neděle 7. srpna 2011

Česká republika člen rady OSN pro lidská práva ???

Reakce na přijetí České republiky za člena Rady OSN pro lidská práva.

Je přinejmenším „podivné“ na základě čeho se v OSN rozhoduje o tom kdo má v jakém Výboru nebo Radě zasedat, když přijala ČR za člena Rady OSN pro lidská práva ?

  Zemi kde jsou porušována lidská práva nejen dětí ale i seniorů a zdravotně postižených, zejména v tzv. „Ústavech sociální péče“ a „Domovech pro seniory“, kam jsou „umísťování“ psychicky zdraví lidé spolu s lidmi psychicky, duševně a mentálně nemocnými, kde tito lidé „nemají žádnou šanci dovolat se svých práv“, jelikož „pravomoci“ ředitelů těchto „Ústavů“jsou srovnatelné snad jen s pravomocemi „Gubernátora na daleké Sibiři“.
Jako příklad uvádím tzv. „Domov pro seniory“ hl.m. Prahy, v Heřmanově Městci.
Protože Ti kteří mají dohlížet na to aby se tato „lidská práva“ neporušovala,  jenom  „předstírají plnění svých povinnosti“, za které jsou určitě dobře placeni.
  Zemi kde i některé tzv.“Veřejné sdělovací prostředky“ neinformuji objektivně o „skutečném postaveni“ obyvatel a jejích dennodenních problémech, kteří „mají co dělat aby uživili sebe nebo rodinu a neskončili na ulici“.
Zatímco tzv. „Političtí představitelé“ se předvádějí ve svém boji o koryta a někteří „taky- podnikatelé“ toho využívají k tomu „aby z toho taky něco měli“.
Zřejmě už ani to „OSN není to co by to mělo být“, když takto rozhodlo.


       Alojz Janiga,
Masarykovo náměstí 37. Heřmanův Městec 53803.

Žádné komentáře:

Okomentovat