středa 16. května 2012

Pozvánka na oslavu porušování lidských práv.


                                                                                                                                                               15.5.2012

                                            Pozvánka na „Oslavy porušování lidských práv“.

  Dne 21.5.2012 v dopoledních hodinách budou v „Domově pro seniory“(DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci
  za účasti zřizovatele tohoto „Domova“ Magistrátu hlavního města Prahy a pozvaných hostí, zahájeny „Oslavy 60.
  Výročí založení Domova“.
     
       Je to „zařízení“ kde jsou kromě starých nemocných lidí umístění i lidé psychicky nebo mentálně postiženi, z nichž někteří přesto že užívají léky „pravidelně konzumují“ alkohol.
 To pak „zvyšuje jejich agresivitu“, kterou si pak „slovně“ nebo „fyzicky vybíjejí“ na klientech u kterých „předpokládají“ že se jich personál nebo vedení DS „nezastane“.
       „Napadený“ který si stěžuje, bývá sociálním úsekem DS „přesvědčován“ aby svojí stížnost stáhl zpět i kvůli tomu že prý „jedná se o přestupek vůči mezilidským vztahům, které řeší Přestupková komise Městského úřadu“.
    Když však „napadený trvá na tom“ aby přestupek řešilo vedení DS, protože se jedná o „hrubé porušení“ Domácího řádu, vedení DS „závažnost přestupků zlehčuje“ i když se jedná o „opakované porušování“ Domácího řádu tím samým klientem.
    Stalo dokonce i to že  „vše se obrátilo proti klientovi který si stěžoval“, zřejmě „proto aby byl zastrašen a víckrát si nestěžoval“. Mám s tím „osobní zkušenosti“.
   Byl jsem „umístěn“ do tohoto „Domova“ v roce 2006 bez toho aby mně někdo informoval o jaké „zařízení“ se jedná, přesto že „mám pouze tělesné postižení a psychicky a duševně jsem zcela zdráv“.
   Za celou dobu mého „pobytu“ v tomto DS jsem byl asi 5x různými „kontrolními“ komisemi „ujišťován že se mi budou snažit najít odpovídající bydlení, protože já do podobného zařízení nepatřím“.
      Zatím jsou to pouze „plané sliby“.
    Ze strany vedení „Domova“ a pracovníků Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m. Prahy jsem za svoji „kritiku chování“ vedení a personálu DS i „za upozorňování na závažné nedostatky“ v DS „vystaven několik let
šikanování, zastrašování, lživému osočování a pomluvám, přesto že toto upozorňuji i „nadřízené úřady“.

   Proto jsem se rozhodl že na takové „zvrhlé jednání“ upozorním i „individuálním klidným protestem“ v den „zahájení oslav“ 21.5.2012, případně další dny na nádvoří „Domova“(Zámku) a před tímto „objektem“.
  Protože se jedná o „individuální protest“ není nutné tuto „akci“ předem ohlašovat a svůj „klidný protest vyjádřím pouze tím že budu mít na sobě transparent, kterým upozorňuji na Podporu Magistrátu hl.m. Prahy šikanování porušování lidských práv a okrádání seniorů a zdravotně postižených v Domově“.
    Je však velice pravděpodobné že „dlouholetá a všehoschopná“ ředitelka „Domova“ s.Málková i „se svými věrnými (p)oddanými a s požehnáním MHMP udělá všechno proto aby mému klidnému protestu zabránila a udělala ze mně třeba blázna“.
  „Nebyl by to první případ“ kdy v tomto „Domově“ došlo ke „zneužití psychiatrie“, jenom kvůli tomu že „klient mněl jiný názor než zaměstnanci DS“.
  Je taky možné že vedení DS „zorganizuje spontánní odpor klientů proti mému klidnému protestu“ i když tito klienti „nebudou schopni vůbec pochopit proti čemu vlastně já protestuji“. To už tady taky bylo.

     Byl bych proto rád kdyby aspoň v první den „oslav“ přišli i slušní lidé, kterým „není lhostejné bezohledné zacházení s lidmi“ navíc „v zařízení které by je mnělo před něčím podobným ochránit“.
  Rád se s každým podělím o svoje „zkušenosti“.
     Vaši podporu mému „protestu“ můžete vyjádřit taky e-mailem na adresu „Domova“ domov@domov-hm.cz  nebo Magistrátu hl.m. Prahy posta@praha.eu .
   Jsou to veřejně-přístupné e-mailové adresy.

 Děkuji Vám za pochopení.
                                               Alojz Janiga
                                          Masarykovo náměstí 37
                             53803   Heřmanův Městec
                                               
Více informací na http://aginaj.sweb.cz/   nebo  http://rozhodny.blogspot.com/   

Žádné komentáře:

Okomentovat