čtvrtek 11. dubna 2013

Veřejní Ochránci Lidských práv v České republice. Уполномоченный по правам человека в ЧР.

 To že se v České republice (ČR)  "hrubě porušují lidská práva" značné části obyvatelstva není "nic nového".
  Podílí se na tom nejen Vláda a Parlament svými "usneseními a zákony" ale i úřady na nižších stupních (kraje, města, obce) a další orgány státní moci.
  Mezi "organizace kde se hrubě porušují lidská práva" patří i tzv. "Domovy pro seniory" a další podobná "Zařízení" zřizovaná Kraji nebo Obcemi, případně Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).
  Vláda a Parlament místo toho aby podporovali "Občanská sdružení" a jednotlivce kteří mají snahu a jsou schopni si "sociální péči" zajistit sami a způsobem který jim vyhovuje, podporuje "umísťování lidi bez rozdílu věku a zdravotního postižení do stejného zařízení".
  Tak se stává že "psychicky a duševně zdravý člověk se ocitne v tzv. "Domově pro seniory" mezi "psychicky a duševně nemocnými, opilci nebo různými zvrhlíky", kteří si mezi klienty "vybírají ty nejslabší, nejvíc postižené a ty o kterých vědí že se jich nikdo ze zaměstnanců DS nezastane a vybíjejí si na nich svojí agresivitu".
  Tito "napadeni klienti" jsou pak "přemlouvání (zastrašování) zaměstnanci a vedením DS aby o těchto napadeních nemluvili".
  Těmto klientům pak "zbývají oči pro pláč, zoufalství a vztek", proto pak "není se čemu divit když takto týraný klient který nemá nikde zastání spáchá sebevraždu".
  Toto je pomalu "každodenní realita" v tzv."Domově pro seniory" v Heřmanově Městci jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP).
 Mimochodem, o umístění těchto agresívních lidí a opilců do  podobných Zařízeních se nedávno zasazoval i Veřejný ombudsman ve svém vyjádření". "Přeji mu aby dožil v takovém Zařízení jako je Domov pro seniory v Heřmanově Městci pak by mluvil jinak".
  Tento "Domov pro seniory získal "na základě zfalšované Ankety ocenění 5 hvězdiček za kvalitu poskytovaných služeb", od tzv."Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSSCR)".
  Radní, primátor a úředníci Odboru sociálních služeb a zdravotnictvI MHMP "se vůbec nesnaží o nějakou nápravu poměrů v DS, naopak "podporují vedení DS i v dalších pochybných aktivitách" v tomto DS a "nezájem projevuje i MPSV".
    Nejvíc "zarážející je i nezájem tzv. oficiálních Ochránců Lidských práv dotovaných ze státního rozpočtu".
  Jako např: Veřejný ombudsman, Vládní výbory včetně tzv. Zmocněnce pro Lidská práva, Český Helsinský výbor a další podobné "instituce" kteří o sobě tvrdí že "dohlíží na dodržování Lidských práv".
  Těmto "Ochráncům Lidských práv" zřejmě "stačí ke svému spokojenému živobytí vydat občas nějaké to všeobecné Prohlášení o porušování Lidských práv, hlavně opatrně aby si to nerozházeli s Mocnými v ČR".
  Je zřejmé že "ochrana Lidských práv v ČR =Dobré bidlo (trafika) pro vyvolené+spousta prázdných slov pro ty kteří tomu věří".
  Takový "přístup k Lidským právům vypovídá o skutečném stavu každé společnosti".
  K tomuto dopisu mě mimo jiné přiměl i "zatím poslední případ opětovného hrubého slovního napadení 92 leté téměř slepé klientky zmiňovaného Domova pro seniory která se ze strany zaměstnanců DS opět nedočkala zastání, která se z toho málem psychicky zhroutila a kterou takto opět napadl agresívní, psychicky nemocný a hlavně Privilegovaný klient, který se těší zvýšené přízni ze strany zaměstnanců a vedení Domova".
        Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

Žádné komentáře:

Okomentovat