pátek 21. října 2011

Žádost o spravedlivé prošetření zvrhlého chování ředitelky Marie Málkové.

                                                                                                         Heřmanův Městec 21.10.2011
Komu:
           Primátor hl.m. Prahy
             MPSV
          Úřad vlády ČR
          Zmocněnec vlády ČR pro lidská práva


  Žádost o spravedlivé prošetření „zrůdného a zavrženíhodného jednání“ Marie Málkové
ředitelky“Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

  Již od roku 2007 jsem za svoji „oprávněnou kritiku hrubých pochybení a nedostatků“ v tomto „zařízení“ jehož jsem „klientem“, ze strany Marie Málkové ředitelky tohoto „Domova“ a jejich „poskoků“ vystaven
„šikanování a psychickému teroru“.

  Na tomto „šikanování“ se podílí i Magistrát hl.m. Prahy(MHMP) a to konkrétně: Mgr.Halova, Mgr.Štědroň, Dr.Mrnková a další „úředníci“ Odboru soc. péče MHMP „kteří by měli dohlížet nejen na
kvalitu poskytovaných služeb“ v tomto DS.
  Svým „přístupem“ nejenže „nepomohli“ k nápravě „vědomých pochybení“ ředitelky DS ale „sami se přímo podílejí tomto psychickém teroru“ vůči mé osobě.

  To i přesto že je tady další klient, který taky upozorňuje na „nepochopitelné chování“ ředitelky Málkové.

   Tato „ředitelka“ v posledních dnech „stupňuje psychický nátlak“vůči mně a „neváhá zneužít“ k tomu i
některé klienty DS, mezi kterými „vyvolává nevraživost“ vůči moji osobě a kteří snad ani „nejsou schopni pochopit o co vlastně jde“?
  Takovýhle „postup“ vůči klientovi „nepoužila poprvé“.
"Zachází s člověkem jako z hadrem, kdykoliv se ji zachce tak ho vyždímá a odloží kam chce"!
Já se však vůbec „nehodlám stěhovat pryč“, protože  „nejsem si vědom že bych porušil Domácí řád“, což je „důvod k vystěhování“ s DS.

  Žádám Vás proto naposled o urychlené, důkladné a spravedlivé prošetření porušování
Lidských práv a dalších Pochybení, které se v Domově pro seniory v Heřmanově Městci
dějí.
  A protože od roku 2007 „žádný“ z těchto „Úřadů a Institucí“ na které jsem se obrátil o pomoc „neudělali
nic proto aby zabránili tomuto zvrácenému jednání“ ředitelky Málkové, rozhodl jsem se že „nebudu veřejně protestovat a nebudu ani držet hladovku“ protože takovéhle „Činy“ v dnešní době „nic neznamenají“.
  Proto se „budu bránit“ takovým způsobem aby tento „můj Případ“ vzbudil nejen „zájem“ široké veřejnosti ale abych hlavně upozornil na ty, kteří se svým „zvráceným jednáním“
podílejí na „šikanování nemocných a zdravotně postižených“.

  Jsem abstinent, neberu žádné léky ovlivňující psychiku a psychicky i duševně se cítím zdráv.
Proto si „plně uvědomuji“ význam toho co jsem napsal a zřejmě je to „poslední možnost.

                                                              Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803

Na vědomí dalším, ke kterým jsem obracel o pomoc a kteří mně nepomohli:
       Parlament a Senát ČR, prezident ČR, Veřejný ochránce práv ČR, Helsinský výbor ČR a další.

Žádné komentáře:

Okomentovat