pátek 10. května 2013

Oznámení o aktívním odporu proti Zločincům porušujícím Lidská práva v České republice. Notification of active resistance against criminals violating human rights in the Czech Republic.

Oznámení o aktívním odporu proti Zločincům porušujícím Lidská práva v České republice.
Komu:  Magistrát hl.města Prahy, Vláda ČR, MPSV, Parlament ČR, Veřejný ombudsman ČR.

  K tomuto "Rozhodnutí" jsem byl donucen nezájmem "odpovědných institucí" které již několik let žádám o pomoc při řešení svoji "bezútěšné situace" do které jsem se dostal.

  Od roku 2006 jsem byl "umístěn" do tzv. "Domova pro seniory" (DS)  v Heřmanově Městci jehož zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy (MHMP). Byl jsem zde umístěn, aniž by mně předem někdo informoval o jaké "Zařízení" se jedná. Jsou zde umístění lidé přestárlí a lidé postiženi mentálními, psychickými nebo duševními nemocemi.
  Já jsem mentálně, psychicky a duševně zdráv a svým věkem ani zdravotním postižením (tělesným) vůbec neodpovídám "cílové skupině" pro kterou je toto "Zařízení" určené.
  Navíc jsem byl od samého začátku mého pobytu v tomto DS vystaven nejen, nezájmu pomoci mi při "doléčení mého tělesného postižení a následné zdravotní a sociální rehabilitaci ale i "napadením" ze strany "psychicky nemocných" a často "opilých" klientů a "šikaně a psychickému nátlaku" ze strany vedení DS v čele s ředitelkou DS, která tuto "Příspěvkovou organizaci považuje zřejmě za svoji Soukromou firmu" kterou v jejím "jednání podporuje" zřizovatel MHMP a  které pokračuje do dnešní doby.

  Toto "Zločinecké jednání hrubě porušujícího lidská práva" se dá přirovnat ke "Zločineckému jednání" kteréhokoliv "totalitního režimu" z dřívější nebo současné doby.
   Tyto "totalitní režimi" taky "zavírali" lidi do "různých zařízení" bez ohledu na to jestli s tím souhlasí nebo ne a pak z tohoto "prostředí" natočili "propagandistický film" o tom "jak jsou tam všichni lidi rádi a jakou tam mají pohodu".
  "Zrůdné" je při tom i "tvrzení" že "v DS jsem dobrovolně a můžu kdykoliv odejít". V mém případě jedině "na ulici", protože bez pomoci "příslušných Sociálních úřadů" jinou možnost nemám.

  Současný "režim" v ČR má při svém "zločineckém jednání"  vůči takto "postihnutým a bezbranným" lidem "Oporu" i v " Institucích které si vydržuje k vylepšení mínění o ČR ve světě" např.( Veřejný ombudsman, Zmocněnec Vlády pro lidská práva) a další, kteří mají být "zárukou" dodržování Lidských práv v ČR.
  Případná "vyjádření" tzv. "Ochránců Lidských práv" stejně "nemají žádnou pravomoc a jejich "funkce" jsou spíše "dobře placená Trafika". 

    Protože jsem nenašel "podporu" u těchto a dalších institucí a úřadů na které jsem se obrátíl se "žádosti o pomoc", rozhodl jsem se na tento můj "případ" upozornit i "jiným způsobem" než jenom "pasívními veřejnými protesty" před MHMP a dalšími státními Institucemi a Úřady.
  V tomto případě musí být jakýkoliv způsob "odporu" vůči těmto "Zločincům" považován za "nutnou sebeobranu".

  Do 31.5.2013 budu ještě pokračovat ve svých "pasívních veřejných protestech před MHMP a dalšími Státními úřady a Institucemi v Praze.
  "Jestli se do té doby nezmění přístup odpovědných Ůřadů k mé současné zoufalé situaci, budu jednat podle svého uvážení a pokud možno tak aby se mým Případem konečně začal někdo zabývat".

  Toto svoje "Oznámení" zveřejňuji s plným vědomím si případných následků, nejde o žádné vyhrožování, je to jenom "poslední pokus domoci se slušného zacházení ve společnosti, ve které je Obyčejný člověk a zvláště zdravotně postižený vnímán jako něco nepotřebného a obtěžujícího".

Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.Žádné komentáře:

Okomentovat