čtvrtek 8. března 2012

Stížnost na záludné jednání sociálních pracovnic a vedení "Domova pro seniory hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
MHMP odbor zdravotnictví sociální péče a prevence.

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     9.3.2012

                  Stížnost na „záludné jednání“ sociálních pracovnic a vedení „Domova pro seniory“ (DS) hl.m. Prahy v Heřmanově Městci.
  


     Dne 7.3. mně soc.pracovnice tohoto „Domova pro seniory“ kterého jsem obyvatelem, „podstrčila“ pode dveřmi pokoje ve kterém bydlím „upomínku na nezaplacení nákladů“ spojených s pobytem v tomto DS.
     
    Peníze určené k této úhradě a na které jsem čekal, byli už od 1.3.2012 „uložené“ na poště v Heřmanově Městci a podle odpovědi pracovnice této pošty na můj dotaz, o této „skutečnosti“ věděli i pracovnice DS, kteří chodí každý den „pracovně“ na tuto poštu, včetně zmiňované soc. pracovnice DS.

   Když jsem pak této „sociální pracovnice“ DS zeptal „proč mně neinformovala o uložení této peněžní zásilky na poště a místo toho čekala týden aby mně mohla poslat Upomínku o nezaplacení“, začala tato „soc. pracovnice“ na mně málem řvát že „když jsem si tyto peníze sám vyřídil, tak si je mám i sám hlídat na poště kdy mi přijdou, ona mi je hlídat nebude“! a začala v této souvislosti mluvit i o tzv. „individuálním plánu“, který v tomto případě (oznámení klientovi o uložení zásilky na poště) s tím „nemá vůbec nic společného“.
      K tomuto uvádím že DS na mně pobírá „Příspěvek na péči“ a s podobnou „neochotou“ jsem se tady setkal i v případě „vyzvednutí léků“ z lékárny.       
  Na pokoji kde bydlím mně „údajně“ nemohla najít (v té době jsem mněl odhlášenou stravu-snídani+oběd kvůli nepřítomnosti v DS, vracel jsem se kolem 17.00 hod, o tom musela taky vědět). „Upozornění o uložení zásilky“ mně mohla „podstrčit“ pode dveře stejně jako to udělala s „upomínkou“, případně „vzkázat“ po ošetřujícím personálu který má službu celý den.

  Není to v DS poprvé, co jsem si musel „hlídat“ svojí poštu. Peníze „posílat na účet“ DS nechci, protože „mám špatnou zkušenost“ v případě tzv. „vratků“(vrácení peněz např. za odhlášenou stravu) v tomto „Domově“.

     Taky to „není poprvé“ co mám „špatné zkušenosti“ s touto „sociální pracovnici“(v minulosti se mně mimo jiné snažila podstrčit k podpisu pro mně velmi nevýhodnou pracovní smlouvu s firmou ERA-PACK), tehdy to bylo „ve spolupráci“ s ředitelkou DS Marii Málkovou.
     V tomto případě jde zřejmě opět o „snahu“ dostat mně do nepříjemné situace, protože „nezaplacení úhrad spojených s pobytem v Domově, je důvodem k ukončení Smlouvy o poskytování soc služeb“.
  A o toto „ukončení Smlouvy-vyhazov“ se mnou, se vedení DS spolu se sociálním úsekem DS „snaží“ nejméně 5 let, za mojí „oprávněnou kritiku poměrů v DS“, přesto že „za celou dobu mého pobytu v DS jsem ani jednou neporušil Domácí řád“ což je „důvod k ukončení Smlouvy“.

 V tomto „snažení“ jim „obětavě pomáhají“ zaměstnanci a volení zastupitelé Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP), který je „zřizovatelem“ tohoto „Zařízení“.


   Dále „opětovně“ upozorňuji na „záludné jednání“ ředitelky a sociálního úseku DS.
     Jedná se případy kdy jsem „pozván“ údajně „k důležitému sdělení“ do kanceláře soc.úseku DS, aniž by mně bylo předem sděleno „ze čím toto sdělení souvisí“.

 
Toto „pozvání“ se nakonec změní na „schůzku s ředitelkou“ na kterou jsem se „neměl možnost připravit“ a kde jsem byl „pokaždé vystaven psychickému tlaku a arogantnímu jednání“ přítomných členů vedení DS a hlavně ředitelky DS.


        Proto jsem se podobných „pozvání“ z těchto „důvodů“ a „bez přítomnosti nezávislého svědka“ odmítl účastnit.
   Toto jsem vedení DS oznámil i písemně a požadoval jsem aby mně „závažné sdělení“ oznamovali „písemně“.

    „Jednání“ zmiňované „sociální pracovnice“ DS, proto považuji za „další způsob šikanování a snahu vedení DS vystěhovat mně třeba na ubytovnu i přesto že jsem zdravotně těžce postižený, za moji oprávněnou kritiku poměrů v tomto Domově a bezohledného chování ředitelky Domova.

      „Ze stejných důvodů a s vědomím MHMP byl ředitelkou DS před vánoci r.2011 „vystěhován na ubytovnu“ jiný „zdravotně těžce postižený klient.

  Dále vás chci upozornit, že do dnešního dne jsem nedostal odpověď na moje „upozornění-kritiku jednání“ ředitelky „Domova“ Marie Málkové, která „odmítla poskytnutí převozu sanitkou“ klientovi DS, k „léčbě-ošetřování bércových vředů“ do nemocnice v Pardubicích, které si předtím „musel zařizovat sám“ s pomoci klienta kterého ředitelka DS před vánoci 2011 „vyhodila“.
  Tento klient, (kterého ředitelka DS už „taky stihla vystěhovat“) kromě toho že „trpěl otevřenými bércovými vředy“ a měl kvůli tomu „problémy s chůzi“, byl také „částečně mentálně omezen a měl problémy s orientací“.
  Proto byl zcela „oprávněný“ jeho „požadavek o poskytnutí sanitky k převozu na ošetření do nemocnice“.

   Já jsem měl tady před léty „podobnou zkušenost“ s tehdejší „vrchní sestrou“ DS.
             Ředitelka „Domova“ Marie Málková tehdy tvrdila že „o tom nevěděla a ona sama by to nikdy nedovolila aby se něco podobného stalo“.

  K podobnému „jednání“ v tomto „Domově“ by nemuselo docházet, kdyby zřizovatel MHMP, „plnil svoje povinnosti jako zřizovatel a nepodporoval nejenom šikanování a porušování lidských práv některých klientů DS, ale i okrádání klientů vybíráním neoprávněných poplatků v tomto Zařízení“.


        Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37, Heřmanův Městec 53803.

Žádné komentáře:

Okomentovat