úterý 11. února 2014


Odpověď na „Zápis z 9. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP“ ze dne 12. 10. 2011

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP)
Mariánské náměstí
Praha 1

Vážení,
náhodou jsem v těchto dnech našel na webových stránkách MHMP na Internetu, Zápis z 9. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 12. 10. 2011, ve kterém se v bodě 6. – Různé, zmiňujete o moji osobě a mých stížnostech na „Poměry“ v  tzv. „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého je MHMP zřizovatelem, které jsem za dobu svého „pobytu“ v tomto „Zařízení“ posílal nejenom na MHMP.
„Informace“ související s mojí osobou uvedené v „Zápisu bodě 6. jsou nejenom „Zkreslené“ ale i „Lživé“ a vzhledem k „osobním zkušenostem“ s těmi, kteří tzv. „Kontroly„ v DS v Heřmanově Městci „prováděli“ mně to vůbec nepřekvapuje .
Kromě toho si myslím že, na podobné „informace“ se vztahuje „Zákon o ochraně osobních údajů“ a proto podám na MHMP v tomto smyslu další „Trestní oznámení“.
„Vzhledem k tomu, že přes opakované přísliby pomoci ze strany MHMP v minulosti, není opravdová snaha pomoct mi z mé těžké životní situace, která se pro mě stává psychicky čím dál náročnější, budu i nadále pokračovat ve zveřejňování  stížnosti souvisejících s mými špatnými zkušenostmi a zážitky nejenom z „Domova“ ale i z bezohledným přístupem odpovědných zaměstnanců a zastupitelů MHMP a ještě aktivněji postupovat ve svých veřejných protestech, ve kterých na toto hrubé porušování Lidských práv upozorňuji“.

Alojz Janiga
Masarykovo nám. 37
Heřmanův MěstecŽádné komentáře:

Okomentovat