středa 28. září 2011

Oznámení o podezření z konání trestních činů.

OPIS.                                                                                                                                     4.6.2010
                             Oznámení o podezření z konání trestních činů.

1;  V “Domově pro seniory” (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP), byli nejméně do poloviny roku 2006 vybírané neoprávněně “poplatky za dovoz rehabilitačních pomůcek “ firmou VL.K- Slatiňany. Toto “vybírání” se dělo s vědomím vedení DS a byla u toho přítomná rehabilitační sestra DS.
    O tomto “jednání” jsem informoval i MHMP, zatím marně.
2;  Jsou zde (v DS) vybírané protiprávně i “regulační poplatky ve zdravotníctví” od osob jejichž                                                                 
    “kapesné” je nižší než 800 Kč.
3;  V květnu 2008 a říjnu 2008 došlo v DS ke dvěma “mimořádným událostem”.
   Vážné zranění klientky a sebevraždě klienta DS.
   V připadě úrazu 91 leté klientky, při prošetřování nebyli vyslechnuti všichni přítomní klienti DS v jídelně, kde k úrazu došlo.
  “Zápis” této události byl “neobjektívní a jednoznačně v neprospěch klientky”, která nedlouho po úrazu umřela.
  V případě “sebevraždy”, klienta ředitelka DS pí. Málková ve svém “vyjádření” popisuje v den sebevraždy jako “vyrovnaného a bez problémů”.
  Přitom byl na tom od rána psychicky špatně a během snídaně se “zmínil” aspoň dvakrát o sebevraždě.
  Poté co bylo na pokoji nalezeno jeho tělo, došlo zřejmě k “závážnému pochybení” při poskytování “první pomoci”.
  Přítomná ošetřovatelka, která “konstatovala smrt” na základě “nenahmatání tepu na zápěstí” oběšeného jednou z přítomných uklízeček která ho předtím “odřízla”, místo “snahy” poskytnout první pomoc, “nervozně mačkala mobil” aby informovala ředitelku DS pí. Málkovou !
  Přesto, že kvůli takovému “postupu” při poskytování první pomoci, došlo na místě k “ostré výměně názorů” mezi mnou a zmíněnou “ošetřovatelkou”, nebyl jsem později vyslechnut jako “svědek”.
  Vedení DS o tomto “konfliktu” mlčí, i když jsem byl v minulosti zde již několikrát “lživě” obviněn ze “slovního napadení” personálu.
4;  Trestný čin pomluvy: Ředitelka odboru sociálních věcí a zdravotníctví MHMP ing. Matulová, o mně písemně rozšiřuje “zkreslené a lživé informace”, týkající se mého zdravotního postižení a pobytu v Praze.
  Tyto “dopisy” posíla např. na Úřad vlády ČR aby “zpochybnila vážnost mých stížností”, poukazujících mimo jiné i na “nevhodné chování” vedení DS.
  Takovýto “dopis” byl i součásti spisu týkajícího se “údajné pomluvy”, které na mně pracovnice MHMP podala coby “trestní oznámení”.
  V tomto spisu souvisejícím s “úrazem” 91leté klientky byli i další “podobné dopisy”, které měli “ovlivnit rozhodování o mojí vině” a které “s tímto případem přímo nesouviseli”.
   Vyšetřování obou “mimořádných událostí” provádělo Místní odd. V Heřmanově Městci.

           Alojz Janiga,  Masarykovo nám. 37, Heřmanův Městec 53803

PS: Toto oznámení jsem podal 9.6. 2010 na Okresním státním zastupipelství Pardubice.
       Čekal jsem že mně bude “někdo” kontaktovat a požadovat nějaké “důkazy nebo doplnění informací”.
  Nestalo se tak a Státní zastupitelství v Chrudimi zastoupené Judr. Vladimirou Kološovou se písemně vyjádřilo v podstatě v tom smyslu že je “neoprávněné”.
  Nic na tom nezměnilo ani moje odvolání proti tomuto “rozhodnutí”.
  Podle mého názoru zde však “chybí opravdová snaha něco napravit”.
          Alojz Janiga.

Žádné komentáře:

Okomentovat