pátek 13. února 2015

Opakovaná stížnost na bezohledné, zvrhlé jednání Marie Málkové a Mgr. Čížkové, ředitelky a její zástupkyně v tzv. Domově pro seniory (DS) hl. města Prahy, v Heřmanově Městci.


                                                                                                                                                   13. 2. 2015
PhDr. Tomáš Klínecký
Ředitel odboru zdravotnictví, sociální služby a prevence MHMP.

Opakovaná stížnost na bezohledné, zvrhlé jednání Marie Málkové a Mgr. Čížkové, ředitelky a její zástupkyně v tzv. Domově pro seniory (DS) hl. města Prahy, v Heřmanově Městci.

Vážený pane Klínecký,
Přestože odmítáte se mnou elektronicky komunikovat a stejně jako vaši předchůdci v úřadu, nemáte zájem řešit „hrubé porušování Lidských práv“, kterého se dopouští vedení tzv. „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci, jehož je Magistrát hlavního města zřizovatelem „opakovaně Vás upozorňuji na bezohledné až zvrhlé jednání“ Marie Málkové a Mgr. Čížkové, ředitelky DS a její zástupkyně, vůči mojí osobě.

V předchozím e-mailu, jsem vám poslal „nevyslyšené stížnosti a žádosti o pomoc“, jiného klienta zdejšího DS, který byl ředitelkou Málkovou „šikanován a trestán kvůli svoji nemoci“, který se před několika léty odvážil na tyto svoje „ špatné zkušenosti“ veřejně upozornit.
Takže „nejsem jediný, který má s ředitelkou Málkovou podobné špatné zkušenosti“, jak tvrdíte vy.

Tyto stížnosti a upozornění, jsem poslal kromě zastupitelstva, taky paní primátorce a radním MHMP. Žádnou odpověď jsem však od nich nedostal.

Je zřejmé, že vedení hlavního města Prahy tento „psychicky teror a šikanu vůči starým, nemocným a zdravotně postiženým schvaluje, a považuje to za „součást standartu kvality“ v podobných zařízeních, které MHMP zřizuje.

„Psychický nátlak“ ze strany ředitelky Málkové a její zástupkyně Mgr. Čížkové proti mně, se neustále „stupňuje“. Obě dvě se zřejmě rozhodli že „když nemají skutečný důvod k tomu, aby mně z DS vyhodili třeba na ulici, tak opětovně k tomu použijí (zneužijí) některé vyvolené klienty, pomoci kterých chtějí vyvolat mezi ostatními nevraživost a agresivitu vůči mně“.
Podobným způsobem, jednala ředitelka asi před pěti lety, když mně chtěla vystěhovat z objektu „Vila“ na „Zámek“.
Toto její jednání, bylo později označené radní a ombudsmankou MHMP, jako neoprávněné a porušení smlouvy o poskytování sociální služby.

Ředitelka DS pí. Málková ví že „ze strany MHMP jí za takové bezohledné asociální jednání nic nehrozí a proto tak jedná“.

Protože „MHMP a ani další úřady a Instituce, na které jsem se obracel se žádostmi o pomoc, nemají vůbec snahu tomuto psychickému teroru a šikanování zabránit a bez pomoci sociálního úřadu nemám šanci na jiné bydlení, nezbývá mi nic jiného, než se tomuto týrání bránit násilným způsobem, bez ohledu na následky“.

Přestože nemám s vězením doposud „žádné zkušenosti“, myslím že „pobyt ve vězení bude snesitelnější, než pobyt v tomto Domově pro seniory“.

Toto není vyhrožování. To je zřejmě „jediná možnost, jak se domoci toho, aby se konečně někdo odpovědný tímto zvrhlým jednáním ředitelky DS a její zástupkyně doopravdy zabýval“.  Doufám taky, že se pak celá tato „záležitost neututlá“ a doví se o ni co možná nejširší veřejnost“.
Kromě těžkého tělesného postižení po úrazu, kvůli kterému jsem byl rozhodnutím MHMP umístěn v DS, mám v poslední době vážné problémy se srdcem, což je taky důsledek pobytu v tomto „Domově hrůzy a psychického teroru“, kterému jsem tady bezmála deset let vystaven. „Každé takovéto bezohledné a zvrhlé jednání ze strany vedení DS, můj zdravotní stav zhoršuje a přímo ohrožuje na životě“. A toho jsou si moc dobře „vědomé“ i ředitelka Málková a její zástupkyně Mgr. Čížková, které takto „jednají s vědomím MHMP“.
Váš „přístup“ k takovému jednání vedení DS, neznamená nic jiného než souhlas s ním a je stejně „bezohledný a zvrhlý“.

Svoje „odhodlání, nenechat se dál šikanovat a ponižovat“, přijedu potvrdit do Prahy, individuálním protestem před MHMP, při nejbližším zasedání rady MHMP.

Alojz Janiga,
Heřmanův Městec

na vědomí: primátorka, radní a zastupitelé MHMP

Žádné komentáře:

Okomentovat