sobota 29. října 2011

Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky.

                                                                                                                                                   29.10.2011

                    Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky Petru Nečasovi.


Pane předsedo vlády.
                        Nedávno jste se vrátil z „návštěvy“ v USA kde jste prezidentovi  USA Obamovi
přislíbil že „budete spolupracovat při prosazování lidských práv ve světě“.

     Je „veřejným tajemstvím“ že lidská práva jsou porušována i v České republice.
A to nejen u dětí ale i nemocných a zdravotně postižených.

Já Vás chci upozornit na případ, kdy jsou porušována lidská práva v zařízení s názvem „Domov pro seniory“ (DS) jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy(MHMP) v Heřmanově Městci.

 Kromě toho že zde byli klienti DS „okrádání“ neoprávněným vybíráním různých“poplatků“, dochází zde kromě jiného i k „šikanování“ klientů kteří poukazují na hrubé nedostatky v tomto „Zařízení“ a na „nepochopitelné jednání“ vedení DS v čele s jeho ředitelkou Marii Málkovou.

  Tato „ředitelka“ si zřejmě „libuje“ v tom, že „trestá nespokojené klienty“ za jejich „zdravotní problémy“ nebo „oprávněné“ stížností a připomínky „vystěhováním“ z DS třeba někam „na ubytovnu“, bez ohledu na jejich „těžké zdravotní postižení“.
  Takový „nespokojený“ klient je mimo jiné vystaven ze strany vedení a sociálního úseku „Domova“ neustálému „psychickému tlaku a zastrašování psychiatrem“.
  Je před ostatními klienty „osočován“ kromě jiného i z toho že si „stěžuje neoprávněně“, čímž je mezi klienty DS „vyvolávaná nevraživost až nenávist“ k takovému „nespokojenci“.
 Toto pak vede k „verbálním a fyzickým útokům“ ze strany některých „agresivních“ klientů, často „pod vlivem alkoholu“, kteří se „těší zvláštní oblibě“ ředitelky Málkové, takže „napadený“ klient „nemá šanci uspět“ se svými stížnostmi proti těmto „agresorům“.

  Ředitelka DS „neváhá zneužít“ proti „nespokojeným“ klientům i tzv. „Výbor klientů“ DS, kteří jsou „vždy na straně vedení“.

  V tomto „řádění“ má vedení DS „plnou podporu“ Magistrátu hl.m. Prahy, hlavně „Odboru sociální péče“, který „vede“ Mgr.Halová.

 Zvláště „zavrženíhodný“ je poslední případ, kdy ředitelka DS „trestá vystěhováním na ubytovnu obzvlášť těžce postiženého klienta kvůli jeho zdravotním problémům“, jak se v podstatě sama vyjádřila.
 
„Velmi nechutné“ bylo „chování“ ing.Drápala pracovníka „Kontroly“ MHMP, který spolu s dr.Mrňkovou „prošetřoval“ stížnost tohoto klienta proti tomuto zřejmě „neoprávněnému“ rozhodnutí.
 Tomuto „šetření“ jsem byl „přítomen na vlastní žádost postiženého“ klienta.

  Ing.Drápal po celou dobu tohoto „šetření“ v kanceláři ředitelky DS „dával najevo jak mu připadá toto šetření směšné“, zvláště „když mluvil klient  který si stížnost podal a který má vzhledem ke svému postižení problémy nejen s mluvením ale i se soustředěním myšlenek“.

 Nejenom z tohoto „případu“ je zřejmé „jakou vážnost  přikládá MHMP šetření oprávněných stížností klientů, řešení případů porušování lidských práv“ a to pravděpodobně nejen v tomto Domově“.

A je „velice pravděpodobné“ že v DS došlo asi před dvěma roky i ke „zneužití psychiatrie“ vůči klientovi, který se „bránil nesmyslnému rozhodnutí“ personálu „Domova“, které mu „způsobovalo fyzickou bolest“.
  Byl za to měsíc a půl „hospitalizován v Psychiatrickém ústavu“ přesto že „nikomu přitom nevyhrožoval ani nikoho nenapadl“!

Poté co byl propuštěn podal proti tomuto „jednání“ vedení DS „trestní oznámení“ na které „nedostal do dnešního dne písemnou odpověď“.

Toto moje „sdělení“ je myslím si pane Předsedo vlády, „dostatečný motiv“ k tomu abyste „předvedl“ nejen prezidentovi USA p.Obamovi, že to „s prosazováním lidských práv myslíte opravdu vážně“.

Doporučuji Vám „k nahlédnutí“ web.stránky //Seznam// aginaj.sweb.cz// nebo //Google// rozhodny.blogspot.com// kde najdete další informace.


        Alojz Janiga, Masarykovo nám.37. Heřmanův Městec 53803

Žádné komentáře:

Okomentovat