sobota 10. září 2011

Přelet nad zámeckým hnízdem.

Přelet nad zámeckým hnízdem, aneb postřehy a zkušenosti s tzv. „Domova pro
seniory“.


    Zámek v Heřmanově Městci který slouží již dlouhé roky jako „Ústav sociální péče“ a jehož zřizovatelem je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) změnil před pár léty svůj název na lépe znějící „Domov pro seniory“ (DS).
   Je umístěn v docela hezkém parku a když pomineme zápach čpící na některých odděleních, nejen z důvodu nedostatečné hygieny některých klientů DS, je toto zařízení vhodné místo pro klienta který je netečný ke svému okolí a spokojí se pouze s jídlem a posteli. Může si občas zahrát např. člověče nezlob se nebo petang, případně zbytek svého volného času prosedět u televize.
   Hůř je na tom klient který je postižen pouze tělesně, je psychicky, duševně i mentálně zdráv a zajímá se o dění kolem sebe. Občas přijde např. s nějakou kritikou poměrů v DS, nebo nápadem jak zlepšit poskytované služby. Ten se „ze zlou potáže“ u vedení DS v čele se všemocnou, zde dlouhodobě vládnoucí ředitelkou pí.Málkovou. K ním se samozřejmě připojí i část personálu, věrně oddaná ředitelce DS.
   Takový klient je nejdřív přesvědčován že nemá pravdu, že všechno je jinak než si on myslí. Když nezmění názor, je zastrašován psychiatrem, jsou na něj vytvářeny nepravdivé zápisy které klient většinou ani nedostane k nahlédnutí. Na základě těchto zápisů, je klientovi „uděleno napomenutí“ a poté mu hrozí vystěhování.
   Zřizovatel se ke stížnostem takto postiženého klienta na takovéhle jednání vyjadřuje v tom smyslu, že kontroluje pouze dodržování plnění  „Smlouvy o poskytování soc. služeb“(většinou administrativně) a nějaké „šikanování nebo porušování lidských práv ho zřejmě nezajímá.
  A když už je klient natolik „nepřizpůsobivý a nechápavý“, že si stěžuje i na neochotu zřizovatele tento stav řešit, je zastrašován a vystaven pomluvám i ze strany Odboru soc. věcí a zdravotnictví MHMP.
  Za těch pět let v DS jsem zjistil, že podobně jedná pí.ředitelka DS i s některými zaměstnankyněmi, které sice byli oblíbené u klientů ale vyjádřili nahlas svůj názor nebo nesouhlas s názorem vedení DS. Museli z kola ven! Zřejmě podle hesla: „Zavedený pořádek si rozvracet nedáme“!
     Podobnost názvu mého článku s názvem známého filmu M. Formana, není pouze náhodná.
  Případné zájemce o podrobnosti k tomuto článku, odkazuji na web://Seznam//aginaj.sweb.cz/ nebo //Gogole//rozhodny.blogspot.com/, kde jsem zveřejnil zatím část mých stížností, které MHMP nechce doopravdy řešit.

                                                               Alojz Janiga, Masarykovo nám.37
                                                                                                    Heřmanův Městec

Žádné komentáře:

Okomentovat