sobota 20. prosince 2014

Bestie v „Domově pro seniory“ hlavního města Prahy. プラハの「老人ホーム」の獣。                                       Bestie v „Domově pro seniory“ hlavního města Prahy.
      Bezohledné arogantní jednání, psychický teror a šikana vůči nespokojeným klientům, jsou způsoby jednání ředitelky a jejich nejbližších spolupracovnic v tzv. „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, jehož zřizovatelem je Magistrát hl. města Prahy.
      Tyto „zrůdné metody“ se vedoucí pracovnice tohoto „Domova“ neštítí používat ani vůči lidem zdravotně těžce postiženým, lidem po infarktu nebo mrtvici, kteří mají navíc další oběhové-srdeční problémy, potřebují klid a slušné zacházení a sebemenší psychické rozrušení, může pro ně znamenat smrt.
      Lživá obviňování, vyhrožování psychiatrem, úmyslná porušování Smlouvy o poskytnutí sociální péče a vyhrožování vypovězením této Smlouvy, jsou také součásti „psychického teroru“ vedení „Domova“ vůči klientům, kteří dávají veřejně najevo svoji nespokojenost s poměry v tomto spíše „Soukromém Rodinném Domově“.
     Oprávněné písemné stížnosti klienta na „závažné nedostatky“ v DS, jsou jeho vedením označeny jako „neodůvodněné“ a zástupkyně ředitelky, tzv. „Manažerka pro sociální a zdravotní péči“ která je oprávněná tyto stížnosti přijímat, dává otevřeně najevo svou nelibost s tím, že si nějaký klient dovolí podat písemnou stížnost. Tato „Manažerka“ s titulem Mgr., o které se někdy mluví jako o příští ředitelce DS, je zřejmě oprávněně přesvědčena, že „bezohlednost a lež jsou ty správné předpoklady taky pro výkon nějaké funkce ve veřejné správě“ a proto kandidovala v letošních Komunálních volbách za místní občanské sdružení.
     V tomto svém „dlouholetém psychickém teroru vůči nespokojeným klientům“ může vedení tohoto „Domova“ bez obav pokračovat dál, protože má v tom podporu nejen Magistrátu hlavního města Prahy a všech možných „Kontrolních orgánů“, kterých povinnosti je podobná zařízení „opravdu objektivně kontrolovat a poukazovat na nedostatky“. Vedení DS se může ve svém „bezohledném řádění“ spolehnout i na „přízeň“ místního oddělení Policie ČR.
     Klientovi, který poukazuje na „hrubé nedostatky“ v DS, je vedením DS „doporučeno“ že „může odejít, když se mu tady nelíbí, protože podobné poměry jsou stejné i v ostatních Domovech“. Případně je mu doporučená některá ubytovna v okolí, pro člověka zdravotně postiženého absolutně nevyhovující, kde bydlí většinou „sociálně slabší a nepřizpůsobivý spoluobčané“. Vedení DS, Kontrolní orgány a Magistrát hl. m. Prahy považují takovou „nabídku“ za „vstřícný přístup k řešení závažné situace, při hledání odpovídajícího bydlení pro nespokojeného klienta, který navíc ani není cílovou osobou pro pobyt v Domově pro seniory“.
     Pobyt v takovém „Domově pro seniory“, kde je zdravotně postižený nebo nemocný člověk vystaven kromě jiného i „bezohlednému asociálnímu chování“ vedení tohoto Zařízení, je pak srovnatelný s pobytem v nějakém „Trestaneckém lágru“, kde člověk ztrácí veškerá „Lidská práva“ od té chvíle, co vstoupil dovnitř.
      V České republice, Bezprávním Policejním státě, kde je Mezinárodní Úmluva o Lidských právech pouhý Cár papíru, je však podobné bestiální jednání vůči seniorům, zdravotně postiženým a nemocným normální.


 Alojz Janiga

Žádné komentáře:

Okomentovat