „životu-nebezpečné“ poměry v tzv.„Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož „zřizovatelem“ je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP).


 Komu:
            Primátor hl.m. Prahy Mudr.Bohuslav Svoboda a Zastupitelstvo hl.m. Prahy.

           Vážení, „opakovaně“ Vás upozorňuji na „poměry“ v „Domově pro seniory“ v Heřmanově Městci.

Tentokrát Vás chci upozornit „opakovaně“ hlavně na „shovívavý přístup“ vedení DS k „agresivním“ klientům DS, kteří „často pod vlivem alkoholu slovně i fyzicky „napadají“ jiné klienty, vyhrožují jim třeba „zabitím“ hlavně těm, kteří se z nějakého důvodu „znelíbili“ vedení DS. „Agresivní“ klienti jsou si „vědomí“ toho, že těchto „případech“ jim ze strany vedení DS „nehrozí žádny postih“.
     Naopak, jak jsem se měl možnost „na vlastní kůži“ sám přesvědčit „doplatí na to ten, kdo si na toto  „napadání“ stěžuje. Případní svědci jsou pak „sociálním úsekem“ DS „ovlivňování aby svůj názor změnili“.

  Vedení DS se mimo jiné „snaží oddálit řešení“ takových „případů“ pokud možno „na poslední chvíli“.

    Poslední „případ napadení“ se zde odehrál v pondělí 26.12.2011, kdy jsem byl během dne několikrát „bezdůvodně“slovně napadán některými těmito „agresivními“ klienty, zřejmě „opět pod vlivem alkoholu“. Poté co mně bylo jedním z nich který byl ve svém „jednání“až „nepříčetný“ opakovaně „vyhrožováno zabitím“, jsem byl nucen „schovat se na pokoj“ odkud jsem pak zavolal policii.

      „Nebylo to poprvé“ když jsem „z obavy o život“ v tomto „zařízení“ volal policii.

      Dále Vám chci „opět“ připomenout „bývalého“ klienta „po vážné mozkové příhodě, napůl ochrnutého“, který se „provinil pouze tím že, že mněl problémy s močením“. Při řešení  těchto jeho „problémů“ mu „pečující“ personál „nebyl vůbec nápomocen“. Hlavně však, měl svůj názor na to, co se děje v DS“ a „dával ho otevřeně najevo“. To byl „hlavní důvod“ proč tohoto klienta ředitelka DS pí.Málková „s vědomím odpovědných“ úředníků a zastupitelů MHMP „vyhodila“ z DS málem „na ulici“.
         Aby nemusel bydlet na ubytovně „mezi opilci“, bydlí v podnájmu  4.kategorie.

      Jestlipak Vás dál zajímá „osud“ tohoto „zdravotně těžce postiženého člověka“?  Zřejmě ne.

   Více se „zviditelníte“ např. „při rozdávání polévky“ na náměstí, náhodným kolemjdoucím „za velkého zájmu příslušných médii“.
        „Domov pro seniory“ bude v roce 2012 „slavit“ 60 let svého „vzniku“.

   Nezbývá než jeho klientům do Nového roku a dalších let popřát: „Aby žádný z nich v budoucnu nezažil něco podobného o čem Vám teď píší anebo podobné situace, o kterých se píše na web-stránkách //Seznam//aginaj.sweb.cz // nebo //Gogole// rozhodny.blogspot.com // a // rozhodnyj.blogspot.com //. Aby tento Domov opravdu splňoval všechny požadavky, záměry a cíle, kvůli kterým byl zřízen“.   

   To by však muselo dojít k „velikým změnám“ i na MHMP.


         Alojz Janiga,  Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.                                                                                    

sobota 10. prosince 2011

Otevřený dopis pro 14 tibetského dalajlámu.

                                                                                                                                                    10.12.2011

                    Otevřený dopis pro 14. tibetského dalajlámu Tändzin Gjamccho.

      Vaše svatosti.
                            Píší Vám v první den (10.12.2011) Vaši návštěvy  České republiky (ČR). Dnešní den je označován  jako Den lidských práv.

      Česká republika je svými politickými představiteli představována jako „země kde jsou dodržována lidská práva, zvláště dětí, starých nemocných lidí a zdravotně postižených“.

   Já však ze svých vlastních zkušeností „jako zdravotně těžce postižený, vím že to není pravda a lidská práva v ČR jsou porušována právě těmi, kteří by na jejich dodržování měli dohlížet“!

   Již pět let upozorňuji na „šikanování a porušování lidských práv“ zdravotně postižených v tzv. „Domově pro seniory“(DS) který „spravuje“ Magistrát hlavního města Praha (ČR) a který by měl mimo jiné dohlížet i na to aby v tomto „Domově“ k žádnému „šikanování a porušování lidských práv“ na starých nemocných lidech a zdravotně postižených lidech (klientech) kteří v něm bydlí nedocházelo.

   Klienti tohoto „zařízení“ kteří „otevřeně“ vyjádří svoji „nespokojenost s poměry“ v DS, jsou vedením DS v čele s jeho ředitelkou Marii Málkovou „zastrašování psychiatrem“, pomlouvání, jsou „trestání kvůli svým zdravotním problémům“ a případně „vystěhování“ mimo „Domov“, kde „nemají přímou možnost poskytování každodenní zdravotní a sociální péče na kterou jsou vzhledem ke svému zdravotnímu postižení odkázaní“.
   
    Takto „potrestání“ klienti pak „nemají žádnou možnost se dovolat spravedlivého řešení své zoufalé situace“ protože „na tomto šikanování se svým jednáním přímo podílejí úředníci Magistrátu hlavního města Prahy pod dohledem volených zástupců lidu – Zastupitelstva v čele s Primátorem Prahy“.

    Na veřejnosti však představitelé „Magistrátu“ tvrdí že „nic takového se neděje“ a „nadřízené úřady se vymlouvají že šetření těchto stížností není v jejich kompetenci“, včetně Úřadu vlády a Prezidenta ČR.
  
  Organizace a instituce v ČR, které se prezentují jako „ochránci lidských práv“ a na které jsem se obrátil se žádosti o pomoc, buď „vůbec neodepíšou anebo se taky vymlouvají na nedostatek pravomocí“.

  O tom o čem Vám píšu se nepíše a nemluví v žádném „oficiálním“ sdělovacím médiu a neřeknou Vám o tom ani ti, se kterými budete během Vaši návštěvy v ČR mluvit.

  Podrobnější informace o tom co se v „Domově pro seniory“ děje najdete na webu //Gogole// rozhodny.blogspot.com // nebo //Gogole// rozhodnyj.blogspot.com //, lidská práva.

  Obracím se na Vás Vaše svatosti, v naději že svým zájmem o tento „Případ“, pomůžete i dalším podobně postiženým v České republice, jejichž „Lidská práva jsou porušována“ a nemůžou se dovolat nápravy“.

  Rád bych Vám svůj „Dopis“ předal osobně, obávám se však že by mně k Vám vůbec nepustili.

    Děkuji Vám za pozornost a pochopení.
                                                                      Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803