neděle 9. října 2011

Dopis pro Mgr.Halovou.

                                                                                                                                                   9.10.2011
MHMP
Odbor soc. péče a zdravotnictví
Charvátová 9, Praha 1     Odvolání proti vyjádření pí. Málkové, ředitelky „Domova pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.

          Ve svých stížnostech ze dne 21.9. a 27.9. 2011 jsem vedení DS mimo jiné upozorňoval na „bezohledné chování“ některých zaměstnanců DS. Jedná se o „nezavírání“ dveří v odpoledních i večerních hodinách a víkendech, v prvním patře „Zámku“ v prostoru kde je umístěn internet přístupný pro klienty, přesto že jsou na těchto dveřích umístěny cedule upozorňující na „zavírání dveří“.

  V této době je zde jen omezený počet „pečovatelek“, které by měli mimo jiné dohlídnout i na to aby se někde zbytečně nesvítilo nebo „nevětralo“ zvláště v chladnějším a „topném“ období.
  Jsou to však většinou právě tyto „pečovatelky“ které tyto dveře nezavírají anebo je nechávají otevřené když jdou kolem. Často je to „úmyslně“, jak se dá usoudit podle jejich „tlumených poznámek a smíchu“.

 Je přinejmenším „podivné“ že „tyto pečovatelky roznáší léky“ klientům, co by snad měla dělat jenom zdravotní sestra ?

   Dále jsou to dveře poblíž jídelny klientů, vedoucí do „zázemí“ kuchyně a chodby směrem k vrátnici.
Tyto dveře nechávají otevřené v době výdeje jídla většinou pracovníci kuchyně, co způsobuje „nepříjemný průvan“ u některých stolů v jídelně.
 U výdeje jídel je sice „služba“, která se však k tomu staví „netečně“ nebo „má z toho legraci“ když na to někdo upozorňuje.
   Podle ředitelky Málkové mám „osobně upozornit“ tyto zaměstnance aby zavírali dveře.

  Tím se však klient vystavuje nejenom „posměškům“ ale tomu že si „dotyčný“ zaměstnanec na něj „zasedne“ a bude mu „znepříjemňovat život“. Proti tomu pak nemá klient „možnost se bránit“, protože ředitelka DS „je na straně zaměstnanců i když nemají pravdu“. Zvláště pak když se jedná o klienta který „poukazuje na závažné nedostatky“ v DS.

   Toto se mně stalo zrovna dnes 9.10.2011 v poledne, když jsem upozornil kuchaře aby za sebou zmíněné dveře zavřel. Moji žádost „zcela ignoroval“ a pak se u okna výdeje stravy zaměstnanci kuchyně i se službou v jídelně „docela dobře bavili“ tomu, když jsem se „belhal o holi“ abych tyto dveře zavřel.
  Podobné „chování“ je tady „běžné“.
  Podle ředitelky DS však toto „nesouvisí s kvalitou poskytované služby a stížnost je proto neoprávněná“.

Chci taky upozornit na „vyjadřování se“ vedoucí soc.úseku DS Bc.Čížkové, která ke každému „potvrzení o přijetí stížnosti“ připojí dodatek:“Klient si trval na podpisu a razítku. Toto mu bylo umožněno“.
Vedoucí soc.úseku DS zřejmě „neví“, že potvrdit kopii stížnosti by mělo být „samozřejmosti“. Já jsem se přitom nikdy nějakým „zvláštním způsobem“ nedožadoval „potvrzení“. Často to udělala sama „bez ptaní“.
 Anebo tímto „dodatkem“ chce poukázat na to „jak jsem drzý že si dovolím na něco stěžovat“.

     Od ředitelky DS pí.Málkové mně bylo opět doručené „Sdělení“ ve kterém jsem byl upozorněn že „měl bych se podílet na hospodaření DS a nezpůsobovat finanční ztrátu tím, že neodhlásím stravu kterou neodeberu“.
   Vedení DS nechává některé klienty „sledovat“ jestli odebírají stravu, nezajímá je však už to jestli dotyčný klient neleží zraněný nebo nemocný na pokoji anebo jestli je ještě „vůbec naživu“.
 Na toto jsem vás již taky upozorňoval, zbytečně.

Když se však zeptám personálu, jestli by nemohl pro mě převzít  jídlo mnou určený klient, protože se třeba nestihnu vrátit v době výdeje jídla když budu mimo „Domov“, tak mi řeknou že „to nejde, protože to ředitelka zakázala“.
To není nic jiného než „šikanování“.

  „Hospodařit“ by se mělo kromě jiného i tím že se zaměstnanci „naučí zavírat dveře“ zvláště když se topí. Nebo třeba v kuchyni. Zatímco „čaj“ bývá slazený zřejmě „umělými sladidly“(podle chuti čaje) „sladká jídla“ bývají doslova „zasypané cukrem“ který pak klienti nechávají na talíři.

 Dále je to „soustavné porušování hygienických předpisů“ souvisejících se stravováním.

    Někteří klienti DS „zjevně nemocní(neustále kašlající a chrchlající)“ zde „vykonávají se souhlasem vedení DS“ pomocné práce při úklidu nádobí a přitom  „pohybují se i v prostorách kam by snad mohli
jenom zaměstnanci se zdravotním průkazem(kuchyně)“.

„Neuklizená jídelna“ po večeři, kde „drobky v noci dojídají šváby“.
 I na tyto „nedostatky“ jsem vás již upozorňoval.

Uklízečka která předtím myla „znečištěný záchod“, bez jakékoliv „přípravy“ nebo „úpravy“ jde „rovnou do kuchyně mýt nádobí“!

Tyto „závažné nedostatky“ nezjistí žádna „předem hlášená kontrola“ a už vůbec ne ta z MHMP. Kromě toho „toto se děje hlavně v odpoledních hodinách“

  „Tryskající osvětlená fontána“ v přízemí u šaten zaměstnanců. Je to „KÝČ“ který určitě nebyl levný a „který klientům nic nedá“. Akorát to „spotřebuje hodně el.proudu“ protože to pořád ve dne v noci někdo „zapíná“.

  A jsou to další „případy“ kdy se zde „zbytečně vyhazují“ finanční prostředky, na které jsem vás taky upozorňoval.

  Až budete zase „někoho posílat k prošetření stížnosti“, dejte mi prosím vás „vědět dostatečnou dobu předem“ kdy to bude, abych se mohl „připravit“ a hlavně „abych byl přítomen“.

 Jinak jsou to „zbytečně vyhozené peníze za jízdné a občerstvení“ které pro vás vedení DS „vždycky pečlivě připraví“.  Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec 53803.


Na vědomí: radní MHMP Petr Dolínek
                   Primátor Prahy Mudr. Bohuslav Svoboda

Žádné komentáře:

Okomentovat