úterý 1. listopadu 2011

Odpověď na dopisy Mgr.Halove.

                                                                                                                                               1.11.2011


Odpověď na dopisy Mgr.Hany Halové, ředitelky odboru sociální péče Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) souvisejících s „Domovem pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého zřizovatelem je MHMP, ze dne 19.10.2011 a 20.10.2011.         Vážená paní Halová.
                                          
                      V dopisu ze dne 19.10.2011 uvádíte že moje podání (stížností) zasílané po internetu, nejsou opatřeny elektronickým podpisem a nejsou uvedeny konkrétní údaje.
    Sama víte že elektronický podpis není zadarmo a nemám na to, abych Vám posílal Poštou „stížnosti“ na které buď „neodpovídáte“ anebo „zareagujete“ až když chci „veřejně protestovat anebo držet hladovku“.

 Když už konečně něco „prošetřujete“ nedáte klientovi žádný „zápis o průběhu šetření“ a vaše závěrečná „vyjádření“ jsou „neobjektivní a zaujaté vůči stěžovateli“.
  Spoléháte na to, že „nadřízené úřady“ o to co se děje v tzv. „Domovech pro seniory“ a podobných zařízeních „nejeví zájem“ a nechávají to na „zřizovateli“.

 Pokud jde o internetový blog /http://rozhodny.blogspot.com// vše co je v něm uvedeno je pravda.

  Není pravda když píšete, že „návštěva“ pracovnic MHMP dne 27.9.2011 byla „neohlášená“ pro vedení DS.
 Již den předtím tady uklízečky „přehnaně“ uklízeli společné prostory a spreji „neutralizovali zápach“ v těchto prostorách.
 Kromě toho si o tom že „někdo přijde“ povídal personál při svých „kuřáckých dýchánkách“ na nádvoří „Domova“.

   O tom že „přijetí mimopražského žadatele“ je možné až „po schválení zřizovatelem“ jsem vůbec „nepochyboval“.
  Proto taky pořád říkám „vše co se tady děje, děje se s vědomím zřizovatele“ MHMP.
 

            K vašemu dalšímu dopisu ze dne 20.10.2011 odpovědi na můj „Otevřený dopis“ adresovaný Mgr.Haně Halové.
      Píšete že „můj otevřený dopis je urážlivý a zkresluji v něm dosavadní snahu pracovníků odboru sociální péče MHMP, kteří se snažili najít řešení mé složité situace, pravidelně se se mnou setkávali a moje stížnosti spolu s ředitelkou DS důkladně prošetřili a vyhodnotili“.
  Toto „vaše tvrzení není pravdivé“. Můj „otevřený dopis“ je „shrnutí všech mých dosavadních zkušenosti“  s Vámi a vašimi spolupracovníky.

  Také „není pravda“ že jsem se svými stížnostmi „osamocen“.
 Klient který se taky „nebál poukázat na chování vedení DS“ a další hrubé nedostatky v tomto „zařízení“ byl v pondělí 31.10.2011 „vyhozen“.
  V pondělí dopoledne byl ještě v Praze na NRZP „poradit se s právníkem“, pak byl ještě na MHMP za dr.Mrňkovou a když se vrátil ve 20.30 do Heřmanova Městce, noční služba v „Domově“ jej „nevpustila do objektu ani pro své osobní věci a léky“. Dali mu nějaký „papír“ na kterém bylo napsáno že „nocleh má zajištěný na ubytovně“!
   Tento klient který je „po těžké mrtvici ochrnutý na půl těla“ byl ředitelkou DS Marii Málkovou tímto „vyhazovem potrestán“ jak sama přiznala „za jeho přestupky a za to že nespolupracoval“!
    Jeho „ne-spolupráce“ spočívala v tom že klient se „odmítal vystěhovat na ubytovnu“ což je vzhledem k jeho „zdravotnímu stavu“ pochopitelné.
      Údajných „přestupků“ se měl klient dopustit tím že se několikrát vyčůral do umyvadla.
  Přesto že personál DS ví že klient má taky zdravotní problém „nečekané nutkání k močení“ nenabídli mu „močovou láhev“(bažanta) a protože v „Domově“ jsou WC daleko od sebe, bez pisoárů a často jsou tak „znečištěné“, že je přímo „odpuzující“ do kabinky vejít, kromě toho že tam může klient „uklouznout“, zvolil klient někdy  vzhledem ke své „omezené pohyblivosti“ tu „nerychlejší možnost“.

  Ve skutečnosti klienta ředitelka DS Málková“trestala nejen za jeho zdravotní problémy ale hlavně za to že
oprávněně kritizoval chování vedení a personálu DS a poukazoval na hrubé nedostatky v DS“.

Zatímco „privilegovaní“ klienti DS „můžou znečisťovat co chtějí, můžou být třeba agresivní vůči ostatním“, vedení DS „nikoho z nich nikam nevyhazuje“ a to jsou na tom „po zdravotní stránce líp“!

  Dne 25.10.2011 na „podnět“ tohoto „potrestaného“ klienta, prováděla „šetření“ pracovnice MHMP dr.Mrňková a jako „kontrola“ byl přítomen ing.Drápal – pracovník odboru OKC MHMP.
  Já jsem byl přítomen „na žádost klienta“.
   Bylo to „poprvé“ co jsem viděl že nějaká „kontrola“ z MHMP „udělala zápis“, i když „až na požádání“ klienta.

  Obzvlášť „nechutné“ při tomto „šetření“ bylo „chování“ ing.Drápala, který „svými úšklebky a významnými pohledy“ které si „vyměňoval“ s přítomným tzv. „Psycho-konzultantem“ DS, zvláště když mluvil „potrestaný“ klient který má kvůli svému postižení „problémy s mluvením a se soustředěním myšlenek“.
   Tímto „pošklebováním“ ing.Drápal „dal najevo nejen svůj postoj ale i skutečný přístup MHMP k nemocným a postiženým lidem a k šikanování těchto lidí“!
  „Odmítám proto jakékoliv prošetřování mých stížností pouze zástupci MHMP bez přítomnosti aspoň jedné nezávislé osoby a to i vzhledem ke zkušenostem s Vámi Mgr.Halová a vašimi spolupracovníky“

Ve svém dopisu dále píšete „pracovníci odboru sociální péče MHMP mi pomohli, když jsem byl v ohrožení života“.
  TO JE LEŽ JAKO VĚŽ !
  Vůbec nevím o čem mluvíte, protože „v ohrožení života“ jsem byl v nemocnici „před amputaci“ a tu mi „naštěstí“ pracovníci MHMP „neprováděli“.

   Vy používáte stejnou „taktiku“ jako ředitelka DS pí.Marie Málková anebo vaše „předchůdkyně“ ing.Ilona Matulová, která teď „spokojeně řediteluje“ v Praze-Krči „Domovu pro seniory“ a to „lež, zastrašování a zkreslování skutečností“.

   Vážená paní Mgr.Halová, „udělám všechno proto aby se o tom co se dělo a děje v tzv. Domově pro seniory hl.m. Prahy v Heřmanově Městci, dovědělo co nejvíc lidí a doufám že mi některý z nich poradí a pomůže co dělat aby takovéhle Zavrženíhodné jednání nejen vedení DS nezůstalo nepotrestáno“.

          Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec.

Žádné komentáře:

Okomentovat