sobota 10. prosince 2011

Otevřený dopis pro 14 tibetského dalajlámu.

                                                                                                                                                    10.12.2011

                    Otevřený dopis pro 14. tibetského dalajlámu Tändzin Gjamccho.

      Vaše svatosti.
                            Píší Vám v první den (10.12.2011) Vaši návštěvy  České republiky (ČR). Dnešní den je označován  jako Den lidských práv.

      Česká republika je svými politickými představiteli představována jako „země kde jsou dodržována lidská práva, zvláště dětí, starých nemocných lidí a zdravotně postižených“.

   Já však ze svých vlastních zkušeností „jako zdravotně těžce postižený, vím že to není pravda a lidská práva v ČR jsou porušována právě těmi, kteří by na jejich dodržování měli dohlížet“!

   Již pět let upozorňuji na „šikanování a porušování lidských práv“ zdravotně postižených v tzv. „Domově pro seniory“(DS) který „spravuje“ Magistrát hlavního města Praha (ČR) a který by měl mimo jiné dohlížet i na to aby v tomto „Domově“ k žádnému „šikanování a porušování lidských práv“ na starých nemocných lidech a zdravotně postižených lidech (klientech) kteří v něm bydlí nedocházelo.

   Klienti tohoto „zařízení“ kteří „otevřeně“ vyjádří svoji „nespokojenost s poměry“ v DS, jsou vedením DS v čele s jeho ředitelkou Marii Málkovou „zastrašování psychiatrem“, pomlouvání, jsou „trestání kvůli svým zdravotním problémům“ a případně „vystěhování“ mimo „Domov“, kde „nemají přímou možnost poskytování každodenní zdravotní a sociální péče na kterou jsou vzhledem ke svému zdravotnímu postižení odkázaní“.
   
    Takto „potrestání“ klienti pak „nemají žádnou možnost se dovolat spravedlivého řešení své zoufalé situace“ protože „na tomto šikanování se svým jednáním přímo podílejí úředníci Magistrátu hlavního města Prahy pod dohledem volených zástupců lidu – Zastupitelstva v čele s Primátorem Prahy“.

    Na veřejnosti však představitelé „Magistrátu“ tvrdí že „nic takového se neděje“ a „nadřízené úřady se vymlouvají že šetření těchto stížností není v jejich kompetenci“, včetně Úřadu vlády a Prezidenta ČR.
  
  Organizace a instituce v ČR, které se prezentují jako „ochránci lidských práv“ a na které jsem se obrátil se žádosti o pomoc, buď „vůbec neodepíšou anebo se taky vymlouvají na nedostatek pravomocí“.

  O tom o čem Vám píšu se nepíše a nemluví v žádném „oficiálním“ sdělovacím médiu a neřeknou Vám o tom ani ti, se kterými budete během Vaši návštěvy v ČR mluvit.

  Podrobnější informace o tom co se v „Domově pro seniory“ děje najdete na webu //Gogole// rozhodny.blogspot.com // nebo //Gogole// rozhodnyj.blogspot.com //, lidská práva.

  Obracím se na Vás Vaše svatosti, v naději že svým zájmem o tento „Případ“, pomůžete i dalším podobně postiženým v České republice, jejichž „Lidská práva jsou porušována“ a nemůžou se dovolat nápravy“.

  Rád bych Vám svůj „Dopis“ předal osobně, obávám se však že by mně k Vám vůbec nepustili.

    Děkuji Vám za pozornost a pochopení.
                                                                      Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803

Žádné komentáře:

Okomentovat