úterý 18. října 2011

Otevřený dopis Mgr.Halove.

                                                                                                                                            16.10.2011
                                         Otevřený dopis – výzva pro Mgr. Hanu Halovou.

                                                                                    
Mgr. Hana Halova
Vedoucí odboru sociální péče MHMP.


        Pani Halova, upozorňuji Vás a ne poprvé, že „svým přístupem k řešení hrubých pochybení“  vedení „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, porušujete nejen „Etické a morální zásady“, které by měl dodržovat člověk ve vaši funkci ale vaše „Funkce“ je spíše „Přítěží“ pro lidi kteří se na Vás obrací o „pomoc“. Z vlastní „zkušenosti“ s Vámi, můžu říct že to platilo již v době když jste byla na MHMP „zaměstnaná“ jako tzv. „Ombudsman“.
  Toto moje „mínění“ platí i pro vaše „kolegy“ Dr.Mrnkovou, Mgr.Štědroně a spol. které jsem „měl tu čest poznat“ při jejich „návštěvách“ ve zdejším „Domově“.

     Nezájem a bezohlednost“ s kterou přistupuje část zaměstnanců DS „v čele“ jejich ředitelkou Marii Málkovou k některým klientům, hlavně proto že „dávají najevo svoji nespokojenost s poměry“ v „Domově“ podle Vás zřejmě „vůbec nesouvisí s kvalitou poskytovaných služeb“.

  A to samé platí i v případě kdy jsou „dlouhodobě verbálně i fyzicky napadání“ snad „každý den“ klienti DS, většinou „přestárlí a zdravotně postižení“ a ti „kteří si stěžují na poměry v domově“ dalšími, „privilegovanými klienty“ zřejmě „psychicky nemocnými“ a často „pod vlivem alkoholu“(jedná se o 4 klienty).

   Těmto „klientům“ je jejich „chování“ vedením DS „tolerováno“, pravděpodobně proto že jeden z nich je „někoho příbuzný“, další vykonávají některé „pomocné práce“, při kterých však „porušují hygienické předpisy“. „Největší ochrany“ ředitelky DS je „dopřáno“ tzv. „Předsedovi výboru klientů“, který je zřejmě pro vedení DS „neocenitelný“, protože se „oficiálně vyjadřuje o poměrech v DS samozřejmě ve prospěch vedení“.
  Tento „předseda“ neváhá „urážet“ 90 ti letou klientku za to že „nahlas vyjádřila svojí nespokojenost s chováním personálu“, jako stejně „odvážně“ fyzicky napadne „postiženého klienta na vozíku“. Uráží klienty kvůli jejich fyzickému postižení nebo rasové odlišnosti a když se napadený brání tak ho „zastrašuje ředitelkou, které všechno řekne a která ho už musí konečně vyhodit“ hlavně proto že „napadený si pořád na něco stěžuje“.
  Přítomný personál se k tomu staví „netečně“ s tím že „oni tady nejsou od toho aby řešili mezilidské vztahy, klienti si mají tyto záležitosti řešit mezi sebou.
  Jak se však má bránit „zdravotně těžce postižený“ proti „agresivnímu“ klientovi, který má zdravé ruce a nohy ?
         Nezbývá nic jiného než se „začít ozbrojovat“.

    Klientům kteří si na „chování“ těchto „agresivitu“ stěžuji je „doporučeno“ vedením a sociálním úsekem DS obrátit se na „Přestupkovou komisi“ MěÚ v Heřmanově Městci“.
   Vůbec však neporadí např. „jak se má špatně chodící 90ti letá klientka na tento Úřad dostat a jak tam má postupovat“?

   Nejhůř však budou na tom klienti kteří u vedení DS „nejsou v oblibě“. Ti i když se „agresivnímu“ klientovi ubrání „mohou být sami obvinění z napadení, následně vystěhování“ případně „označení za agresivní“ a můžou skončit na „Psychiatrii“.
  To by tady nebylo „nic překvapujícího“.

   „Agresivita“ těchto „klientů“ v poslední době „stoupá“ a to nejen „vinou vedení DS“ ale i z důvodu vašeho „přístupu k celkové situaci“ v „Domově“, z kterého je zřejmé že „nespokojený a následně


šikanovaný“ klient  proti takovému „Molochu“ jako je MHMP „nemá se svými stížnostmi o nějakém porušování lidských práv a pod, vůbec šanci uspět“.

 To co já tady popisuji, to není scénář k nějakému „hororovému nebo psycho-filmu“.
 To je „dennodenní realita života“ v zařízení nazvaném „Domov pro seniory“ hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

  Takovýhle „přístup“ nejen vedení DS „odporuje základnímu poslání“ tohoto „Ústavu“ a dělá z něj spíše „Trestnici“ nebo „Psychiatrickou léčebnu“.
   Ale i tam snad mají klienti „větší práva“.

   Protože nejen MHMP ale hlavně vaše Oddělení „nemá zájem o řešení této dlouhodobě neúnosné situace“ v tomto „Domově“, zřejmě „z absolutního nedostatku nějakého lidského a sociálního cítění“, bylo by „nejlepší řešení“ hlavně pro lidi kteří od podobného úřadu očekávají pomoc „kdyby jste Vy a Vám podobní odstoupili ze svých zřejmě dobře placených funkcí a přenechali místo těm, kteří mají opravdovou snahu lidem pomoci“.

        Alojz Janiga, Masarykovo nám.37. Heřmanův Městec 53803.

Na vědomí: Primátor, radní a zastupitelé MHMP.

Žádné komentáře:

Okomentovat