čtvrtek 12. dubna 2012

Dopis řediteli odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.


                                                                                                                                                     13.4.2012

       Odpověď na dopis Mgr. Martina Ježka, ředitele odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, Magistrátu hlavního města Prahy.

      Vážený pane řediteli,
                                        Nesouhlasím s vašim tvrzením že „jednání“ sociální pracovnice „Domova pro seniory“(DS) v Heřmanově Městci, jehož „zřizovatelem“ je Magistrát hl.m. Prahy (MHMP) „nebylo konáno s úmyslem dostat mně do nelehké situace“.

  S touto „soc. pracovnici“ mám více „nepříjemných zkušeností“. Mimo jiné se mně za dobu mého pobytu v DS snažila „nepravdivě“ obvinit ze „slovního napadení“ jiného klienta DS a chtěla mi zřejmě „s vědomím“ ředitelky DS pí.Málkové „podstrčit“ k podpisu „Pracovní smlouvu“ s firmou ERA-PACK Chrudim, která byla pro mě přinejmenším „nevyhovující“.
   „Nepříjemné zkušenosti“ mám i z dalšími dvěma soc.pracovnicemi DS, které „pouze oddaně plní přání“ ředitelky DS pí.Málkové (o těchto „zkušenostech“ jsem vás ve svých stížnostech několikrát informoval), stejně jako ostatní zaměstnanci DS.

   Proto se rozhodně nemíním obracet o pomoc na „někoho“ ke komu „nemám vůbec důvěru“ a taky nejsem přesvědčen že se jedná o „kvalifikované“ pracovnice. Navíc „údaje a informace“ o klientech, které by mněli znát „pouze“ tyto „soc. pracovnice“ a vedení DS, jsou „známy“, nejen např. všem uklízečkám DS ale i některým klientům DS, co často vede k „verbálním napadením“ mezi klienty.

   Pokud jde o „odpovědi“ na moje stížnosti: „Magistrát hl.m. Prahy popírá oprávněnost mých stížností, aniž by je opravdu prošetřoval a když už něco přizná, tak se snaží jejich závažnost zlehčovat“!

     Dne 22.3.2012 tady byli pracovnice MHMP, které sice „taky uznali že do tohoto Zařízení nepatřím“ a mluvili o „možnostech“ jak mně z DS „dostat pryč“, zatím jsou to však ze strany MHMP pouze „prázdné sliby“ a v pořadí už asi po páté za dobu 6 let mého pobytu v DS.

    Je to další „důkaz“ toho že „Lidská práva jsou pro představitelé Magistrátu hl.m. Prahy ve skutečnosti, stejně lhostejná jako současným vládním a politickým představitelům České republiky“, o čem se „obyčejný“ člověk „přesvědčuje v každodenním životě“ již od roku 1989, kdy v České republice „začal panovat Chaos a Bezpráví“ a zvláště „staří a zdravotně postižení lidé zůstali na okraji zájmů představitelů České republiky a o jejich Problémech mluví akorát když se blíži volby“.

Myslím si, že „ tomto případě musí být jakýkoli způsob protestu proti tomu čemu jsem v DS vystaven a proti jednání MHMP, brán jako Nutná sebeobrana“.

   Zatím budu pokračovat ve svých „veřejných protestech“ a budu se snažit na „svůj případ“ upozornit nejen před MHMP ale i na dalších veřejně přístupných místech, hojně navštěvovaných zahraničními návštěvníky, před zahraničními institucemi zabývajících se lidskými právy a budu se snažit se svým „transparentem přivítat každou důležitou návštěvu“ která přijede do Prahy.
       Tímto „transparentem uvítám i delegaci MHMP“ která se bude účastnit „oslav 60 výročí otevření Domova pro seniory v Heřmanově Městci“ a každého „zájemce rád obeznámím se svými zkušenostmi a zážitky z tohoto Zařízení“.
    Nevím co chce MHMP „slavit“, protože „podle mých zkušeností a podle toho co jsem slyšel „doba po kterou vykonává funkci ředitelky pí.Málková, rozhodně za nějakou oslavu nestojí“.

   Dále „odmítám si podávat ruce s kýmkoli s Magistrátu hl.m. Prahy“, protože „slibovat někomu něco o čem předem vím že to nemůžu anebo nechci splnit a potvrdit to podáním ruky, je přímo Zvrhlost“.

     Tento můj dopis bude zveřejněn mimo jiné i na web-stránkách, http://aginaj.sweb.cz/ a http://rozhodny.blogspot.com/ , kde jsou další informace.

       Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803

Žádné komentáře:

Okomentovat