čtvrtek 13. prosince 2012

Krádeže v "Domově".


Adresát: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
               Nábřeží Edvarda Beneše 627/3
                11800 Praha - Malá stranaOdesílatel: Alojz Janiga 
                  Masarykovo náměstí 37
                  53803 Heřmanův Městec

 Heřmanův Městec dne 6.12.2012Věc: Trestní oznámení.            


Ve smyslu § 158 odst.1 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu) podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele pro okolnosti nasvědčující tomu, že byli spáchané trestné činy     § 366 nadržování a § 329 zneužití pravomoci úřední osoby neznámým pachatelem, podle zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákona.

Důvod podání trestního oznámení:  V „Domově pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci kde bydlím,
dochází často ke krádežím finančních částek klientů které jsou podle vyjádření „okradených“ často do tisíců.
Když to tito okradení ohlásí vedení „Domova“, je jim vedením řečeno že „musí mít dva svědky toho že byli okradeni aby se tím Policie mohla zabývat“.
Byl tady „případ“ kdy okradená klientka (bývalá právnička) sama oznámila krádež větší fin.hotovosti na Policii v Heřmanově Městci, za co si „vysloužila nenávist a bezohledné chování ředitelky DS“ vůči svoji osobě.
 A i když byla někdy kvůli krádeži vedením přivolaná Policie, „udělal se o tom pouze zápis a nikdy se pachatele nepodařilo odhalit“.
V listopadu 2012 byla „údajně“ dopadená zaměstnankyni DS, klientka DS která je podle „vyjádření“ ředitelky DS k některým dalším okradeným klientům, odpovědná i za některé předešlé krádeže.
Podle „okradených“ na tuto „podezřelou a obviněnou“ klientku nebylo podáno vedením DS žádné trestní oznámení a byla ředitelkou DS „pouze potrestána ukončením Smlouvy o poskytování sociálních služeb“.
Protože tato „bývalá“ klientka i nadále dochází do „Domova“ kde se dokonce účastní „volno-časových aktivit“ pořádaných „Domovem“, sepsali okradení klienti proti tomu „petici“, která se však vedením DS „nebyla přijatá s nadšením“.
 Vedení „Domova“ dělá zřejmě všechno proto aby „nebylo poškozeno jméno tohoto zařízení“.
Protože „krádeže“ nejsou jedinou „nepravosti“ které jsou v tomto „Domově“ páchané a přesto že jsem v minulosti sám podal „trestní oznámení pro důvodné podezření se spáchaní trestních činů“, osobně jsem se „nesetkal z nějakým zájmem ze strany vyšetřujících orgánů“.

Proto i tohle svoje trestní oznámení posílám opět na vaše Státní zastupitelství a myslím že úzce souvisí s mým předcházejícím Trestním oznámení ze dne 15.11.2012.

Žádám tímto, abyste mně ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věci.

Pozdravem
                  Alojz Janiga
                  Masarykovo náměstí 37
                 53803 Heřmanův Městec

Další informace na: http://aginaj.sweb.cz//
                      Nebo: http://rozhodny.blogspot.com//

Žádné komentáře:

Okomentovat