středa 20. června 2012

Zločin proti lidskosti v "Domově pro seniory" v Heřmanově Městci.

                                                                                                                                                                 19.6.2012


               Zločin proti lidskosti v Domově pro seniory v Heřmanově Městci.

V „Domově pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, kterého „zřizovatelem“ je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), došlo v posledních dnech „opět k závažné události v souvislosti s porušováním lidských práv“.

  Tuto „závažná událost-bezohledné jednání“ ředitelky tohoto „Domova“ pí.Marie Málkové vůči starší a nemocné klientce DS, sama klientka toto považuje za „Zločin proti lidskosti který se může stát snad jenom v Zemi kde je válka a kde vládne bezpráví“.
  Sama to přitom takto „velmi těžce prožívá“ a „nechápe jak se může něco takového stát v České republice“?

Této klientce která je v „Domově“ asi dva měsíce, byla krátce po jejím nástupu do DS odcizená z pokoje kde bydlí větší částka peněz a nezbylo ji ani na zakoupení „základních hygienických potřeb“.
   Tuto „krádež“ oznámila nejen personálu ale i na „Místním oddělením Policie“ v Heřmanově Městci, co ředitelku „Domova“ pí.Málkovou zřejmě „velmi rozlítilo“ a „podnítilo její bezohledné jednání“ vůči této starší a nemocné klientce.

  „Krádeže peněz klientům, jsou v tomto Domově běžnou součástí pobytu“.
Vedení DS „doporučuje“ klientům, že „v případě okradení v prostorách Domova, musí mít nejmíň dva (2) svědky kteří mu potvrdí že byl okraden, aby se s tím vedení DS mohlo zabývat“.

Klient který se s takovým „postupem“ nechce „smířit“ a chce tyto a jiná „opakovaná závažná porušení“ nejen „Domácího řádu“ v tomto „Domově“ řešit i s pomoci dalších „kompetentních“ úřadů, je pak „vystaven psychickému teroru“ jak ze strany ředitelky DS pí.Marie Málkové a „sociálních pracovnic“ DS,
tak i ze strany úředníků MHMP „kteří mají dohlížet na to aby k takovému bezohlednému jednání vedení DS vůči klientům nedocházelo“.

 Ve zdejším „Domově“ s tím mám „osobní několikaleté zkušenosti“.

„Okradená“klientka má taky svoje „osobní a existenční problémy“.

 Když v Praze „přišla o byt “, musel se její „zdravotně těžce postižený“ manžel „přestěhovat“ k příbuzným do Slovenské republiky, aby v Praze „neskončil na ulici“.
  Přestože se tato klientka v této „zoufalé situaci“ obracelo s „prosbami o pomoc“ nejen na „Úřad vlády“ ale i na další úřady a „instituce zabývající se ochranou lidských práv“ v České republice, “nikdo z nich ji nepomohl“!
  O pomoc chtěla požádat i ředitele Úřadu Magistrátu hl.m. Prahy  p.Trnku, kde byla „dlouholetou“ zaměstnankyni.
  I když za ním byla na MHMP asi čtyřikrát (4x) “ani jednou si pro ni nenašel chvíli času aby si s ním mohla o své zoufalé situaci promluvit“.
  Je taky „velice pravděpodobné“ že někdy v této době došlo vůči její osobě k „nezákonnému jednání-zneužití psychiatrie“.

   Po příchodu do „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, byla klientka ubytována na pokoji v podkroví objektu „Zámek“, co „vůbec nevyhovuje jejímu zdravotnímu stavu“.
  V létě je tam „strašné vedro a dusno“ a v zimě zase „velká zima“, na co si „dlouhodobě stěžují“ klienti kteří tam bydlí.
 
  Dne 14.6.2012 na tzv. „Schůzi uživatelů Domova“, tato klientka „oznámila“ ředitelce DS pí.Málkové že „bydlení v podkroví je pro ni vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu naprosto nevyhovující a požádala ji o pomoc, při řešení jejich těžkých osobních problémů, souvisejících s jejím zdravotně těžce postiženým manželem, který bydlí ve Slovenské republice“.
  „Ale protože je pořád trvale hlášen v Praze, je tady možnost že by mohla být se svým zdravotně těžce postiženým manželem ubytována v tomto Domově na jednom pokoji, co by u obou manželů určitě vedlo ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu“.
Ředitelka „Domova“ pí.Málková jí „před ostatními klienty přislíbila pomoc“, co je „uvedeno i v tzv.Zápisu ze schůze“.
 Podle „vyjádření“ klientky, ji poté ředitelka pí.Málková „mezi čtyřma očima“ řekla že „když se jí tady nelíbí může kdykoli odejít třeba na ubytovnu, ona ji tady nedrží, stejně tady bude jenom do konce července protože není jejich cílová skupina, další ubytování si musí hledat sama a o tom jestli tady bude bydlet její manžel se ještě rozhodne“!

  Já osobně těmto slovům klientky věřím, protože sám jsem „několikrát zažil“v tomto „Domově“ podobné „jednání“, jak ze strany ředitelky tak i ze strany úředníků MHMP, kteří “něco jiného říkali a něco jiného napsali do zápisu, když už nějaký udělali“.

  Přestože zmíněná klientka při nástupu do DS „podepisovala několik papírů údajně souvisejících s úhradou služeb v DS, nedostala ani jednu kopii“, takže vlastně ani „neví co doopravdy podepsala“.

  To má taky „velmi nepříznivý vliv na její zdravotní stav“ a po tom co se v tomto „Domově“, ze strany „ředitelky“ DS  Marie Málkové „setkala s tak nelidskou bezohlednosti a aroganci“ je tato klientka „na pokraji zhroucení“.

   Za tento „zločin proti lidskosti“ jsou „spolu-zodpovědní“ nejenom úředníci a zastupitelé MHMP, ale i další jako např. Úřad vlády ČR, MPSV nebo „oficiální instituce“ které mají „dohlížet na dodržování lidských práv“ v České republice, jako např. „Český helsinský výbor“, protože již „několik let tyto Úřady a instituce marně upozorňuji na závažné porušování lidských práv v tomto „Domově pro seniory“.

Více na web-stránkách:     Alojz Janiga,   Masarykovo náměstí 37,  Heřmanův Městec 53803

 Prosím všechny slušné lidi aby svým zájmem o tuto "záležitost" pomohli této
 "nemocné, těžce zkoušené" klientce a jejímu "zdravotně těžce postiženému"
 manželovi prožít stáři společně. Ne však v podobném "Zařízení" jako je "Domov
 pro seniory" hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, kde "lidská práva=neznámy pojem".

Žádné komentáře:

Okomentovat