neděle 24. června 2012

Zločinecké jednání Magistrátu hl.m.Prahy.


                                                                                                                                                                 25.6.2012

                                  Zločinecké jednání Magistrátu hlavního města Prahy ?

Zastupitelstvu hl.m. Prahy.

            Vážení.
                        Již bezmála 6 let upozorňuji nejen Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) na „závažné nedostatky-okrádání klientů a bezohledné jednání“ vedení DS vůči některým klientům“ v „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého je MHMP „zřizovatelem“.

     Upozorňuji Vás na další „závažná pochybení“ vedení tohoto „Domova“.
  V úterý 19.6.2012 jsem ředitele Odboru sociální péče MHMP p.Ježka, radního p.Kabického a Primátora hl.m. Prahy p.Svobodu, e-mailem upozorňoval na „další nelidské jednání“ ředitelky „Domova“ pí.Marie Málkové, tentokrát vůči 75 leté nemocné klientce Judr.Pillárové.
  Tato klientka byla mezitím „donucena pod psychickým tlakem“ vedení DS „podat výpověď“ z tohoto „Zařízení“.
Kvůli „zdravotním problémům s dýcháním“ byl pokoj v podkroví kde byla ubytovaná, pro tuto klientku „naprosto nevhodný“.
  Ředitelka DS pí.Málková která na tzv.„Schůzi uživatelů“ DS „před ostatními klienty slíbila klientce Judr.Pillárové pomoc“ ji pak „žádnou pomoc ani radu neposkytla“!
  Takže tato nemocná stará pani (bývalá dlouholetá zaměstnankyně MHMP) tento týden „skončí na ulici, protože nemá kam jít“!

      „Podobný případ“ se v tomto „Domově“ stal před vánoci r.2011.
 Tehdy se „ředitelce“ pí.Málkové „znelíbil zdravotně těžce postižený" klient DS p.Formánek a „málem skončil taky na ulici“!

 „Jak je možné, že MHMP podporuje ve funkci ředitelky Domova pro seniory osobu bez patřičného vzdělání, arogantní a bezohlednou, bez jakéhokoli sociálního cítění, která kromě jiného trestá klienty kvůli jejich nemocem, kvůli tomu že otevřeně vyjadřuji svoji nespokojenost s poměry v Domově a vyhrožuje jím za to psychiatrem“?

   Odpověď na tuto otázku může být jenom jedna.

„Na Magistrátu hl.města Prahy sedí úředníci a zastupitelé, kteří mají stejnou povahu a myšlení jako ředitelka DS pí.Málková a proto její Bezohledné až Nelidské Chování vůči klientům Domova považují za Normální“!

Tato „ředitelka“ mimo jiné „rozhoduje o tom kdo dostane sanitku na převoz do nemocnice a oprávněné stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb za stížnosti vůbec nepovažuje (aby se nemuseli evidovat)“!

Taky je zřejmě „přesvědčená o tom, že jako ředitelka DS může zasahovat do rozhodnutí klienta, jak naložit se svými realitami“!

   K 60.výročí „Založení Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, vedení tohoto DS „zajistilo vydání knížky“ která má být „Přehledem o dosavadní činnosti Domova“.
  Ve skutečnosti je to „Patolízalský chvalozpěv“ na osobu ředitelky DS pí.Málkové a Magistrát hl.m. Prahy, který si vedení DS nechalo „zaplatit-sponzorovat“ od některých klientů „Domova“.
    Jedná se o klienty za kterými „nechodí návštěvy“, takže „odpadá možnost stížností ze strany jejich nejbližších příbuzných proti tomuto Sponzorování“.

   Tito klienti-sponzoři, pak „nestáli vedení DS ani za to aby je pozvali na Křest této Knížky“ případně aby je „svezli“ v některém z připravených „kočáru“, ve kterých se pak vozili „pozvaní, občerstvení a rozjaření hosté“.
 Při pohledu na tyto „rozjařené hosty“ se mi vybavili  „scény“ z některých filmů pro pamětníky: „Panstvo se bavilo a chudina je v uctivé vzdálenosti pozorovala“.

   Při této „příležitosti“ jsem se zeptal přítomného „představitele“ Magistrátu hl.m. Prahy: „Proč mně MHMP nepomůže dostat se z tohoto Domova pryč, když já do podobného Zařízení vůbec nepatřím, byl jsem zde umístěn na základě Rozhodnutí MHMP a navíc, zaměstnanci MHMP mi již několikrát slíbili Pomoc při odchodu z tohoto Domova a hledání vhodného bydlení pro mně“?
    Představitel MHMP mi odpověděl: „Proč by vám měl MHMP pomáhat, když si na něj pořád veřejně stěžujete a protestujete“?
      Na moji námitku „stěžuji si pořád proto, že MHMP moje oprávněné stížnosti na Poměry a závažná Pochybení v Domově buď vůbec neřeší anebo je řeší neobjektivně“, Představitel MHMP již nenalezl pořádnou odpověď“.

  Po všech „Zkušenostech“ které jsem nabyl během mého „pobytu“ v DS, mně „jednání“MHMP připadá jako „jednání Zločinecké organizace“ která „veřejně prohlašuje že ji jde o Blaho lidí, přitom myslí pouze na svůj vlastní prospěch a Porušování lidských práv je jenom jeden z prostředků jak se udržet u moci“!

  „Magistrát hl.města Prahy jako zřizovatel Domova, by měl dohlížet mimo jiné i na to aby v tomto Domově nebyli Okrádaní klienti a nebyla porušována jejich Lidská práva“!
  „MHMP veřejně prohlašuje že v tomto Domově je všechno v pořádku, přitom sám ví že to není pravda a svým celkovým Přístupem se na tomto Okrádání klientů a Porušování jejich Lidských práv sám přímo podílí“!

     Podám proto v tomto smyslu „trestní oznámení“ na MHMP a nadále budu pokračovat ve svých ve veřejných protestech proti tomuto „Jednání“ ze strany MHMP, na kterém „má svůj podíl i nezájem“ MPSV a dalších „nadřízených úřadů“.

                    Alojz Janiga,  Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

  Více na ;
                http://aginaj.sweb.cz/

                http://rozhodny.blogspot.com/

Žádné komentáře:

Okomentovat