neděle 18. září 2011

Stížnost primátorovi Prahy.

Primátor hl. m. Prahy,

p. MUDr Bohuslav Svoboda,


Mariánské náměstí

P r a h a  1


Věc: stížnost
     

      Vážený pane primátore,

Píši Vám jako klient Domova pro seniory (DS)  v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je
Magistrát. Žádám Vás o prošetření důvodů, které vedou paní ředitelku DS  Marii Málkovou
k takovému jednání vůči mojí osobě..

      Mé postižení a bohužel i současný zdravotní stav po mozkové příhodě, jejíž důsledkem je částečné ochrnutí levé ½ těla mi bohužel nedovolí rychlý pohyb – hlavně při chů-
zi. Z toho vyplývají mé další problémy, zvláště když se potřebuji rychle přemístit (např. na WC). Mé  postižení již LPK Pražské správy sociálního pojištění charakterizovala jako „postižení občana zvláště těžce zdravotně postiženého“.

      Do DS jsem nastupoval v roce 2 009 v podstatě v daleko lepším jak fysickém, tak i v psy-
-chickém stavu. Mohu dnes říci, že u části personálu postrádám „vcítění se“ do mého současného zdravotního stavu a uznání těchto zdravotních potíží, kterými je problém s udržením moče (mikcí).                                                                                                  

     V internetových  stránkách DS je uváděno, jaké jsou možnosti rehabilitace. Po mém nás-
-tupu jsem zjistil, že to tak není a musel jsem se o RHB Vojtovou metodou postarat sám. T. zn.
že dojíždím do Prahy a do Chrudimi.

      Mé přestěhování z vily na zámek byl proveden bez mého souhlasu a byl jsem přestěhován
Na 2lůžkový pokoj, ač v původní smlouvě mám pokoj se samostatným bydlením.

      Zajímá mne způsob hospodaření (hlavně s energiemi) celého DS a proto asi také „sklízím“
pozornost  paní ředitelky. Pokud bude zájem o bližší seznámení  s tímto problémem, rád se
s Vámi či zodpovědnými kontrolními orgány o mé názory podělím. S mými náměty jsem paní
ředitelku informoval již v roce 2 010. Dosud jsem na ně od ní neobdržel žádné vyjádření.

      Mám dojem, že klienti jsou  pouze potřební pro chod DS. Chybí mi tady zohlednění jejich
Potřeb.

      Na zámku se již několik let nepravidelně střídají různé stavební firmy, které provádějí růz-
-né stavební práce. Zatím ale nikoho nenapadlo, že by pro klienty postavili  zábradlí na sjezdu
z chodníku do brány zámku.

            Všechny důvody pro vydávání Napomenutí byly údajně zpracovány na základě
Hlášení o mimořádné Události. Sice na mně bylo žádáno potvrzení mým podpisem. Nesměl jsem
Se ovšem k zápisu vyjádřit. A proto jsem se nepodepisoval.

            Je třeba zajímavé, že k projednání v Hlášení o mimořádné události  s pracovnicí DS bylo
jednáno pouze s ní, t, zn. bez mé přítomnosti. Nebyl jsem totiž vůbec přizván k projednávání
této události.

           U všech Napomenutích jsem nikdy nebyl poučen o možnostech se proti rozhodnutí
odvolat.

            Není mi také nic známo o porušování soužití s ostatními.

             S pozdravem.
Jiří Formanek,                                                                                  2 011. 18. 09.
Masarykovo nám 37,
Heřmanův Městec
538 03


Na vědomí: Petr Dolínek, radní MHMP
                    Lenka Teska Arnoštová, zastupitel MHMP

Žádné komentáře:

Okomentovat