neděle 25. září 2011

Stížnost proti rozhodnutí ředitelky "Domova".

                                                                      Stížnost-odvolání.                                                      22.9.2011

Komu:

      Magistrát hl.m. Prahy, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Charvátová 9, Praha 1

Veřejný ochránce práv uživatelů sociálních a sociálně zdravotních služeb, Kancelář ředitele MHMP, Jungmanova35/29, Praha 1

Dne 10.9.2011 jsem vhodil do „schránky důvěry“ ve zdejším „Domově“(DS), stížnost-upozornění, která jak jsem doufal mněla být přečtena na „schůzi klientů“ DS dne 13.9.2011. Nestalo se tak a vedoucí soc. ošetřovatelského úseku DS mně na můj dotaz odpověděla že „stížnost přehlídla“.
V této stížnosti jsem upozorňoval na opakované nevhodné chování zdejšího „předsedu výboru klientů“ vůči 90ti leté klientce DS.
  Tento „předseda“ který mimo jiné „dělá osobní nákupy“ některým zaměstnancům DS, patří mezi tzv. „privilegované klienty“ kterým je tolerováno jejich agresivní chování vůči ostatním klientům, zvláště těm „kteří si stěžuji na poměry v DS“. A nikdo je nikam nevyhazuje, naopak „mají plnou podporu vedení DS“.
   Zrovna před chvílí, sotva jsem dopsal předcházející řádky, jsem byl zde u internetu tímto „předsedou“ slovně urážen a když jsem to řekl pečovatelce která poté prošla kolem ta „pouze pokrčila rameny“.
    Kromě toho jsem ve své stížnosti upozornil na znečišťování kuchyňské linky určené pro klienty a „nezájem“ některých zaměstnanců DS ode mně přebírat špinavé prádlo. Toto si mám podle ředitelky DS „pověsit na kliku“ když nejsem v době výběru přítomen anebo si ho mám „přinést osobně“.
  Tyto moje námitky se prý „ netýkají kvality ani způsobu poskytování služeb“. Jednou jsem tak už udělal, přinesl jsem špinavé prádlo staniční sestře a řekl jsem ji o mých „problémech“.
 Místo „zlepšení“ stavu jsem byl ze strany příslušného personálu „ignorován“ ještě víc.
A to má každý klient přiděleného tzv.„klíčového pracovníka“, který by měl být klientovy „oporou a pomáhat při řešení problémů“.
Takto to však podle nejen mých zkušeností existuje „pouze na papíře“.
Ředitelka DS se k „připomínkám“ klientů „ráda vyjadřuje“ na „Schůzích uživatelů (klientů)“, kde jich většina dřímá, neslyší anebo „vůbec nevědí o čem je řeč“ a „ve střehu“ je akorát „Výbor uživatelů“, který je „vždy na straně Paní Ředitelky“.
   Např.: Vyjádření s poslední schůze, kdy klient upozornil že „ovoce které je určené ke svačině v den kdy ho dostane, je tvrdé a nedá se jíst“ (a to má zdravé zuby, na rozdíl od většiny klientů kteří nemají žádné).
Odpověď ředitelky: „Doporučeno nechat jej pár dní odležet až dozraje, z důvodu trvanlivosti se ovoce prodává tvrdší“.
  Na druhou stranu se však klientům zakazuje volně přechovávat na pokoji jakékoliv potraviny a většina nemá možnost si je uložit do chladničky.
O „gumových“rohlících a „polosyrových“ buchtách a vánočkách nechává „hlasovat“ takže výsledek musí dopadnout jasně „v neprospěch stěžovatele“.
  Vyjádření k mé poslední stížnosti které mi bylo vedoucí soc.úseku „podstrčeno“ k podpisu, mělo datum 20.9.2011 i když dnes, kdy jsem ho podepisoval bylo 22.9.2011. To je tady však zcela „běžné“.

      Alojz Janiga, Masarykovo nám.37, Heřmanův Městec

Na vědomí: radní MHMP, Petr Dolínek
                                                                                                                                                                                                Primátor hl.m. Prahy, Bohuslav  Svoboda

Žádné komentáře:

Okomentovat